Oppilaitosten on pystyttävä vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin. Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO tekee tutkimusta kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisen tueksi. Ryhmä koostuu tutkijoista ja kouluttajista, joilla on yhteiset tavoitteet kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisessä. Ryhmän toiminta rakentuu eri hankkeissa tehtävästä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöstä. KAJOn tutkijat ja kouluttajat tekevät kansallisesti yhteistyötä muiden yliopistojen kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkijoiden sekä Opetushallistuksen että opatus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälisesti KAJO tekee aktiivisesti yhteistötä useiden eri maiden yliopistojen tutkijoiden kanssa. Lisäksi KAJO-ryhmä kokoaa yliopiston lukuvuoden aikana säännöllisesti jatkopiskelijoita ja muita johtajuuden tematiikasta kiinnostuneita yhteiseen seminaariin esittelemään ja keskustelemaan tuoreista tutkimustuloksista sekä alan ilmiöistä. Tervetuloa tutustumaan koulutus- ja tutkimusryhmä KAJOn toimintaan, koulutuksiin ja tutkimustuloksiin.

Ajankohtaista
Tutkimus- ja kehittämistyö
Koulutus

Järjestämme kasvatus- ja opetusalan johtajuuden täydennyskoulutuksia.

KAJO sosiaalisessa mediassa

Löydät KAJOn sekä Facebookista että Twitteristä.