Yhteystiedot

Koulutuksen arviointikeskus HEA
PL 9 (Siltavuorenpenger 3 A, 3.krs)
00014 Helsingin yliopisto

Ota mei­hin yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai sähköpos­til­la (etu­ni­mi.su­ku­nimi​@​helsin­ki.fi) :

Ohjelmoija

Projektisihteeri, PhD (Ukraine)

Projektisihteeri, 050 3189 336

Tutkimusavustaja

Pia Mikkola (VTM) työskentelee HEAssa viestinnän asiantuntijana. Hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa viestintää tiiviissä yhteistyössä HEAn tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Pia innostuu erityisesti tieteellisen tiedon yleistajuistamisesta ja visualisoinnista tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

  • Puhelinnumero: 050 5983 873

Tutkimusavustaja, 045 352 8999

Tiedonkeruupalvelut, tutkimuslomakesuunnittelu

Henri Satokangas työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti käsitteiden esitystavat, kielitietoisuus sekä sosiaalisen järjestyksen kielellinen rakentuminen oppimateriaaleissa. Nämä ovat myös hänen tutkimuskohteitaan Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa. Väitöskirjassaan Henri tutkii, miten eri alojen käsitteitä esitellään ja tehdään ymmärrettäviksi oppi- ja tietokirjallisuudessa. Tietokirjat viihtyvät hänen käsissään myös vapaa-ajalla.

Henri tutkimusportaalissa

Marja Tamm työskentelee HEAssa projektipäällikkönä. Marja huolehtii arviointikeskuksessa yhteistyösopimuksista, talouden hallinnasta, rahoitushakemusten laatimisesta ja tarjouspyyntöjen käsittelystä. Lisäksi hän vastaa useiden hankkeiden suunnittelusta ja raportoinnista. Marja toimii myös Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROn projektipäällikkönä. Omassa tutkimuksessaan Marja tarkastelee arviointisaamista ja arviointikäytänteitä.