Ota meihin yhteyttä

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 4. Alta löydät tarkemmat tiedot työntekijöistämme sekä osoite- ja laskutustiedot. Yleissähköpostiosoitteemme on his@helsinki.fi.
Kajsa Kajander - Interim CEO & Director, Operations

Kajsa toimii Helsingin yliopiston teknologian siirtoyritys Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n Interim CEO:n sekä Operations Directorin tehtävissä. Hänen päävastuualueensa on Helsingin yliopiston omistamien immateriaalioikeuksien ja tietotaidon kaupallistamiseen tähtäävien projektien tukeminen ja hallinnointi.

Ennen HIS:llä aloittamista, Kajsa on työskennellyt lähes 20 vuotta teollisuudessa. Hänen aiemmat työpaikkansa ovat perehdyttäneet hänet sekä terveys- ja hyvinvointialaan (lääkkeet, ravintolisät ja lääkinnälliset laitteet) että elintarviketeollisuuteen. Kajsa on työskennellyt innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa ideoiden synnyttämisestä niiden arviointiin, edelleen kehittämiseen, rahoitukseen sekä lopulliseen kaupallistamiseen. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, verkostoista ja projekteista niin tieteellisen tutkimuksen kuin liiketoiminnan parissa. Innovaatio- ja kehittämisosaamisen lisäksi hänellä on myös laatu- ja lainsäädäntöosaamista erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja elintarvikkeiden osalta.

Kajsalla on luonnontieteellinen peruskoulutus ja hänellä on filosofian tohtorin tutkinto Helsingin yliopiston biolääketieteen laitokselta.

Yhteystiedot

kajsa.kajander@helsinki.fi
045 129 5576

Sebastian Bisso Mifflin - Commercialisation Officer

Sebastian on erikoistunut IPR-strategiaan, sekä -johtamiseen ja auttaa HY tutkimusprojekteja erilaisten aineettomiin oikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa, sekä markkina- ja kilpailija analyysien kautta. Sebastian omaa monitieteellisen koulutustaustan kansainvälisen oikeustieteen, yrittäjyys- sekä teknologia johtamisopintojen kautta, jonka lisäksi hän on kerryttänyt työkokemusta konsultoimalla tutkimuslähtöisiä kaupallistamisprojekteja erityisesti lääkinnällisten laitteiden ja IoT innovaatioiden konteksteissa.

Yhteystiedot

sebastian.bisso@helsinki.fi
045 875 2805

Mari Björkman - Business Development Director

Mari toimii Business Development Director -roolissa digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen iCAN lippulaivahankkeessa. Hänen ensisijainen tehtävänsä on kehittää iCAN lippulaivasta vahvat kumppanuudet omaava ja uutta liiketoimintaa synnyttävä osaamiskeskittymä. Mari tukee myös Helsingin yliopiston tutkijoita kaupallistamisessa, erityisesti digitaalisen terveyden ja yksilöllistetyn lääketieteen alueilla. 

Marilla on yli 15 vuoden kokemus kaupallisesta tutkimuksesta ja lääketeollisuudesta niin vakiintuneessa kuin startup ympäristössä. Näiden vuosien aikana hän on johtanut sekä pienmolekyylien että biologisten lääkkeiden tutkimus- ja kehitysprojekteja. Marin erikoisalaa on syövän biologia ja lääkehoito, mutta hän on toiminut monenlaisissa projekteissa kivun hoidosta hematologiaan. Hänellä on kokemusta varhaisesta lääkekohdetutkimuksesta, tehoseulontamenetelmistä ja testausmenetelmien kehityksestä, non-kliinisistä teho- ja toksikologimalleista aina kliinisten tutkimusten biomarkkeeri- ja menetelmänkehitykseen sekä viranomaisvaatimuksiin.

Mari on väitellyt tohtoriksi lääkekehityksestä Turun yliopistosta. Hän on lisäksi opiskellut liiketoimintaosaamista.

Yhteystiedot

mari.bjorkman@helsinki.fi
050 4088221

Andrea Dichlberger - Commercialisation Manager

Andrea työskentelee kaupallisesti potentiaalisten biotieteiden keksintöjen tunnistamisen, arvioinnin ja todentamisen parissa. Hän tukee ja ohjaa Helsingin yliopiston tutkijoita ideatasolta aina niiden hyödyntämiseen saakka.

Andrea on intohimoinen biotieteiden ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kansainvälinen kokemus akateemisesta ja ei-akateemisesta biolääketieteellisestä tutkimuksesta. Hänellä on vahva asiantuntemus lipidisolubiologiasta ja lipideihin liittyvistä sairauksista. Post doc -tutkimuksen aikana Andrea työskenteli ihmisen kantasoluista peräisin olevien syöttösolujen parissa liittyen ateroskleroosiin ja lipidivälitteisiin tulehduksiin Wihurin tutkimuslaitoksessa, Helsingissä, ja Grazin yliopistossa, Itävallassa. Tämän jälkeen hänet rekrytoitiin Helsingin yliopiston ProLipids-huippuosaamiskeskukseen, jossa hän erikoistui lipidi-proteiini -vuorovaikutusten toimintaan syöpään, eksosomibiologiaan ja lysosomaalisiin häiriöihin liittyen. Lisäksi hänet nimitettiin ProLipids - huippuyksikön tutkimuskoordinaattoriksi.

Andrea on valmistunut luonnontieteiden tohtoriksi Wienin lääketieteellisestä yliopistosta, Itävallasta. Hänelle myönnettiin Itävallan tiederahaston Erwin-Schrödinger-PostDoc -apuraha. Lisäksi hän on kouluttautunut projektijohtamiseen, monitieteiseen tutkimuksen koordinointiin, strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteystiedot

andrea.dichlberger@helsinki.fi
045 179 0200

Elena Inguglia - Business Development Manager

Elena vastaa Helsingin yliopiston elintarviketieteiden tutkimuksessa syntyneiden kaupallisesti arvokkaiden innovaatioiden tunnistamisesta ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittämisestä. Elena on aiemmin työskennellyt Head of Technical -tehtävässä Brinc:llä, hongkongilaisessa pääomasijoitusyhtiössä ja startup-kiihdyttämössä. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus elintarviketeollisuudesta, erityisesti tuotekehityksestä ja uusista tuotekategorioista. Aikaisemman työhistoriansa aikana Elena on työskennellyt uusien prosessiteknologioiden parissa postdoc-tutkijana Irlannin Teagasc-virastossa (maatalous- ja elintarvikekehitysvirasto) ja hänellä on FT-tutkinto elintarviketeknologiasta ja maisterintutkinto mikrobiologiasta. Elenalta saa apua mm. ideoiden arvioinnissa & liiketoiminnan kehityksessä, uuselintarvikeasioissa & lainsäädännössä, kaupallisessa arvioinnissa, markkinatutkimuksessa, patenttihauissa ja arvonluomisessa.

Yhteystiedot

elena.inguglia@helsinki.fi
050 346 4297

Sampsa Fabritius - Director, Business Development

Sampsa toimii liiketoiminnan kehityksen valmentajana ja tukena tutkijoille yliopiston immateriaalioikeuksien ja tutkimustulosten kaupallistamisen hankkeissa. Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä Sampsa tukee tiimejä erityisesti syväteknologian, ohjelmistojen ja digitalisaation konseptien testaamisessa sekä vastaavien liiketoimintamallien kehityksessä.

Ennen HIS:lle tuloaan Sampsa on ollut useamman vuoden ajan B2C ja B2B startup-yhtiöissä perustajan roolissa, neuvonantajana tai johtoryhmän jäsenenä. Hänen taustansa tuotteistamishankkeiden projektijohtajana Nokian tutkimuskeskuksessa tuo teollisuuden näkökulman yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen.

Sampsa on Aalto-yliopiston diplomi-insinööri varustettuna markkina- ja käyttäjätutkimuksen sekä lean ja agile liiketoiminnan kehitystyökaluilla. Hänet tunnetaan myös yhtenä muutosyrittäjyyden yhteisön perustajista.

Yhteystiedot

sampsa.fabritius@helsinki.fi
050 340 6826

Petri Junttila - Business Development Manager

Petri arvioi Helsingin yliopiston sosiaalisten, kasvatustieteellisten ja humanististen tieteiden tutkimuksesta syntyviä keksintöjä ja niiden kaupallista potentiaalia. Edistääkseen keksintöjen syntymistä, Petri edistää tutkijoiden tietämystä kaupallistamisen tavoista, väylistä ja mahdollisuuksista. Hän myös auttaa tutkijatiimejä vivuttamaan keksintöjensä vaikuttavuutta rahoitettujen kaupallistamishankkeiden kautta.

Yli 10-vuotisella urallaan Petri on tukenut lukuisia pieniä ja suuria, yksityisiä ja julkisia organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimintaympäristön analysoimisessa. Hän on työskennellyt mm. M&A konsulttina EY:llä, sekä johtanut perustamaansa brandi- ja digitaalisen palvelukehityksen toimistoa Nórr Designia. Petrillä on monipuolista kokemusta liiketoiminnan käynnistämisestä, johtamisesta, myyntityöstä ja rahoituksesta.

Petrillä on KTM-tutkinto (yrittäjyys, johtaminen) Aalto-yliopistosta, missä hän suoritti myös poikkitieteellistä ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukevan IDBM-kokonaisuuden. Petri on opiskellut lisäksi kansainvälistä liiketoimintaa ja johtamista Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteystiedot

petri.junttila@helsinki.fi
0407757852

Juha Kirveskari - Director, IPR

Juha vastaa Helsingin yliopiston omistamien olemassa olevien ja uusien immateriaalioikeuksien ja tietotaidon ylläpidosta, kehittämisestä sekä kaupallistamiseen tähtäävien projektien tukemisesta.

Ennen Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:tä Juha on työskennellyt lähes 13 vuotta teollisuudessa, tehnyt 20 vuotta biolääketieteellistä tutkimusta sekä työskennellyt vuosia kliinisen mikrobiologian erikoislääkärinä HUSLAB:ssa. Aiemmissa rooleissaan Juha on perehtynyt sekä kliiniseen lääketieteeseen, kliiniseen mikrobiologiaan että solu-, glyko- ja systeemibiologiaan.

Juha on työskennellyt innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa ideoiden synnyttämisestä niiden arviointiin, edelleen kehittämiseen, rahoitukseen sekä lopulliseen kaupallistamiseen. Hänellä on kymmeniä myönnettyjä patentteja yhdeksästä eri patenttiperheestä. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta startupista pörssiyritykseen, EU-yhteistyöstä, verkostoista ja projekteista.

Hänellä on myös laatu- ja regulaatio-osaamista (IVDR) erityisesti lääkinnällisten laitteiden osalta.

Juhalla on lääketieteellinen peruskoulutus ja hänellä on lääketieteen tohtorin tutkinto Turun yliopistosta sekä kliinisen mikrobiologian erikoislääkäritutkinto Helsingin yliopistosta.

Yhteystiedot

juha.kirveskari@helsinki.fi
050 307 8958

Maija Kontto - Director, Commercial & IP Agreements

Maija on Englannissa pätevöitynyt asianajaja, jolla on kattava kokemus IP:n lisensoinnista ja kaupallistamisesta työskenneltyään 10 vuotta Imperial College Londonin teknologian kaupallistamisyrityksessä. Suomessa Maija on toiminut General Counsel -roolissa sekä Legal & Compliance Lead -roolissa suomalaisessa teknologia-alan startupissa. Maija aloitti Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä tammikuussa 2023, ja hänen vastuullaan on teknologiansiirto ja lisensointi, mukaan lukien kaupallisten ja IP-sopimusten neuvottelu ja laatiminen.

Oikeustieteen tutkinnon lisäksi Maija on suorittanut teologian, johtajuuden sekä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio -kokonaisuuden opintoja.

Yhteystiedot

maija.kontto@helsinki.fi
040 649 7173

Alexander Lagerman - Business Development Man­ager

Alexander vastaa projektinhallinnasta ja tukee liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti terveydenhuoltoon ja muuhun Life Science -alueeseen liittyviä HY:n kaupallistamisprojekteja. 

Alexanderilla on kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja yrittäjyydestä. Hän on työskennellyt monien eri yritysten kanssa ja laaja-alaisesti useissa innovaatioprojekteissa hammashoidosta ja elintarvikealan innovaatioista laboratoriotarvikkeiden ja lääkeaihioiden kaupallistamiseen. Hän on osallistunut myös erilaisiin varainhankintatoimiin edistäen rahoitussuunnittelua, kaupallista kehitystä  ja viestintää. 

Alexanderilla  on maisterintutkinto liiketoiminnan perustamisesta ja biolääketieteen alueen yrittäjyydestä Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta sekä kandidaatintutkinto molekyylibiologiassa Göteborgin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut itsenäisiä kursseja yrityshallinnosta, johtamisesta ja markkinoinnista. 

Alexander asioi englanniksi ja ruotsiksi.

Yhteystiedot

alexander.lagerman@helsinki.fi
050 563 0238

Eino Markelin - Business Development Manager

Eino työskentelee biotieteiden alan kaupallistamisprojektien parissa ja tukee tiimejä näiden pyrkimyksissä kehittää keksinnöistä liiketoimintaa. Hänen akateemiset juurensa ovat biologiassa, mutta hänellä on myös maisterintutkinto biotieteiden alan yrittäjyydestä ja tutkimuksen kaupallistamisesta Karoliinisesta Instituutista. Hänellä on kokemusta sekä bioteknologian että lääketeollisuuden aloilta, niin suuryrityksistä kuin startupeistakin. Ennen Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:tä Eino työskenteli myyntitehtävissä optiikkayhtiö Zeissillä.

Yhteystiedot

eino.markelin@helsinki.fi
050 583 5357

Gen Tamjar - Licensing Manager

Gen vastaa Helsingin yliopiston omistamien patenttien uloslisensoinnista. Tämän lisäksi hän arvioi, markkinoi ja kaupallistaa uusia Helsingin yliopiston tutkimuksessa syntyneitä keksintöjä erityisesti lääkekehityksen ja terapeuttisten hankkeiden alueella. Gen on aiemmin työskennellyt post-doc tutkijana hermoston rappeumasairauksien rakennebiologian parissa MRC Protein Phosphorylation & Ubiquitylation -yksikössä Dundeen yliopistossa. Tämän jälkeen hän toimi Scientific Liaison Manager -tehtävässä Dundeen yliopiston lääkekehitysyksikössä, joka yhtenä Iso-Britannian lippulaivahankkeena yhdistää lääketeollisuuden huippuosaajia. Vuonna 2018 hänet rekrytoitiin Helsingin yliopistolle yritysyhteistyön Senior Advisor -rooliin. Genillä on laaja ja monipuolinen tausta biolääketieteen tutkimuksesta aina kemiasta biotieteisiin, ja siellä erityisesti rakennebiologian ja hermoston rappeumasairauksien saralla. Vuonna 2017 hänet valittiin Iso-Britanniassa viiden palkitun tutkijan joukkoon, jolla oli mahdollisuus osallistua LifeArc-AUTM Technology Transfer -koulutusohjelmaan.  

Yhteystiedot

gen.tamjar@helsinki.fi 
+358 50 377 3384

Avlokita Tiwari - Business Development Manager

Avlokita toimii Business Development Managerina HIS:lla. Hänellä on dynaaminen tausta ja tieteellinen perusta bioinformatiikan ja mikrobiologian aloilta. Avlokita on urallaan siirtynyt akateemisesta tutkimuksesta yrittäjyyteen perustajajäsenenä ja teknologiajohtajana.

Avlokitalla on kokemusta tutkimuksen kaupallistamisesta ja hän on auttanut tunnistamaan ja suojaamaan immateriaaliomaisuutta, valvonut viranomaishyväksyntöjä, toimintoja ja varainhankintaa. Hänellä on kokemusta lääkekehityksestä, genomiikan data-analyysistä, bioinformatiikkasovelluksen rakentamisesta ja tekoälyn käyttämisestä biologisissa tiedoissa.

Avlokita on suorittanut bioinformatiikan maisterintutkinnon Turun yliopistosta ja tekniikan kandidaatintutkinnon (bioteknologia) Banasthali-yliopistosta Intiasta.

Yhteystiedot

avlokita.tiwari@helsinki.fi
0503453036

Harriet Haras - Communications and Marketing Manager

Harriet toimii Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n markkinoinnin ja viestinnän päällikkönä vastuualueenaan Helsingin yliopiston tutkimushankkeiden innovaatioiden kaupallistamisen sidosryhmäviestintä ja markkinointi mukaan lukien brändin kehittäminen sekä yliopiston sisäinen että ulkoinen viestintä. Helsingin Innovaatopalvelut Oy toteuttaa osaltaan Helsingin yliopiston innovaatiostrategiaa.

Harrietilla on pitkä markkinoinnin ja viestinnän kokemus usealta toimialalta terveydenhuollonpalveluista teollisuuteen ja telekommunikaatiotutkimuksesta informaatioteknologian ja liiketoimintaprosessien konsultointiin. Hän on työskennellyt B2B- ja B2C-yhtiöissä sekä kansainvälisissä organisaatioissa niin Suomessa, Iso-Britanniassa kuin Israelissa. Harrietilla on VTM:n tutkinto sekä tohtoriopintoja the Hebrew University of Jerusalemista että Helsingin yliopiston sosiaaliantropologian laitokselta.

Yhteystiedot

harriet.haras@helsinki.fi
040 482 4324

Jenni Hurme - HR and Admin Manager

Jennillä vastaa useista henkilöstöhallinnon, IPR-hallinnon ja yleishallinnon päivittäisistä osa-alueisat tavoitteenaan organisaation kehittäminen. Jennillä on yli 20 vuoden kokemus kokonaisvaltaisesti henkilöstöhallinnosta (HRD/HRM), projektijohtamisesta ja yleishallinnosta. Hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä niin pienissä kuin suurissa yrityksissä, biotekniikasta terveydenhuoltoon. Työskentely taukoamattoman toiminnan ja liikkeen start-up-ympäristössä on hänelle hyvin tuttua.

Yhteystiedot

jenni.p.hurme@helsinki.fi
040 180 7015

Osoite- ja laskutustiedot

Käyn­tio­soi­tteet

  • Tiedekulma. Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki
  • Terkko Health Hub. Haartmaninkatu 4, rakennus 14
  • Latokartanonkaari 3, 00790
  • Exactum, Pietari Kalmin Katu 5, 00560

Pos­tio­soi­te

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Las­ku­tus­tie­dot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Laskutus
PL 176
00101 Helsinki

Verkkolaskuosoite: 003723985084
Operaattori: BASWARE

Y-tunnus: 2398508-4