Tiedonalakohtaisen lukutaidon arviointityökalu valmistavaan opetukseen (Valu)

Valu-hankkeessa kehitetään lukutaidon arviointityökalu, joka kohdennetaan valmistavan opetuksen oppilaille perusopetuksen vuosiluokilla 3 ja 7.
Arviointityökalu

Valu-nimellä kutsuttava arviointityökalu sisältää yleisiä ja eri oppiaineiden monilukutaitoja mittaavia tehtäviä, jotka laaditaan tutkimustiedon pohjalta. Valusta luodaan verkkopohjainen ja multimodaalinen. Valun tarkoituksena on tuottaa tietoa oppilaan suomen kielellä lukemisen taidoista eri oppiaineissa sekä osoittaa, millaista tukea oppilas tarvitsee. Hankkeeseen sisältyy myös tutkimustoimintaa, jossa selvitetään, millaisia suomen kielellä lukemisen taitoja valmistavassa opetuksessa opitaan. Valua voidaan käyttää myös muiden kuin valmistavan opetuksen tai suomea toisena kielenä oppivien oppilaiden arviointiin. Valun tuottamaa tietoa oppilaiden monilukutaidoista tarvitaan käytännön opetustyössä ja oppimisen tuen järjestämisessä. Valu tuo myös näkyväksi eri oppiaineiden tekstien ja tekstitaitojen moninaisuuden. 

Tutkimusta toteuttamassa

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Tutkimusta rahoittaa Opetushallitus Lukuliikkeen toiminta-avustuksen muodossa. 

Hanketyöntekijät
Tiedonalakohtaisten lukutaitojen asiantuntijat
Ohjausryhmä

Ohjausryhmä: vanhempi yliopistonlehtori Maria Ahlholm (Helsingin yliopisto), opetusneuvos Katri Kuukka (Opetushallitus), pedagoginen asiantuntija Leeni Siikaniemi (Helsingin kaupunki)