Soveltuvuuskoe

Voit saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi ensimmäisen vaiheen menestyksesi mukaan. Suoritat kokeen vain kerran, ja sen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen sinut on kutsuttu.

Soveltuvuuskokeen tietoja päivitetään.

[Päivitetty 28.9.2020]

Päivitetään.

Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Kokeessa on viisi arvioitavaa osa-aluetta.

Jos olet saanut kutsun käsityönopettajan soveltuvuuskokeeseen, sinun tulee lisäksi palauttaa ennakkotehtävä. Näet ohjeet ennakkotehtävään ja sen palauttamiseen VAKAVAn sivuilta.