Näin tutkimusyhteistyö toimii

Elinkeinoelämä, teollisuus, järjestöt ja julkiset organisaatiot voivat hyödyntää Helsingin yliopiston resursseja ja osaamista tilaamalla tutkimusta. Yliopiston tutkijoiden osaaminen on kansainvälistä huippua ja tutkimusinfrastruktuurien kokonaisuus on merkittävä.

Tilaustutkimuksissa tutkimusprojektin tulokset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajalle. Yliopisto saa käyttää tuloksia jatkotutkimuksiin. Tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä ja omistajuudesta sovitaan aina tapauskohtaisesti ennen projektin alkamista. Tavoitteena on hyöty sekä tilaajalle että yliopistolle.

Yhteistyöprojektit ja -hankkeet syntyvät yhteisestä tieteellisestä intressistä. Yliopiston ja yritysten yhteistyöprojekteille voidaan tarvittaessa hakea myös julkista rahoitusta. Helsingin yliopiston vahvuuksia yhteistyöprojektikumppanina on yliopiston asiantuntijoiden vankka kokemus erilaisista rahoitushauista ja -prosesseista. Esimerkkejä julkisista rahoitusmahdollisuuksista ovat Euroopan Unioni, Tekes ja Suomen Akatemia.

Helsingin yliopisto on kokenut kumppani myös avoimen innovaation projekteissa. Yrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolelle jäävät tulokset voidaan hyödyntää yliopiston verkostojen kautta. Yliopisto yhteistyökumppaneineen voi myös tarjota yritykselle siltä puuttuvaa osaamista ja asiantuntijuutta. 

Yhteistyöprojekteissa tutkimustulosten arvioinnista ja tulosten hyödyntämisestä sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Yhteistyö alkaa kumppanin ja tutkijan tai tutkimusryhmän keskustelusta. Keskustelussa hahmotetaan kumppanin tutkimusintressi sekä etsitään ja räätälöidään projektiin parhaiten sopiva etenemistapa.

Varhaisessa vaiheessa käydään läpi muun muassa sopimusasiat, aikataulut, budjetti, IPR-kysymykset sekä eri osapuolien roolit.

Etenemistapaan vaikuttaa erityisesti se, kuka saa hyödyntää yhteistyöprojektin tuloksia. Jos rahoitusta haetaan yhdessä, kumppani ja yliopisto saavat käyttää ja hyödyntää tutkimusyhteistyön tuloksia myös yhteistyön päättymisen jälkeen. Tilaustutkimuksissa yliopiston palvelut hinnoitellaan markkinalähtöisesti, ja ainoastaan tutkimuksen tilaava yritys tai yhteisö saa hyödyntää tuloksia.

Tutkimuspalveluiden asiantuntijat auttavat yritysyhteistyön alkuun. Tehtävämme on löytää jokaiseen tarpeeseen sopivat kumppanuusmahdollisuudet yliopiston reilu 4000 tutkijan ja tutkimusryhmän joukosta. 

Tutkimuspalveluiden yritysyhteistyötiimi

Ota yhteyttä – yhdessä löydämme sopivan tavan aloittaa yhteistyö.

Impact and Business Collaboration Services for Researchers
Lähetä sähköpostia businessteam@helsinki.fi
Soita: 02941 40092