Ota meihin yhteyttä

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 4. Alta löydät tarkemmat tiedot työntekijöistämme sekä osoite- ja laskutustiedot. Yleissähköpostiosoitteemme on his@helsinki.fi.
Interim CEO, Operations Director, Kajsa Kajander

Kajsa Kajander toimii Helsingin yliopiston teknologian siirtoyritys Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n Interim CEO:n sekä Operations Directorin tehtävissä. Hänen päävastuualueensa on Helsingin yliopiston omistamien immateriaalioikeuksien ja tietotaidon kaupallistamiseen tähtäävien projektien tukeminen ja hallinnointi.

Ennen HIS:llä aloittamista, Kajsa on työskennellyt lähes 20 vuotta teollisuudessa. Hänen aiemmat työpaikkansa ovat perehdyttäneet hänet sekä terveys- ja hyvinvointialaan (lääkkeet, ravintolisät ja lääkinnälliset laitteet) että elintarviketeollisuuteen. Kajsa on työskennellyt innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa ideoiden synnyttämisestä niiden arviointiin, edelleen kehittämiseen, rahoitukseen sekä lopulliseen kaupallistamiseen. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, verkostoista ja projekteista niin tieteellisen tutkimuksen kuin liiketoiminnan parissa. Innovaatio- ja kehittämisosaamisen lisäksi hänellä on myös laatu- ja lainsäädäntöosaamista erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja elintarvikkeiden osalta.

Kajsalla on luonnontieteellinen peruskoulutus ja hänellä on FT-tutkinto Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitokselta.

Yhteystiedot

kajsa.kajander@helsinki.fi
045 129 5576

Commercialisation Officer, Sebastian Bisso Mifflin

Sebastian Bisso Mifflin on erikoistunut IPR-strategiaan, sekä -johtamiseen ja auttaa HY tutkimusprojekteja erilaisten aineettomiin oikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa, sekä markkina- ja kilpailija analyysien kautta. Sebastian omaa monitieteellisen koulutustaustan kansainvälisen oikeustieteen, yrittäjyys- sekä teknologia johtamisopintojen kautta, jonka lisäksi hän on kerryttänyt työkokemusta konsultoimalla tutkimuslähtöisiä kaupallistamisprojekteja erityisesti lääkinnällisten laitteiden ja IoT innovaatioiden konteksteissa.

Yhteystiedot

sebastian.bisso@helsinki.fi
045 875 2805

Business Development Director, Life Sciences, Mari Björkman

Mari Björkman toimii Business Development Directorina Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä. Hänen tehtävänään on lisätä tietoisuutta ja mahdollistaa sekä kehittää kaupallista toimintaa life science, terapia- ja lääkekehityksen saralla. Mari tukee kaupallistamisprosessia keksintöilmoitusvaiheesta kaupallisen toiminnan käynnistämisvaiheeseen saakka. Hänen intohimonsa on mahdollistaa tieteellisten löydösten hyödyntäminen ja käyttö. 

Marilla on yli 15 vuoden kokemus kaupallisesta tutkimuksesta ja lääketeollisuudesta niin vakiintuneessa kuin startup ympäristössä. Näiden vuosien aikana hän on johtanut sekä pienmolekyylien että biologisten lääkkeiden tutkimus- ja kehitysprojekteja. Marin erikoisalaa on syövän biologia ja lääkehoito, mutta hän on toiminut monenlaisissa projekteissa kivun hoidosta hematologiaan. Hänellä on kokemusta varhaisesta lääkekohdetutkimuksesta, tehoseulontamenetelmistä ja testausmenetelmien kehityksestä, non-kliinisistä teho- ja toksikologimalleista aina kliinisten tutkimusten biomarkkeeri- ja menetelmänkehitykseen sekä viranomaisvaatimuksiin.

Mari on väitellyt tohtoriksi lääkekehityksestä Turun yliopistosta. Hän on lisäksi opiskellut liiketoimintaosaamista.

Yhteystiedot

mari.bjorkman@helsinki.fi
050 4088221

Commercialisation Manager, Andrea Dichlberger

Andrea Dichlberger työskentelee kaupallisesti potentiaalisten biotieteiden keksintöjen tunnistamisen, arvioinnin ja todentamisen parissa. Hän tukee ja ohjaa Helsingin yliopiston tutkijoita ideatasolta aina niiden hyödyntämiseen saakka.

Andrea on intohimoinen biotieteiden ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kansainvälinen kokemus akateemisesta ja ei-akateemisesta biolääketieteellisestä tutkimuksesta. Hänellä on vahva asiantuntemus lipidisolubiologiasta ja lipideihin liittyvistä sairauksista. Post doc -tutkimuksen aikana Andrea työskenteli ihmisen kantasoluista peräisin olevien syöttösolujen parissa liittyen ateroskleroosiin ja lipidivälitteisiin tulehduksiin Wihurin tutkimuslaitoksessa, Helsingissä, ja Grazin yliopistossa, Itävallassa. Tämän jälkeen hänet rekrytoitiin Helsingin yliopiston ProLipids-huippuosaamiskeskukseen, jossa hän erikoistui lipidi-proteiini -vuorovaikutusten toimintaan syöpään, eksosomibiologiaan ja lysosomaalisiin häiriöihin liittyen. Lisäksi hänet nimitettiin ProLipids - huippuyksikön tutkimuskoordinaattoriksi.

Andrea on valmistunut luonnontieteiden tohtoriksi Wienin lääketieteellisestä yliopistosta, Itävallasta. Hänelle myönnettiin Itävallan tiederahaston Erwin-Schrödinger-PostDoc -apuraha. Lisäksi hän on kouluttautunut projektijohtamiseen, monitieteiseen tutkimuksen koordinointiin, strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteystiedot

andrea.dichlberger@helsinki.fi
045 179 0200

Business Development Manager, Food Sciences, Elena Inguglia

HIS:llä Elena Inguglian vastuulla on Helsingin yliopiston elintarviketieteiden tutkimuksessa syntyneiden kaupallisesti arvokkaiden innovaatioiden tunnistaminen ja niihin liittyvä liiketoiminnan kehittäminen. Elena on aiemmin työskennellyt Head of Technical -tehtävässä Brinc:llä, Hong Kongilaisessa pääomasijoitusyhtiössä ja startup-kiihdyttämössä. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus elintarviketeollisuudesta, erityisesti tuotekehityksestä ja uusista tuotekategorioista. Aikaisemman työhistoriansa aikana Elena on työskennellyt uusien prosessiteknologioiden parissa postdoc-tutkijana Irlannin Teagasc-virastossa (maatalous- ja elintarvikekehitysvirasto) ja hänellä on FT-tutkinto elintarviketeknologiasta ja maisterintutkinto mikrobiologiasta. Elenalta saa apua mm. ideoiden arvioinnissa & liiketoiminnan kehityksessä, uuselintarvikeasioissa & lainsäädännössä, kaupallisessa arvioinnissa, markkinatutkimuksessa, patenttihauissa ja arvonluomisessa.

Yhteystiedot

elena.inguglia@helsinki.fi
050 346 4297

Business Development Director, Digitalisation and Artificial Intelligence, Sampsa Fabritius

Sampsa Fabritius toimii liiketoiminnan kehityksen valmentajana ja tukena tutkijoille yliopiston immateriaalioikeuksien ja tutkimustulosten kaupallistamisen hankkeissa. Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä Sampsa tukee tiimejä erityisesti syväteknologian, ohjelmistojen ja digitalisaation konseptien testaamisessa sekä vastaavien liiketoimintamallien kehityksessä.

Ennen HIS:lle tuloaan Sampsa on ollut useamman vuoden ajan B2C ja B2B startup-yhtiöissä perustajan roolissa, neuvonantajana tai johtoryhmän jäsenenä. Hänen taustansa tuotteistamishankkeiden projektijohtajana Nokian tutkimuskeskuksessa tuo teollisuuden näkökulman yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen.

Sampsa on Aalto-yliopiston diplomi-insinööri varustettuna markkina- ja käyttäjätutkimuksen sekä lean ja agile liiketoiminnan kehitystyökaluilla. Hänet tunnetaan myös yhtenä muutosyrittäjyyden yhteisön perustajista.

Yhteystiedot

sampsa.fabritius@helsinki.fi
050 340 6826

Business Development Director, Digital Precision Cancer Medicine (iCAN), Alexandra Gylfe-Liikanen

Alexandra Gylfe toimii Business Development Director -roolissa digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen iCAN lippulaivahankkeessa. Hänen ensisijainen tehtävänsä on kehittää iCAN lippulaivasta vahvat kumppanuudet omaava ja uutta liiketoimintaa synnyttävä osaamiskeskittymä. Alexandra tukee myös Helsingin yliopiston tutkijoita kaupallistamisessa, erityisesti digitaalisen terveyden ja yksilöllistetyn lääketieteen alueilla. Alexandralla on 10 vuoden kokemus akateemisesta tutkimuksesta, ja tämän lisäksi hän on luonut ja johtanut erittäin kyvykästä tiimiä biotekniikka-alan yrityksessä Yhdysvalloissa. Hänellä on mittava kokemus onkologian, diagnostiikan ja tuotekehityksen alueilta. Viimeisimmässä roolissaan Human Longevity Inc -yhtiössä hän vastasi genomiikkatiimistä, jonka tehtävänä oli kehittää ja tuoda markkinoille uusi onkologinen diagnostiikkamenetelmä. Alexandra on myös laatinut tieteellisiä ja tuotekohtaisia due diligence -selvityksiä yrityskauppoihin liittyen sekä toiminut Molecular Tumor Board -lautakunnissa. Alexandralla on FT-tutkinto biolääketieteestä (genetiikka) Helsingin yliopistosta ja hän viimeistelee tällä hetkellä MBA-opintojaan Aalto-yliopiston Executive Education -ohjelmassa. Hän on myös työskennellyt lyhyempiä pätkiä tutkijana Stanfordin yliopistossa sekä Institut Curien palveluksessa Ranskassa.

Yhteystiedot

alexandra.gylfe@helsinki.fi
040 509 8733

Business Development Manager, Petri Junttila

Petri Junttila tunnistaa Helsingin yliopiston sosiaalisten, kasvatustieteellisten ja humanististen tieteiden tutkimuksesta syntyviä keksintöjä ja arvioi niiden kaupallista potentiaalia. Edistääkseen keksintöjen syntymistä, Petri edistää tutkijoiden tietämystä kaupallistamisen tavoista, väylistä ja mahdollisuuksista. Hän myös auttaa tutkijatiimejä vivuttamaan keksintöjensä vaikuttavuutta rahoitettujen kaupallistamishankkeiden kautta.

Yli 10-vuotisella urallaan Petri on tukenut lukuisia pieniä ja suuria, yksityisiä ja julkisia organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimintaympäristön analysoimisessa. Hän on työskennellyt mm. M&A konsulttina EY:llä, sekä johtanut perustamaansa brandi- ja digitaalisen palvelukehityksen toimistoa Nórr Designia. Petrillä on monipuolista kokemusta liiketoiminnan käynnistämisestä, johtamisesta, myyntityöstä ja rahoituksesta.

Petrillä on KTM-tutkinto (yrittäjyys, johtaminen) Aalto-yliopistosta, missä hän suoritti myös poikkitieteellistä ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukevan IDBM-kokonaisuuden. Petri on opiskellut lisäksi kansainvälistä liiketoimintaa ja johtamista Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteystiedot

petri.junttila@helsinki.fi
0407757852

IPR Director, Juha Kirveskari

Juha Kirveskari toimii IPR Director -tehtävässä HIS:ssä. Hänen päävastuualueensa on Helsingin yliopiston omistamien olemassa olevien ja uusien immateriaalioikeuksien ja tietotaidon ylläpito, kehittäminen sekä kaupallistamiseen tähtäävien projektien tukeminen.

Ennen HIS:llä aloittamista, Juha on työskennellyt lähes 13 vuotta teollisuudessa, tehnyt 20 vuotta biolääketieteellistä tutkimusta sekä työskennellyt vuosia kliinisen mikrobiologian erikoislääkärinä HUSLAB:ssa. Hänen aiemmat työpaikkansa ovat perehdyttäneet hänet sekä kliiniseen lääketieteeseen, kliiniseen mikrobiologiaan sekä solu-, glyko- ja systeemibiologiaan.

Juha on työskennellyt innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa ideoiden synnyttämisestä niiden arviointiin, edelleen kehittämiseen, rahoitukseen sekä lopulliseen kaupallistamiseen. Hänellä on kymmeniä myönnettyjä patentteja yhdeksästä eri perheestä. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta startupista pörssiyritykseen, EU-yhteistyöstä, verkostoista ja projekteista.

Hänellä on myös laatu- ja regulaatio-osaamista (IVDR) erityisesti lääkinnällisten laitteiden osalta.

Juhalla on lääketieteellinen peruskoulutus ja hänellä on LT-tutkinto Turun yliopistosta sekä kliinisen mikrobiologian erikoislääkäritutkinto Helsingin yliopistosta.

Yhteystiedot

juha.kirveskari@helsinki.fi
050 307 8958

Licensing Manager, Maija Kontto

Maija Kontto on Englannissa pätevöitynyt asianajaja, jolla on kattava kokemus IP:n lisensoinnista ja kaupallistamisesta työskenneltyään 10 vuotta Imperial College Londonin teknologian kaupallistamisyrityksessä. Suomessa Maija on toiminut General Counsel -roolissa, ja HIS:s lisäksi hän työskentelee tällä hetkellä myös Legal & Compliance Lead -roolissa suomalaisessa teknologia start-upissa. Maija liittyi Helsingin Innovaatiopalveluihin tammikuussa 2023, jossa hänen vastuullaan on sopimusehtojen neuvottelun lisäksi lisenssiprosessin sujuvoittaminen.

UCL:n oikeustieteen tutkinnon lisäksi Maija on suorittanut teologian, johtajuuden ja DEI:n (monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio) opintoja.

Yhteystiedot

maija.kontto@helsinki.fi
040 649 7173

Business Development, Man­ager Alexander Lagerman

Alexander Lagerman vastaa projektinhallinnasta ja tukee liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti terveydenhuoltoon ja muuhun Life Science -alueeseen liittyviä HY:n kaupallistamisprojekteja. 

Alexanderilla on kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja yrittäjyydestä. Hän on työskennellyt monien eri yritysten kanssa ja laaja-alaisesti useissa innovaatioprojekteissa hammashoidosta ja elintarvikealan innovaatioista laboratoriotarvikkeiden ja lääkeaihioiden kaupallistamiseen. Hän on osallistunut myös erilaisiin varainhankintatoimiin edistäen rahoitussuunnittelua, kaupallista kehitystä  ja viestintää. 

Alexanderilla  on maisterintutkinto liiketoiminnan perustamisesta ja biolääketieteen alueen yrittäjyydestä Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta sekä kandidaatintutkinto molekyylibiologiassa Göteborgin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut itsenäisiä kursseja yrityshallinnosta, johtamisesta ja markkinoinnista. 

Alexander asioi englanniksi ja ruotsiksi.

Yhteystiedot

alexander.lagerman@helsinki.fi
050 563 0238

Business Development Manager, Eino Markelin

Eino Markelin työskentelee HIS:llä biotieteiden alan kaupallistamisprojektien parissa ja tukee tiimejä heidän pyrkimyksissään kehittää keksinnöistä liiketoimintaa. Hänen akateemiset juurensa ovat biologiassa, mutta hänellä on myös maisterintutkinto biotieteiden alan yrittäjyydestä ja tutkimuksen kaupallistamisesta Karoliinisesta Instituutista. Hänellä on kokemusta sekä bioteknologian että lääketeollisuuden aloilta, niin suuryrityksistä kuin startupeistakin. Ennen HIS-tiimiin liittymistä Eino työskenteli myyntitehtävissä optiikkayhtiö Zeissillä.

Yhteystiedot

eino.markelin@helsinki.fi
050 583 5357

Licensing Manager, Gen Tamjar

Gen Tamjar vastaa Helsingin yliopiston omistamien patenttien uloslisensoinnista. Tämän lisäksi hän arvioi, markkinoi ja kaupallistaa uusia Helsingin yliopiston tutkimuksessa syntyneitä keksintöjä erityisesti lääkekehityksen ja terapeuttisten hankkeiden alueella. Gen on aiemmin työskennellyt post-doc tutkijana hermoston rappeumasairauksien rakennebiologian parissa MRC Protein Phosphorylation & Ubiquitylation -yksikössä Dundeen yliopistossa. Tämän jälkeen hän toimi Scientific Liaison Manager -tehtävässä Dundeen yliopiston lääkekehitysyksikössä, joka yhtenä Iso-Britannian lippulaivahankkeena yhdistää lääketeollisuuden huippuosaajia. Vuonna 2018 hänet rekrytoitiin Helsingin yliopistolle yritysyhteistyön Senior Advisor -rooliin. Genillä on laaja ja monipuolinen tausta biolääketieteen tutkimuksesta aina kemiasta biotieteisiin, ja siellä erityisesti rakennebiologian ja hermoston rappeumasairauksien saralla. Vuonna 2017 hänet valittiin Iso-Britanniassa viiden palkitun tutkijan joukkoon, jolla oli mahdollisuus osallistua LifeArc-AUTM Technology Transfer -koulutusohjelmaan.   

Communications and Marketing Manager, Harriet Haras

Harriet Haras toimii Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n markkinoinnin ja viestinnän päällikkönä vastuualueenaan Helsingin yliopiston tutkimushankkeiden innovaatioiden kaupallistamisen sidosryhmäviestintä ja markkinointi mukaan lukien brändin kehittäminen sekä yliopiston sisäinen että ulkoinen viestintä. HIS toteuttaa osaltaan Helsingin yliopiston innovaatiostrategiaa.

Harrietilla on pitkä markkinoinnin ja viestinnän kokemus usealta toimialalta terveydenhuollonpalveluista teollisuuteen ja telekommunikaatiotutkimuksesta informaatioteknologian ja liiketoimintaprosessien konsultointiin. Hän työskennellyt kansainvälisissä organisaatioissa, B2B- ja B2C-yhtiöissä Suomessa, Iso-Britanniassa sekä Israelissa. Harrietilla on VTM:n tutkinto sekä tohtoriopintoja the Hebrew University of Jerusalemista että Helsingin yliopiston sosiaaliantropologian laitokselta.

Yhteystiedot

harriet.haras@helsinki.fi
040 482 4324

Office Manager, Jenni Hurme

HIS:n Office Manager Jenni Hurmeella on monipuolisia vastuita henkilöstöhallinnossa, päivittäisessä IPR-hallinnossa ja yleishallinnossa, tavoitteena organisaation kehittäminen. Jennillä on yli 20 vuoden kokemus kokonaisvaltaisesti henkilöstöhallinnosta (HRD/HRM), projektijohtamisesta ja yleishallinnosta. Hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä niin pienissä kuin suurissa yrityksissä, biotekniikasta terveydenhuoltoon. Työskentely taukoamattoman toiminnan ja liikkeen start-up-ympäristössä on hänelle hyvin tuttua.

Yhteystiedot

jenni.p.hurme@helsinki.fi
040 180 7015

Osoite- ja laskutustiedot

Käyn­tio­soi­tteet

  • Tiedekulma. Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki
  • Terkko Health Hub. Haartmaninkatu 4, rakennus 14
  • Latokartanonkaari 3, 00790
  • Exactum, Pietari Kalmin Katu 5, 00560

Pos­tio­soi­te

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Las­ku­tus­tie­dot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Laskutus
PL 176
00101 Helsinki

Verkkolaskuosoite: 003723985084
Operaattori: BASWARE

Y-tunnus: 2398508-4