Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto

Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto

Kasvatusalan opiskelijavalinnoissa tehdään yliopistojen kesken yhteistyötä. Valtakunnallisella VAKAVA-kokeella voit hakea kasvatusalan hakukohteisiin kahdeksassa eri yliopistossa. Yhteistyössä mukana olevissa opettajankoulutuksen hakukohteissa on lisäksi yhteinen soveltuvuuskoe. Mukana olevat yliopistot ovat: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Lue lisää valintakokeista
Lue lisää hakemisesta