Experter på jämställdhetsfrågor

Letar du efter experter på jämställdhet? Bekanta dig med Helsingfors universitets experter. Listan är inte fullständig, utan ett urval. Helsingfors universitets kommunikationsspecialister hjälper gärna till med att hitta en lämplig expert.

 

Kristiina Brunila: social rättvisa, jämställdhet, jämställdhetsarbete, samhälle, skolpolitik, utbildning

Anne Holli: kön och politik, demokrati, politisk beredning, politiska institutioner, jämställdhetspolitik

Marjut Jyrkinen: arbetsliv, karriär, ledarkvinnor, ledarskap och organisationer, könad åldersdiskriminering, intersektionalitet, könat våld

Mira Karjalainen: arbetsliv, oklara avgränsningar av arbetet, organisationer, känsloarbete, estetiskt arbete

Jukka Lehtonen: mångfald i kön och sexualitet i utbildning och arbetslivet

Harry Lunabba: barn och ungdomar, kön, pojkar, maskulinitet, socialt arbete och socialtjänster, barnskydd, elevvård

Liisa Nieminen: grundläggande och mänskliga rättigheter, diskriminering, positiv särbehandling, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, juridik kring aborter, fertilitetsbehandlingar, surrogatmoderskap, moderskapslag

Elina Oinas: sexual hälsa, utbildning, vetenskap, feminism, Afrika, utveckling

Elina Penttinen: Kön och våld, könat våld, sexualiserat våld, internationell krishantering, helhetsmässig säkerhet, global politisk ekonomi, bedömning av könseffekt

Jonita Siivonen: Könsrepresentation i journalistiken, Global Media Monitoring Project

Jan Wickman: maskulinitet och kroppslighet, maskulinitetens mediarepresentationer, metrosexualitet, manliga idrottare, könsmångfald, queer