Koulutuksen arviointikeskus
PL 9 (Siltavuorenpenger 3 A, 3.krs)
00014 Helsingin yliopisto

Ota mei­hin yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai s-pos­til­la (etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@hel­sin­ki.fi) :

Marja-Liisa Kieksi 050 3189336

Jukka Määttänen 045 352 8999 (mm. tiedonkeruupalvelut)

Marja Tamm 050 3119 302 (mm. tarjouspyynnöt)