Kurser vid Öppna universitetet

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ordnas olika formers kurser vid Öppna universitet.

Vid Helsingfors universitet arrangeras årligen mer än 1 100 kurser inom olika vetenskapsområden. Var öppen för nytänkande.

På prova på-kurserna kan du titta in hos Helsingfors universitet! Prova på-kurserna lämpar sig särskilt väl t.ex. för gymnasieelever som funderar på sitt eget framtidsområde. Alla andra som är intresserade av ämnena är också välkomna att delta. Prova på-kurserna är avgiftsfria. Många prova på-kurser är samtidigt också nätkurser öppna för alla, dvs. MOOC-kurser.