Europaexperter

Här hittar du Helsingfors universitets experter på Europa- och EU-frågor. Listan kompletteras.

Du hittar experterna vid Helsingfors universitets centrum för Europa-forskning på deras webbsidor.

Professor Juha Raitio (finska, engelska)

Professor Päivi Leino-Sandberg (finska, svenska, engelska)

 • EU-grundavtal och -institutioner, EU-beslutsfattande, EMU, europeisk förvaltningsrätt
 • tfn +35850 576 1575
 • paivi.leino@helsinki.fi

Universitetslektor i kyrkohistoria Mikko Ketola (finska, engelska)

 • EU & tolerans, religioner, extremrörelser, den katolska kyrkan, Ukrainas kyrkor, antisemitism
 • tfn +35850 318 545
 • mikko.ketola@helsinki.fi

Universitetslektor i teologisk och social etik Virpi Mäkinen (finska, engelska)

Professor i allmän statslära Hanna Wass (finska, engelska)

Doktorand Laura Nordström (finska, engelska, franska)

 • Europaparlamentet, expertkunskapens makt, intressegrupper, tankesmedjor, europeiska skuld- och bankkrisen, relationen mellan EU-institutioner, demokrati, öppenhet
 • tfn +35850 367 6671
 • laura.nordstrom@helsinki.fi

Doktorand Antti Ronkainen (finska, engelska)

 • EU-valen, monetära unionen, integration Europeiska Centralbanken och ekonomisk politik
 • tfn +35850448 8579, antti.ronkainen@helsinki.fi

Forskardoktor Rūta Kazlauskaitė (engelska)

Professor Niklas Jensen-Eriksen (finska, engelska)

Professor i europeisk historia Laura Kolbe (finska, svenska, engelska)

 • europeiska idéer och identiteter, städer, politiska rörelser, nationella idéer, folkrörelser, kulturarv, historiepolitik
 • tfn +35850 318 2799
 • laura.kolbe@helsinki.fi

Biträdande professor Kristiina Brunila (finska, engelska)

Doktorand Ameera Masoud (engelska)

 • integrationsutbildning, utbildning, anställningsbarhet, flyktingar och invandrare, jämställdhet
 • tfn +35850 311 5763
 • ameera.masoud@helsinki.fi
Experter vid spetsenheten Law, Identity and European Narratives (EuroStorie)

Direktör vid EuroStorie Kaius Tuori (finska, engelska)

 • Biträdande professor i europeisk idéhistoria
 • historia, historiepolitik, identitet, rättvisa och dess historia, antiken och dess efterverkningar
 • tfn +35850 448 2564
 • kaius.tuori@helsinki.fi

Vicedirektör vid EuroStorie Reetta Toivanen (finska, svenska, engelska)

 • Professor i hållbarhetsvetenskaper vid Helsingfors institut för hållbarhetsvetenskaper (HELSUS)
 • hållbar utveckling, ungdomarnas synpunkt, flyktingar, minoriteter, mänskliga rättigheter ur en icke-jurists perspektiv, invandring, tvångssvenska, regional minoriteter, samer
 • tfn +35850 318 5281
 • reetta.toivanen@helsinki.fi

Vicedirektör vid EuroStorie Pamela Slotte (svenska, engelska, finska, tyska)

 • Universitetsforskare, biträdande professor vid Åbo Akademi
 • religions- och samvetsfrihet, mänskliga rättigheters historia och teori
 • pamela.slotte@helsinki.fi

Universitetsforskare Timo Miettinen (finska, engelska)

 • EU, Europa, europeisk politik, EU-ländernas nationella politik, europeiska idéer och berättelser, europeisk historia, EU:s ekonomiska politik, europeiska ideologier
 • tfn +35850 318 2159
 • timo.pa.miettinen@helsinki.fi

Universitetsforskare Jacob Giltaij (engelska)

 • mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv, flyktingforsknig, flyktingar som forskare, identitetspolitikens rötter
 • tfn +35850 416 0505
 • jacob.giltaij@helsinki.fi

Forskardoktor Elisa Pascucci (engelska)

Forskardoktor Pedro Magalhães (engelska)

 • politisk filosofi, speciellt tyskt modernt politiskt tänkande, den samtida politiska situationen I södra Europa och Tyskland
 • tfn +351 91211 11425
 • pedro.tereso@helsinki.fi

Forskardoktor Paolo Amorosa (engelska)

 • internationell rätt och politik, mänskliga rättigheter, internationella institutioner ur ett samtida och historiskt perspektiv, speciellt i amerikansk eller italiensk kontext
 • tfn +35850 448 8854
 • paolo.amoroso@helsinki.fi

Forskardoktor Ville Erkkilä (finska, engelska)

Doktorand Laura Sumari (finska, engelska)

 • immigration, flyktingar och människors säkerhet och osäkerhet och deras upplevelser, känslan av säkerhet
 • tfn +35850 448 8913
 • laura.sumari@helsinki.fi

Doktorand Mehrnoos Farzamfar (engelska)

Doktorand Tuukka Brunila (finska, engelska)