Tilastot
Tältä sivulta löydät tietoa aiempien vuosien hakija- ja pistemääristä kasvatusalan hakukohteissa. Tarkempia koulutus- ja yliopistokohtaisia tilastoja sekä muita lisätietoja saat suoraan yliopistoilta.
VA­KA­VA-ha­ki­ja­mää­rät ja ko­kei­den pis­te­mää­riä

VA­KA­VA-hakijamäärät 2015-2022

VAKAVA YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022
Hakemuksia 24466 23172 20440 19601 17440 23178 23576 22322
Hakijoita 10058 9511 8400 8179 7218 9881 9804 9155
Kokeeseen osallistuneita 7243 6975 6147 5919 5425 8502 6076 5082

* Huom! Vuoden 2020 luvuissa ei ole huomioitu poikkeuksellisesti mukana VAKAVAssa ollutta Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohdetta, eikä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteita.

Kokeesta saatuja pistemääriä 2015-2022

VAKAVA-kokeen pisteet Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä
2022 107,25 / 122
2021 100 / 106
2020 101,37 / 116
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179