Tilastot

Tältä sivulta löydät tietoa aiempien vuosien hakija- ja pistemääristä kasvatusalan hakukohteissa. Tarkempia koulutus- ja yliopistokohtaisia tilastoja sekä muita lisätietoja saat suoraan yliopistoilta.
VA­KA­VA-ha­ki­ja­mää­rät ja ko­kei­den pis­te­mää­riä

VA­KA­VA-hakijamäärät 2015-2023

VAKAVA YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022 2023
Hakemuksia 24466 23172 20440 19601 17440 23178 23576 22322 22892
Hakijoita 10058 9511 8400 8179 7218 9881 9804 9155 9460
Kokeeseen osallistuneita 7243 6975 6147 5919 5425 8502 6076 5082 6023

* Huom! Vuoden 2020 luvuissa ei ole huomioitu poikkeuksellisesti mukana VAKAVAssa ollutta Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohdetta, eikä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteita.

Kokeesta saatuja pistemääriä 2015-2023

VAKAVA-kokeen pisteet Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä
2023 105,92 / 124
2022 107,25 / 122
2021 100 / 106
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179