Lämpliga webbkurser för gymnasieelever (MOOC)

Bekanta dig med vår fakultets kurser för gymnasieelever. De MOOC-kurser som fakulteten erbjuder gymnasieelever är webbkurser som är öppna för alla.

MOOC (Massive Open Online Course) är öppna onlinekurser som kan tas av alla som vill. MOOC-kurser är vanligtvis öppna under en viss tidsperiod (till exempel en termin eller ett läseår). Du kan vanligtvis börja kursen flexibelt under en viss tidsperiod.

Du kan bekanta dig med MOOC onlinekurser på DigiCampus-plattformen.