Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin. Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO kehittää vahvasti johtajuuskoulutusta ja tekee tutkimusta kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisen tueksi. Ryhmä koostuu tutkijoista ja kouluttajista, joilla on yhteiset tavoitteet kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisessä. Ryhmän toimintaan kuuluu tällä hetkellä kolme hanketta: Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemat opettajankoulutuksen kehittämishanke ”Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa” ja “EduLeader”sekä Opetushallituksen tukema täydennyskoulutushanke ”Johda laadukkaammin – Johtamisosaamista lisäävä koulutus kasvatus- ja opetustoimen johtajille”. Tervetuloa tutustumaan koulutus- ja tutkimusryhmä KAJO:n toimintaan, koulutuksiin ja tutkimustuloksiin.