Arbetslivsforskare

Letar du efter experter på arbetslivet? Bekanta dig med Helsingfors universitets experter. Listan är inte fullständig, utan ett urval. Helsingfors universitets kommunikationsspecialister hjälper gärna till med att hitta en lämplig expert.

Arbetsvälmående och inlärning i arbetet 

Minna Huotilainen: pedagogik, hjärnan, inlärning, arbetsvälmående, arbetsliv, minne 

Hannele Kerosuo: pedagogik, samarbete mellan experter, inlärning i arbetet, organisationer och nätverk, social innovation

Aura Nortomaa: arbets- och organisationspsykologi, arbetsvälmående, självledarskap, tillräcklighet, akademiskt arbete, arbetsutmattning

Sami Paavola: pedagogik, arbetslivsforskning, digitalisering, distansarbete, kollaborativt lärande, förändring av praxis

Kari Reijula: arbetshälsa, yrkesskador och arbetsrelaterade sjukdomar, allergiska arbetsrelaterade sjukdomar, inneluftsproblem och hälsa  

Katri Saarikivi: psykologi, empati, förtroende på webben, fysiska arbetsutrymmen, tänkandets kvalitet 

Paulus Torkki: hälsovårdens produktionsekonomi, effektivitet, kostnadseffektivitet, affärsmodeller, lean  

Lotta Uusitalo: pedagogik, karaktärsstyrkor, arbetsvälmående, positiv respons och självförmåga

Liubov Vetoshkina:pedagogik, psykologi, akademiskt arbete, digitalisering, artesanarbete, arbetets etnografi

Valtteri Wikström: pedagogik, psykologi, empati, samarbete på webben, metoder för att öka gemenskap, kreativitet, mätning av känslor

Interaktion, mångfald och empati i arbetslivet

Marjut Jyrkinen: genusforskning, jämställdhet, arbetsliv, karriär, kvinnor som ledare, ledarskap och organisation, könad åldersdiskriminering, intersektionalitet, könat våld

Mira Karjalainen: genusforskning, arbetsliv, oklara avgränsningar av arbetet, organisationer, känsloarbete, estetiskt arbete

Lari Kotilainen: språkvetenskaper, flerspråkigt arbetsliv, interaktion, språkinlärning i arbetet

Salla Kurhila: språkvetenskaper, interaktion och flerspråkighet i arbetslivet

Inkeri Lehtimaja: språkvetenskaper, interaktion och flerspråkighet i arbetslivet

Jukka Lehtonen: genusforskning, mångfald i kön och sexualitet i utbildning och arbetslivet

Anne Birgitta Pessi: teologi, empati i arbetslivet/ledarskap, mänskligt arbetsliv

Anna Seppänen: teologi, arbetslivets etik, företagsetik, företagsansvar, ansvarsfull placering

Tytti Steel: genusvetenskap, jämlikhet, jämställdhet, utlänningars sysselsättning, företagande, mentorskap, arbetslivets historia, kulturforskning

Arbetslivets organisering, organisationer och ledarskap

Laura Haapala: social- och samhällspolitik, arbetets förändring och självsysselsättning

Jaakko Harkko: social- och samhällspolitik arbetsförhållanden, arbets- och funktionsförmåga, arbetslöshet, psykisk hälsa, stöd för sysselsättning, yrkesinriktad rehabilitering, mångprofessionellt samarbete

Päivi Korpisaari: kommunikationsrätt, arbetstagarens yttrandefrihet och lojalitetsplikt, hatprat riktat mot arbetstagare

Ilkka Kärrylä: politisk historia, ekonomipolitik, arbetsmarknadspolitik, arbetstagarens delaktighet, företags- och arbetsplatsdemokrati, ledarskaps- och organisationsteorier

Salla Laaksonen: media- och kommunikationsvetenskaper, organisationer, kommunikationsteknologi, sociala medier, analytik, organisationer i offentligheten media

Jukka Lipponen: socialpsykologi, upplevd rättvisa, förtroende, organisationsförändringar, fusioner

Niku Määttänen: ekonomivetenskaper, pensionering, arbetsutbud, arbetskraftens mobilitet

Miira Niska: socialpsykologi, företagande, sysselsättningsbarhet, förflyttningar i arbetslivet, arbete i förändring, främjande av företagande

Antero Olakivi: sociologi, vårdarbete, läkare, arbetsvälmående, mångfald, migration, ledarskap

Beata Segercrantz: socialpsykologi, arbetslivs- och organisationsforskning, innovation, teknologiimplementering, omsorgsorganisationer (äldreomsorg, barnskyddet), institutionellt boende, organisationsförändringar, bemötande av brukare, stress och våld i omsorgsarbete, kvalitet i omsorgsorganisationer

Juha Siltala: historia, ekonomins och arbetslivets förändringar i västvärlden och Finland 1945-2021; arbetsmarknaden och arbetsmarknadsrelationer, arbetstagarnas självreglering, balans och resiliens  

Markku Sippola: social- och samhällspolitik, matching på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsrelationer, arbetsrelaterad invandring, arbetets organisering, arbetskarriärer

Ville-Pekka Sorsa: social- och samhällspolitik, arbetspensionssystem, mångprofessionellt samarbete och ledning av det

Roope Uusitalo: nationalekonomi, lönestruktur, inkomstskillnader, utkomstskydd, pensioner, utbildning och arbetsliv

Oskari Vähämaa: nationalekonomi, sökteori, arbetslöshet, yrkesmobilitet, företagsdynamik  

Sirpa Wrede: sociologi, hälsovårdens yrken och professioner (spec. läkare, barnmorskor), professionell autonomi, arbete inom äldrevården, utländsk arbetskrafts ställning