Soveltuvuuskoe

Suoritettuasi VAKAVA-kokeen hyväksytysti voit saada kutsun hakukohteen soveltuvuuskokeeseen niissä hakukohteissa, joissa on toinen vaihe. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Toisessa vaiheessa on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolusta ja yliopistojen verkkosivuilta.

Soveltuvuuskokeet järjestetään vuonna 2019 eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen varhaiskasvatuksen opettajan koulutusyksikköön. (Huom. poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö*).

*Yhteinen soveltuvuuskoe Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa 2019

Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat VAKAVA-hakukohteet:

Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja luokanopettajan opintosuunnat

Itä-Suomen yliopisto: varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, erityisopettaja, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, käsityönopettaja; monimateriaalinen käsityö, kotitalousopettaja, opinto-ohjaaja

Useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla ja jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun.