Kandidatprogram

Den första beröringen med den akademiska världen och språngbrädan ut i yrkeslivet börjar med ett kandidatprogram, vilket efter avlagda studier leder till en lägre högskoleexamen. Fakulteten erbjuder sex mångsidiga kandidatprogram.
Fakulteten erbjuder sex mångsidiga kandidatprogram
Fakultetens gemensamma kandidatprogram