Experter inom Europafrågor och EU-ärenden

Här hittar du Helsingfors universitets experter inom Europafrågor och EU-ärenden.

Paolo Amorosa 

 • Italiensk politik och EU-valet i Italien 
 • Intervju på engelska. 

Juhana Aunesluoma  

 • Den europeiska integrationens historia, EU:s utveckling på lång sikt, maktfördelningen mellan EU:s institutioner, EU:s försvarsdimension, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, Finlands EU-politik, EU:s utvidgning, EU:s handelspolitik 

Minna van Gerven 

 • Europas sociala integration, EU:s socialpolitik, det sociala Europa, välfärdsstaten, socialpolitikens värderingar 

Topi Juga  

 • Finlands integration i Europeiska unionen, EU:s beslutsfattande och styrkeförhållandena mellan EU-organen 

Johanna Kantola  

 • Europas integration, EU:s aktörer och institutioner, Europaparlamentet och de politiska grupperna, jämställdhetspolitik, motarbetande av jämställdhet, demokrati  

Päivi Leino-Sandberg 

 • EU:s fördrag och organ, EU:s beslutsfattande, EMU, europeisk förvaltningsrätt 

Timo Miettinen  

 • EU, Europapolitik, EU-ländernas nationella politik, europeiska idéer och berättelser, Europas historia, EU:s ekonomiska politik, europeiska ideologier  

Katalin Miklóssy  

 • Den politiska utvecklingen och EU-politiken i östra Centraleuropa (Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern) och Rumänien 

Cherry Miller  

 • Relationen mellan EU och Storbritannien (särskilt medlemskap i parlamentariska partnerskapsförsamlingen), politiska gruppers sammansättning och institutionella ledarskap, parlamentarisk diplomati, kön
 • Intervju på engelska. 

Laura Nordström  

 • Europaparlamentet, EU-lobbying, expertkunskapens makt, intressegrupper, tankesmedjor, Europas bank- och skuldkris, relationer mellan EU-institutionerna, demokrati, öppenhet, EU:s beslutsprocess 

Markus Ojala  

 • EU:s demokratiunderskott, europeisk offentlighet, EU:s ekonomiska politik och ekonomipolitisk styrning av medlemsländerna 

Emilia Palonen   

 • Politiska diskurser och dynamiken mellan partier, populism, euroskepticism, eurofili och kritiska européer, EU-valet runt om i Europa 

Antti Ronkainen  

 • Europeisk integration, EU:s ekonomiska politik, ECB:s penningpolitik, Europarätt, EU:s politiska ekonomi   

Karolina Stenlund  

 • Svensk politik och EU-valet i Sverige 
 • Intervju på svenska eller engelska. 

Johan Strang  

 • Norden, nordisk politik, nordiskt samarbete 

Hanna Tuominen  

 • Europeiska unionens utrikespolitik, europeiska värderingar, asylpolitik och europeisering, Finlands EU- och FN-politik 

Johanna Vuorelma  

 • Kampanjer i samband med EU-val, politiska ideologier, EU-ländernas nationella politik 

Matti Ylönen  

 • De digitala jättarnas roll inom EU-politiken 

Theodora Helimäki  

 • Röstningsbeteende, valdeltagande, valsystemet, kandidatnominering, strategiskt röstande, användning av data vid röstningsbeslut, ideologier 

Veikko Isotalo  

 • Kandidaternas framgång, ideologier, valkompasser, valdeltagande, politisk aktivitet 

Salla-Maaria Laaksonen  

 • Sociala medier, valpåverkan, sociala plattformars roll, digital aktivism  

Eeva Luhtakallio  

 • Sociala medier ur ett visuellt perspektiv, bildernas politik, valkampanjer i sociala medier, bilder och kön, att inte rösta 

Åsa von Schoultz  

 • Väljarbeteende, valdeltagande, kandidatkonkurrens, värderingar, väljarnas val av kandidat, svenskspråkiga väljare 
 • Intervju på svenska eller engelska. 

Hanna Wass  

 • Kandidatnominering, valkampanjer, politiska sakfrågor, grunder för väljarnas val av kandidat, valpåverkan, valdeltagande 

Kristiina Brunila  

 • EU:s utbildnings-, jämställdhets- och ungdomspolitik 

Mikko Ketola  

 • Vatikanen och EU, religioner och sekularisering i Europa, Ukrainas kyrkor, antisemitism 

Laura Kolbe  

 • Idén om Europa och europeiska identiteter, städer, politiska strömningar, nationalistiskt tänkande, folkrörelser, kulturarv, historiepolitik 

Katharina Kunter 

 • Tyskland, fransk-tysk försoning och europeisk integration efter 1945; kristendomens bidrag till europeisk integration och enandet av Europa; EU:s solidaritet med Ukraina; europeisk historia och europeiska narrativ 
 • Intervju på engelska. 

Pamela Slotte Russo  

 • Religions- och samvetsfrihet, historien och teorin bakom de mänskliga rättigheterna 

Miika Tervonen  

 • Flyttningsrörelser, gränser och utvisning, minoritetspolitik, nationalism, historieskrivningens historia 

Kaius Tuori  

 • Historiepolitik, identitet, rätten och dess historia  

Olli-Pekka Vainio 

 • Populism, extrema rörelser, konspirationsteorier, totalitarism, tolerans, sekularisering 

Miikka Hiltunen 

 • Politisk reklam och desinformation i europeiska val, reglering av digitala plattformar inom EU, EU-rätt 

Tuomas Ojanen  

 • Grundläggande och mänskliga rättigheter, EU-rätt  

Juha Raitio  

 • Europarätt 

Ukri Soirila  

 • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, grundläggande och mänskliga rättigheter 

Milka Sormunen  

 • Flyktingrätt, EU:s asylpolitik, mänskliga rättigheter, Europarätt   

Lassi Ahlvik 

 • EU:s plan för utsläppshandel, miljöbeskattning, ekonomiska synpunkter kring den biologiska mångfalden 

Iryna Herzon 

 • Biodiversitet i jordbruksmiljöer   

Markku Ollikainen 

 • Klimatfrågor, till exempel utsläppsrättshandel, energipolitik och markanvändning 

John Sumelius 

 • Global livsmedelstrygghet, utveckling av jordbruk i utvecklingsländer, ekonomiska effekter av hållbar effektivisering av jordbruk, att minska fattigdom 

Tero Toivanen 

 • Förutsättningarna och hindren för att förverkliga hållbarhetsomställningen, de nationalistiska högerpartiernas klimat- och miljöpolitik, klimat- och miljöpolitikens historia, ekonomisk politik och genomförande av klimatpolitik 

Listan uppdateras. Forskare, om du vill att ditt namn ska stå i listan, kontakta kommunikationen för Centrumcampus: comms-citycentre@helsinki.fi