Coronavirussituationens experter

Här hittar du forskare som kan svara på frågor som berör coronaviruset COVID-19.

Coronavirusläget vid Helsingfors universitet

Kom ihåg att myndighetsdirektiv för coronaviruset ges av Institutet för hälsa och välfärdstatsrådet och ministerierna samt sjukvårdsdistrikten, i Helsingfors HUS.

Medicin och biomedicin
 • Tuomas Aivelo, forskardoktor, parasiters evolution och ekologi, zoonotiska sjukdomar.
 • Tarja Sironen, virologi, förebyggande av infektionssjukdomar. 
 • Anne Jääskeläinen, virolog, deltar i Tarja Sironens forskargrupp.
 • Harri Alenius, immunolog, forskar om samverkan mellan miljöexponeringar, immunsystemet och människors hälsa.
Ekonomi, politik, juridik och klimat

Antti Ronkainen, särskilt politisk ekonomi

 • Forskningsdirektör Juhana Aunesluoma. EU och EU:s enighet.
 • Professor Tero Erkkilä. Laglighetsövervakning och transparens inom administrationen.
 • Universitetsforskare Jenni Karimäki. Parti- och idéhistoria, om hur expertis och politik framträtt under pandemin.
 • Universitetsforskare Timo Miettinen. Särskilt EU- och Europafrågor.
 • Doktorand Laura Nordström. Transparens och delaktighet i kriser, lobbning, den ekonomiska styrningen i Europa.
 • Univeristetslektor Emilia Palonen.
 • Biträdande professor Johanna Rainio-Niemi. Kriser i ett jämförande och historiskt perspektiv, de nordiska länderna, resiliens, kriser och demokrati.
 • Professor Teivo Teivainen.
 • Universitetsforskare Hanna Wass
 • Liisa Nieminen, medicinsk rätt och biorätt.
 • Tuomas Ojanen, professor i statsrätt. Frågor om grundlagen och beredskapslagen.
 • Olli Norros, skadeståndsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt. Frågor om force majeure.
 • Juli Mansnérus, forskardoktor i medicinsk och biorätt: läkemedelforskning och utveckling, rätten till hälsa.

 • Akademiprofessor Markku Kulmala. Om hur coronavirussituationen påverkar atmosfären och klimatet. 
 • Professor Tuukka Petäjä. Om luftkvalitetsmätning.
Familjelivet och di­stans­stu­di­er och -un­der­vis­ning
 • Professor Kirsti Lonka. Frågor om självstudier, distansstudier och studiemotivation. Råd för distansstudier och -undervisning.
 • Universitetsforskare Liisa Ilomäki. Utveckling av digital teknologi och pedagogik, utveckling av lärarnas digitala kompetens, frågor om det virtuella klassrummet.
 • Forskardoktor Minna Lakkala. Utveckling av digitala metoder i undervisningen, frågor om hur lärarnas tekniska och digitala kompetens kan stödas.
 • Universitetslektor Leena Ripatti-Torniainen. Universitetsundervisning i krissituationer: om hur närstudier- och undervisning kan omvandlas till distansstudier och -undervisning.
 • Professor Auli Toom. Om hur man kan stöda elevers och studerandes inlärning i olika förändringssituationer
 • Professor i småbarnspedagogik Mirjam Kalland. Utsatta barns och familjer behov vid undantagssituationer som coronavirusepidemin. Om barns oro kring coronaepidemin, familjelivet och vardagen under coronaepidemin, distansundervisningens utmaningar.
Konsumptionsbeteende och näring
Kommunikation