Tilastot
Tältä sivulta löydät tietoa aiempien vuosien hakija- ja pistemääristä kasvatusalan hakukohteissa. Tarkempia koulutus- ja yliopistokohtaisia tilastoja sekä muita lisätietoja saat suoraan yliopistoilta.
Todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan pisterajat 2022

Alla todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan pisterajat 2022. Jos pisterajan perässä on merkintöjä (esim. äidinkieli 22), on kyse tasapistekriteeristä.

Yliopisto Hakukohde Alin hyväksytty pistemäärä: Todistus, ensikertalaiset Alin hyväksytty pistemäärä: Todistus, kiintiöimättömät Alin hyväksytty pistemäärä: VAKAVA, ensikertalaiset Alin hyväksytty pistemäärä: VAKAVA, kiintiöimättömät
HY erityispedagogiikka 75,4 92,9 70,6 86,34
HY klasslärare 64,8 61 32,44 52,35
HY kotitalousopettaja 61,3 90,8 53,84 84,68
HY käsityönopettaja 56,7 71,1 43,69 77,67
HY luokanopettaja 75,3 (äidinkieli 27,5) 81,1 72,75 86,92
HY lärare inom småbarnspedagogik 45 45 21,45 21,45
HY varhaiskasvatuksen opettaja 45 61,8 39,01 67,01
JY erityispedagogiikka 74,4 80,1 (äidinkieli 27,5) 69,09 80,59
JY luokanopettaja 73,8 (äidinkieli 22,0) 76,8 (äidinkieli 27,5; matematiikka 18,9) 72,43 81,09
JY varhaiskasvatuksen opettaja 46,8 (äidinkieli 22,0) 54,1 40,77 54,17
LaY luokanopettaja 58,2 (äidinkieli 16,5; matematiikka 18,9) 58,8 59,69 67,09
OY erityispedagogiikka 80,9 80,2 67,84 83,67
OY luokanopettaja 68,9 70,5 (äidinkieli 22,0) 66,92 73,42
OY varhaiskasvatus 46,6 (äidinkieli 22,0) 49,4 44,94 43,69
TAU luokanopettaja 84,3 84,2 79,51 84,67
TAU varhaiskasvatus 55,4 63,8 48,34 69,09
TY erityisopettaja 71,7 79,4 68,6 84,25
TY käsityön aineenopettaja 45 45 21,45 21,45
TY luokanopettaja, Rauma 69,9 73 68,5 79,67
TY luokanopettaja, Turku 77,0 (äidinkieli 27,5; matematiikka 14,1) 78,5; äidinkieli 22,0; matematiikka 18,9 71,92 80,34
TY varhaiskasvatuksen opettaja 45 45 21,45 21,45
UEF erityisluokanopettaja ja erityisopettaja 67,8 66,9 64,43 72,42
UEF erityisopettaja 59,7 63,3 55,68 71,17
UEF kotitalousopettaja 45 45 21,45 21,45
UEF käsityönopettaja 45 45 21,45 21,45
UEF luokanopettaja 60,0 (äidinkieli 22,0) 61,4 (äidinkieli 22,0; matematiikka 14,1) 60,01 69,84
UEF opinto-ohjaaja ja uraohjaaja 75,4 86,9 66,6 82,75
UEF varhaiskasvatuksen opettaja (3+2v) 45 45 21,45 21,45
UEF varhaiskasvatuksen opettaja (3v) 45 45 21,45 21,45
ÅA klasslärare 45 45 21,45 21,45
ÅA klasslärare, språkbad 45 45 21,45 21,45
ÅA lärare inom småbarnspedagogik 45 45 21,45 21,45
ÅA lärare inom småbarnspedagogik, språkbad 45 45 21,45 21,45
ÅA speciallärare 45 45 21,45 21,45
VA­KA­VA-ha­ki­ja­mää­rät ja ko­kei­den pis­te­mää­riä

VA­KA­VA-hakijamäärät 2015-2021

VAKAVA YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022
Hakemuksia 24466 23172 20440 19601 17440 23178 23576 22322
Hakijoita 10058 9511 8400 8179 7218 9881 9804 9155
Kokeeseen osallistuneita 7243 6975 6147 5919 5425 8502 6076 5082

* Huom! Vuoden 2020 luvuissa ei ole huomioitu poikkeuksellisesti mukana VAKAVAssa ollutta Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohdetta, eikä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteita.

Kokeesta saatuja pistemääriä 2015-2021

VAKAVA-kokeen pisteet Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä
2021 100 / 106
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179