Ota meihin yhteyttä
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 4. Alta löydät tarkemmat tiedot työntekijöistämme sekä osoite- ja laskutustiedot. Yleissähköpostiosoitteemme on his@helsinki.fi.
CEO Jari Strandman

Jari Strandman on erikoistunut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kumppanuuksiin sekä kansainvälistämiseen vaikuttamalla sekä yrittäjänä että hallituksen jäsenenä startup-yrityksissä Suomessa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa. Jarilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta muun muassa Sisun ja Partek Cargotecin kaltaisissa yrityksissä. Jarilla on kokemusta yliopistotutkimuksesta syntyvien ideoiden ja keksintöjen kaupallistamisesta paitsi suomalaisissa yliopistoissa, myös MIT:sta yliopiston Industrial Liaisons -ohjelman parista sekä Oxfordin yliopistosta, jonka kanssa hän teki yhteistyötä työskennellessään SRC:llä.

Yhteystiedot

jari.strandman@helsinki.fi
0407006968

Operations Director Kajsa Kajander

Kajsa Kajander toimii Operations Director -tehtävässä HIS:ssä. Hänen päävastuualueensa on Helsingin yliopiston omistamien immateriaalioikeuksien ja tietotaidon kaupallistamiseen tähtäävien projektien tukeminen ja hallinnointi.

Ennen HIS:llä aloittamista, Kajsa on työskennellyt lähes 20 vuotta teollisuudessa. Hänen aiemmat työpaikkansa ovat perehdyttäneet hänet sekä terveys- ja hyvinvointialaan (lääkkeet, ravintolisät ja lääkinnälliset laitteet) että elintarviketeollisuuteen. Kajsa on työskennellyt innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa ideoiden synnyttämisestä niiden arviointiin, edelleen kehittämiseen, rahoitukseen sekä lopulliseen kaupallistamiseen. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, verkostoista ja projekteista niin tieteellisen tutkimuksen kuin liiketoiminnan parissa. Innovaatio- ja kehittämisosaamisen lisäksi hänellä on myös laatu- ja lainsäädäntöosaamista erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja elintarvikkeiden osalta.

Kajsalla on luonnontieteellinen peruskoulutus ja hänellä on FT-tutkinto Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitokselta.

Yhteystiedot

kajsa.kajander@helsinki.fi
0451295576

Business Development Director, Life Sciences, Jami Mandelin

Jami Mandelin toimii Director, Business Development -tehtävässä HIS:ssä. Hänen vastuualueenaan on lääkekehitykseen ja sitä tukeviin teknologioihin liittyvät sovellukset keksintöilmoituksesta kaupallistamiseen.

Jamilla on yli 20 vuoden kokemus akateemisesta tutkimuksesta ja yli kymmenen vuoden kokemus lääketeollisuudesta. Hän on työskennellyt täsmähoitojen ja immuno-ongologisten tuotteiden parissa. Viimeisimmässä tehtävässään Faron Pharmaceuticalsilla hän johti varhaisen vaiheen lääkekehitystä lääkekohteiden tutkimuksesta lääkkeiden turvallisuustutkimukseen. Hänen vastuualueelleen kuului myös biologisten lääkkeiden valmistus sekä niiden analytiikka ja formulaatiokehitys. Jami vastasi myös kliinisistä biomarkkeriohjelmista ja analytiikan kehityksestä. Hänellä on myös käytännön kokemus lääkkeiden käyttöön liittyvien testien kehittämisestä ja lanseerauksesta. Hänen kokemuksensa kliinisestä tutkimuksesta kattaa varhaisen vaiheen (Faasi I) tutkimukset aina myyntilupaan tähtääviin tutkimuksiin. Viranomaisvaatimukset ja siihen liittyvän dokumentaation Jami tuntee kaikilta edellä mainituilta alueilta.

Jamilla on FT-tutkinto ja dosentuuri Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina Baylor College of Medicine -tutkimuslaitoksessa ja University of Texas MD Anderson Cancer Center -sairaalassa.

Yhteystiedot

jami.mandelin@helsinki.fi
0405147480

Business Development Director, iCAN Flagship, Ilona Kotala

Ilona Kotala vastaa iCAN – Digital Precision Cancer Medicine lippulaivan yrityssuhteista ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä. Lisäksi Ilonan tehtäviin kuuluu Helsingin yliopiston syöpätutkimuksesta syntyvien keksintöjen arviointi, niiden suojaaminen ja kaupallistamisen edistäminen.

Ilonalla on yli 13 vuoden kokemus myynti- ja markkinointitehtävistä niin kotimaan- kuin vientikaupan parissa. Kaupallinen kokemus on kertynyt usealla eri toimialalla uusituvasta energiasta, diagnostiikka- ja lääketeollisuuteen. Ennen kaupallista uraansa Ilona toimi tutkijana Helsingin yliopistolla. Ilonalla on kokemusta ketteristä toimintatavoista ja hänellä on Scrum Master -pätevyys (Certified Scrum Master®).

Ilonalla on maisterin tutkinto biokemiasta Helsingin yliopistosta ja kaupallista osaamista hän on kasvattanut lukuisilla itsenäisillä kursseilla.

Yhteystiedot

ilona.kotala@helsinki.fi
0405357830

Business Development Manager, Digitalisation and Artificial Intelligence, Sampsa Fabritius

Sampsa Fabritius toimii liiketoiminnan kehityksen valmentajana ja tukena tutkijoille yliopiston immateriaalioikeuksien ja tutkimustulosten kaupallistamisen hankkeissa. Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:ssä Sampsa tukee tiimejä erityisesti syväteknologian, ohjelmistojen ja digitalisaation konseptien testaamisessa sekä vastaavien liiketoimintamallien kehityksessä.

Ennen HIS:lle tuloaan Sampsa on ollut useamman vuoden ajan B2C ja B2B startup-yhtiöissä perustajan roolissa, neuvonantajana tai johtoryhmän jäsenenä. Hänen taustansa tuotteistamishankkeiden projektijohtajana Nokian tutkimuskeskuksessa tuo teollisuuden näkökulman yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen.

Sampsa on Aalto-yliopiston diplomi-insinööri varustettuna markkina- ja käyttäjätutkimuksen sekä lean ja agile liiketoiminnan kehitystyökaluilla. Hänet tunnetaan myös yhtenä muutosyrittäjyyden yhteisön perustajista.

Yhteystiedot

sampsa.fabritius@helsinki.fi
0503406826

Business Development Man­ager Alexander Lagerman

Alexander Lagerman vastaa projektinhallinnasta ja tukee liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti terveydenhuoltoon ja muuhun Life Science -alueeseen liittyviä HY:n kaupallistamisprojekteja. 

Alexanderilla on kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja yrittäjyydestä. Hän on työskennellyt monien eri yritysten kanssa ja laaja-alaisesti useissa innovaatioprojekteissa hammashoidosta ja elintarvikealan innovaatioista laboratoriotarvikkeiden ja lääkeaihioiden kaupallistamiseen. Hän on osallistunut myös erilaisiin varainhankintatoimiin edistäen rahoitussuunnittelua, kaupallista kehitystä  ja viestintää. 

Alexanderilla  on maisterintutkinto liiketoiminnan perustamisesta ja biolääketieteen alueen yrittäjyydestä Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta sekä kandidaatintutkinto molekyylibiologiassa Göteborgin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut itsenäisiä kursseja yrityshallinnosta, johtamisesta ja markkinoinnista. 

Alexander asioi englanniksi ja ruotsiksi.

Yhteystiedot

alexander.lagerman@helsinki.fi
0505630238

Business Development Manager Petri Junttila

Petri Junttila tunnistaa Helsingin yliopiston sosiaalisten, kasvatustieteellisten ja humanististen tieteiden tutkimuksesta syntyviä keksintöjä ja arvioi niiden kaupallista potentiaalia. Edistääkseen keksintöjen syntymistä, Petri edistää tutkijoiden tietämystä kaupallistamisen tavoista, väylistä ja mahdollisuuksista. Hän myös auttaa tutkijatiimejä vivuttamaan keksintöjensä vaikuttavuutta rahoitettujen kaupallistamishankkeiden kautta.

Yli 10-vuotisella urallaan Petri on tukenut lukuisia pieniä ja suuria, yksityisiä ja julkisia organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä sekä toimintaympäristön analysoimisessa. Hän on työskennellyt mm. M&A konsulttina EY:llä, sekä johtanut perustamaansa brandi- ja digitaalisen palvelukehityksen toimistoa Nórr Designia. Petrillä on monipuolista kokemusta liiketoiminnan käynnistämisestä, johtamisesta, myyntityöstä ja rahoituksesta.

Petrillä on KTM-tutkinto (yrittäjyys, johtaminen) Aalto-yliopistosta, missä hän suoritti myös poikkitieteellistä ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukevan IDBM-kokonaisuuden. Petri on opiskellut lisäksi kansainvälistä liiketoimintaa ja johtamista Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteystiedot

petri.junttila@helsinki.fi
0407757852

Business Development Manager, Food Sciences, Elena Inguglia
IPR Manager Eveliina Jutila

Eveliina Jutilan tehtäviin kuuluu Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä tutkimuksesta syntyvien keksintöjen arviointi, niiden suojaaminen ja kaupallistamisen edistäminen.

Eveliinalla on monen vuoden kokemus sekä perus- että soveltavasta tutkimustyöstä Aalto-yliopistolla ja immateriaalioikeuden opinnoista Hankenilla. Tutkimuksissaan hän on muun muassa kehittänyt nopeasti nestettä kuljettavia huokoisia päällysteitä mikrofluidistiikkaan pohjautuvia analyyttisiä ja lääketieteellisiä applikaatioita varten sekä karakterisoinut ja testannut päällysteitä ja päällystettyjä näytteitä. Eveliina on myös tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston Farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston tutkijoiden kanssa.

Eveliinalla on paperi- ja painatustekniikan DI-tutkinto Aalto-yliopistosta. Sivuaineenaan hän opiskeli teollisuustaloutta sekä strategista johtamista. Tällä hetkellä Eveliina viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopistossa Painatustekniikan tutkimusryhmässä ja graduaan Hankenissa immateriaalioikeuden maisteriohjelmassa. Eveliina on myös opiskellut kansainvälistä johtamista, markkinointia sekä kansantaloustieteitä Otagon yliopistossa Uudessa Seelannissa.

Yhteystiedot

eveliina.jutila@helsinki.fi 
0504763457

Licensing Manage Gen Tamjar

Gen Tamjar arvioi, edistää ja kaupallistaa uusia tutkimukseen liittyviä keksintöjä Helsingin yliopistossa keskittyen erityisesti lääkekehityksen projekteihin ja terapeuttisiin kehityshankkeisiin.

Gen on työskennellyt tutkijatohtorina Dundeen yliopiston MRC Protein Phosphorylation & Ubiquitylation Unit -yksikössä hermorappeumasairauksien rakennebiologian projekteissa. Tämän jälkeen hänet nimitettiin Dundeen yliopiston varhaisen vaiheen lääkekehityshankkeista vastaavan yksikön (DDU) tieteelliseksi yhteyshenkilöksi. DDU on Iso-Britannian lippulaivahanke, joka on toteutettu yhteistyössä johtavien lääkeyhtiöiden asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2018 hänet rekrytoitiin Helsingin yliopistoon yritysyhteistyön Senior Advisoriksi.

Genillä on laaja monitieteellinen tausta biolääketieteellisestä tutkimuksesta alkaen hänen kemian opinnoistaan Lomonosovin Moskovan valtionyliopistossa. Hän suoritti maisterin- ja tohtorintutkinnot molekyylibiologian ja biolääketieteen ohjelmassa CIC bioGUNE:ssa ja Espanjan Baskimaan yliopistossa erikoistuen trinukleotiditoistoista aiheutuviin sairauksiin. Vuonna 2017 hän sai arvostetun LifeArc-AUTM Technology Transfer -apurahan. 

Yhteystiedot

gen.tamjar@helsinki.fi
0503773384

Commercialisation Manager Andrea Dichlberger

Andrea Dichlberger työskentelee kaupallisesti potentiaalisten biotieteiden keksintöjen tunnistamisen, arvioinnin ja todentamisen parissa. Hän tukee ja ohjaa Helsingin yliopiston tutkijoita ideatasolta aina niiden hyödyntämiseen saakka.

Andrea on intohimoinen biotieteiden ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kansainvälinen kokemus akateemisesta ja ei-akateemisesta biolääketieteellisestä tutkimuksesta. Hänellä on vahva asiantuntemus lipidisolubiologiasta ja lipideihin liittyvistä sairauksista. Post doc -tutkimuksen aikana Andrea työskenteli ihmisen kantasoluista peräisin olevien syöttösolujen parissa liittyen ateroskleroosiin ja lipidivälitteisiin tulehduksiin Wihurin tutkimuslaitoksessa, Helsingissä, ja Grazin yliopistossa, Itävallassa. Tämän jälkeen hänet rekrytoitiin Helsingin yliopiston ProLipids-huippuosaamiskeskukseen, jossa hän erikoistui lipidi-proteiini -vuorovaikutusten toimintaan syöpään, eksosomibiologiaan ja lysosomaalisiin häiriöihin liittyen. Lisäksi hänet nimitettiin ProLipids - huippuyksikön tutkimuskoordinaattoriksi.

Andrea on valmistunut luonnontieteiden tohtoriksi Wienin lääketieteellisestä yliopistosta, Itävallasta. Hänelle myönnettiin Itävallan tiederahaston Erwin-Schrödinger-PostDoc -apuraha. Lisäksi hän on kouluttautunut projektijohtamiseen, monitieteiseen tutkimuksen koordinointiin, strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteystiedot

andrea.dichlberger@helsinki.fi
0451790200

Business Development Specialist Eino Markelin

Eino Markelin työskentelee HIS:llä biotieteiden alan kaupallistamisprojektien parissa ja tukee tiimejä heidän pyrkimyksissään kehittää keksinnöistä liiketoimintaa. Hänen akateemiset juurensa ovat biologiassa, mutta hänellä on myös maisterintutkinto biotieteiden alan yrittäjyydestä ja tutkimuksen kaupallistamisesta Karoliinisesta Instituutista. Hänellä on kokemusta sekä bioteknologian että lääketeollisuuden aloilta, niin suuryrityksistä kuin startupeistakin. Ennen HIS-tiimiin liittymistä Eino työskenteli myyntitehtävissä optiikkayhtiö Zeissillä.

Yhteystiedot

eino.markelin@helsinki.fi

Osoite- ja laskutustiedot

Käyn­tio­soi­tteet

  • Tiedekulma. Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki
  • Terkko Health Hub. Haartmaninkatu 4, rakennus 14
  • Latokartanonkaari 3, 00790
  • Exactum, Pietari Kalmin Katu 5, 00560

Pos­tio­soi­te

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 53
00014 Helsingin yliopisto

Las­ku­tus­tie­dot

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
Laskutus
PL 176
00101 Helsinki

Verkkolaskuosoite: 003723985084
Operaattori: BASWARE

Y-tunnus: 2398508-4