Magisterprogram

Vår fakultet erbjuder undervisning och utbildning i tio olika magisterprogram, varav en del genomförs som tvärvetenskapligt samarbete med andra fakulteter vid Helsingfors universitet. I magisterprogrammen fördjupar du dig i centrala teman inom ditt vetenskapsområde och bearbetar aktuella frågor.
Magisterprogram vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Fakultetens gemensamma magisterprogram