Yhteystiedot

Koulutuksen arviointikeskus HEA
PL 9 (Siltavuorenpenger 3 A, 3.krs)
00014 Helsingin yliopisto

Ota mei­hin yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai sähköpos­til­la (etu­ni­mi.su­ku­nimi​@​helsin­ki.fi) :

Ohjelmoija

Projektisuunnittelija

Projektisihteeri, PhD (Ukraine)

Projektisuunnittelija

Projektisihteeri, 050 3189 336

Tekninen avustaja

Tutkimusavustaja

Viestinnän asiantuntija

050 5983 873

Tutkimusavustaja, 045 352 8999

Tiedonkeruupalvelut, tutkimuslomakesuunnittelu

Projektisuunnittelija, 040 7578818