Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa (5 op)
Yhteinen tulevaisuus -kurssilla opettajat saavat tutkimuspohjaista tietoa rauhankasvatuksen käsitteistä ja teorioista sekä käytännön työvälineitä tiedon soveltamiseen omassa opetuksessaan. Kurssia valmistellaan parhaillaan ja se järjestetään alkaen vuodesta 2023.
Kurssin sisältö

Koulutus koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa käsittelee rauhankasvatuksen perusteita, toisessa 
osassa sovelletaan rauhankasvatusta omaan oppiaineeseen ja kolmas osio sisältää koko 
kouluyhteisön toteuttamaa laaja-alaista rauhankasvatusta kestävän elämäntavan edistäjänä.

Tarkempi tieto kurssi sisällöistä täsmennetään myöhemmin.

Vastuuhenkilöt