Hakeminen

Tältä sivulta löydät tietoa kasvatusalan yliopistokoulutuksiin hakemisesta, tarvittavista liitteistä, yksilöllisistä järjestelyistä sekä opiskelijaksi ottamisen rajoituksista. Hakuaika koulutuksiin alkaa 13.3.2024 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00.
Näin haet kasvatusalalle
 • Täytä hakulomake osoitteessa opintopolku.fi.
 • Valitse hakulomakkeellesi 1-6 kasvatusalan hakukohdetta. Kaikki mukana olevat hakukohteet näet alla.
 • Voit halutessasi hakea esimerkiksi kuuteen (6) luokanopettajan hakukohteeseen tai kuuteen (6) varhaiskasvatuksen opettajan hakukohteeseen.
 • Merkitse hakulomakkeelle missä kaupungissa (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku tai Vaasa) ja millä kielellä (suomi tai ruotsi) haluat tehdä VAKAVA-kokeen.
 • Voit myös hakea pelkästään ylioppilastutkintopisteillä todistusvalinnassa suorittamatta kirjallista VAKAVA-koetta. Jos olet ylioppilas, olet automaattisesti mukana todistusvalinnassa. Katso todistusvalinnan pisteytystaulukosta, mistä aineista saat todistuspisteitä. 
 • Jos olet suorittanut yliopisto-opintoja, voit hakea avoimen väylässä. Lue lisää valintaperusteista ja avoimen yliopiston väylästä. Jos haluat hakea avoimen väylässä, sinun täytyy merkitä se erikseen Opintopolun hakulomakkeelle.
 • Jos sinulla on riittävän hyvät todistuspisteet, tai olet saanut avoimen väylässä riittävän hyvät pisteet aiemmista opinnoistasi tai pärjäsit hyvin VAKAVA-kokeessa, voit saada kutsun soveltuvuuskokeeseen.
 • Sinut voidaan kutsua yhden tai useamman hakukohteesi soveltuvuuskokeeseen.
 • Sinun tarvitsee tehdä soveltuvuuskoe vain yhden kerran, sillä koe on yliopistojen yhteinen. Kannattaa siis hakea kaikkiin sinua kiinnostaviin (max. 6 kpl) kasvatusalan hakukohteisiin.
 • Soveltuvuuskokeen suorituspaikka on ylin hakukohteesi, jonne pisteesi riittävät. Katso tarkempaa tietoa soveltuvuuskokeesta ja usein kysytyistä kysymyksistä

Toimita liitteet ensisijaisesti Opintopolku-palveluun oman hakulomakkeesi liitteeksi.  Tarkista hakukohteidesi valintaperusteista, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja mitkä ovat liitteiden määräajat. Tarkemmat ohjeet liitteiden lisäämisestä hakulomakkeen yhteyteen löydät Opintopolusta.

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla. Hakulomakkeet löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

 • VAKAVA-kokeeseen yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea siitä yliopistosta, jonka olet Opintopolussa valinnut valintakoepaikaksesi.
 • Soveltuvuuskokeeseen yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea siitä yliopistosta, joka on ylin kasvatusalan hakukohteesi. Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet.
 • HUOM! Liikuntapedagogiikan soveltuvuuskoe: Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus kirjallisen soveltuvuuskokeen osalta Jyväskylän yliopistoon. Tutustu tarkemmin liikuntapedagogiikan soveltuvuuskokeeseen. 

Jätä hakemus liitteineen viimeistään torstaina 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Lähetä hakemus määräaikaan mennessä, vaikka et saisi asiantuntijalausuntoa ajoissa. Mainitse asiasta hakemuksellasi. Voit tässä tapauksessa lähettää asiantuntijalausunnon jälkikäteen. Määräajan jälkeen saapunut lausunto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
 • millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • sinun henkilötietosi,
 • lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • päiväys.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Korkeakouluopintoihin annetut yksilöllisten järjestelyjen suositukset eivät välttämättä käy sellaisenaan. Opintoihin myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyitä ei automaattisesti myönnetä valintakokeisiin.

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia tai lausuntoja, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Lausunnon antajan ammattipätevyys

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi. 

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto. 

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

 • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen ja
 • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

Hakemusten käsittely 

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos et ole saanut ratkaisua viimeistään kahta arkipäivää ennen valintakoetta, ole yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ratkaisu on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai korkeakoulun aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Mukana olevat hakukohteet

Kasvatustieteen kandiohjelma

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

   

Kasvatustieteet, maisterihaku

 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Magisteransökan, allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus,Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, Turku

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen maisteri, Turku

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Kasvatustieteen kandidaatti, Rauma

 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri, Rauma

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen maisteri, Rauma

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
Opiskelijaksi ot­ta­mi­sen ra­joi­tuk­set

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. SORA-lainsäädäntö (laki yliopistolain muuttamisesta 954/2011) koskee seuraavia yliopistoaloja: farmasia, hammaslääketiede, kuvataidekasvatus, logopedia, lääketiede, opettajankoulutus, psykologia ja sosiaalityö. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta tai potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi yksilöllisin järjestelyin, poistaa. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta Opintopolusta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakupalveluista ja opintotoimistoista. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opis­ke­luai­kai­nen huu­mausai­ne­tes­taus ja ri­kos­re­kis­te­rio­te

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

(laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)