Hakukohteet

Tutustu psykologian ja logopedian yhteisvalinnan hakukohteisiin.

 • Helsingin yliopisto: Psykologian kandiohjelmapsykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Itä-Suomen yliopisto: Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Jyväskylän yliopistoPsykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Oulun yliopisto: Psykologia, psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3v + 2,5v)
 • Tampereen yliopistoPsykologian koulutus, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Turun yliopistoPsykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Helsingin yliopistoLogopedian kandiohjelmahumanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Itä-Suomen yliopisto: Logopedia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Oulun yliopistoLogopedia, logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tampereen yliopistoLogopedian koulutus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Turun yliopistoLogopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma on lisäksi valintakoeyhteistyössä yllä mainittujen hakukohteiden kanssa. Mikäli haet korkeakoulujen yhteishaussa sekä Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelmaan että psykologian yhteisvalinnassa mukana olevaan Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelmaan, täytyy Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma asettaa hakulomakkeella hakutoivejärjestyksessä ylemmälle sijalle kuin Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelma. Tällä järjestyksellä ei ole vaikutusta muiden psykologian alan hakukohteiden hakutoivejärjestykseen.

Huomaathan, että mikäli haet Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelmaan, voit suorittaa valintakokeen ja maisterihakijoille tarkoitetun lisätehtävän ainoastaan Helsingissä.