Kurser vid Öppna universitetet
Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ordnas olika formers kurser vid Öppna universitet.

Vid Helsingfors universitet arrangeras årligen mer än 1 100 kurser inom olika vetenskapsområden. Var öppen för nytänkande.