Henkilökunta

Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa työskentelee yli 40 tutkijaa erilaisten tutkimushankkeiden kautta. Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkijat edustavat maailman kärkeä ja ovat kysyttyjä asiantuntijoita.
Leena Malkki

Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja
Dosentti, yleinen valtio-oppi

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • INDEED (Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evidence-based model for evaluation of radicalisation prevention and mitigation)
 • VORTEX (Coping with Varieties of Radicalisation into Terrorism and Extremism)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Terrorismi ja poliittinen väkivalta sodanjälkeisessä Euroopassa
 • Koulusurmat
 • Terrorismin torjunta ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäiseminen länsimaissa

Leena Malkki Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa
Leena Malkin kotisivut

Johanna Kantola

Professori

Eurooppalaisten yhteiskuntien ja niiden politiikan tutkimus

Distinguished Visiting Professor of Gender and EU Studies, Tübingenin yliopisto, Saksa, (2022-2025)

Tutkimushankkeet:

Tutkimusintressit:

 • Euroopan integraatio
 • Euroopan unioni, toimijat, instituutiot, hallinta
 • European parlamentti, poliittiset ryhmät
 • Sukupuolen ja politiikan tutkimus
 • Tasa-arvopolitiikka, intersektionaalisuus
 • Demokratia, tasa-arvo, tasa-arvon vastustaminen, anti-gender politiikka, feminismi

Johanna Kantolan kotisivut

Johanna Kantola Twitterissä

Sähköposti: johanna.kantola(a)helsinki.fi

Hanna Tuominen

Eurooppa-tutkimuksen yliopistonlehtori

Dosentti, yhteiskuntatieteet (kansainväliset suhteet), Turun yliopisto

VTT, valtio-oppi

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • JuRe (Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Euroopan unionin ulkopolitiikka
 • Eurooppalaiset arvot
 • Ihmisoikeuskysymykset YK:ssa
 • Turvapaikkapolitiikka ja eurooppalaistuminen
 • Suomen EU- ja YK-politiikka

Hanna Tuominen Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Kaius Tuori

Professori
Eurooppalainen aatehistoria

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Johtaja, Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie)
 • Johtaja tutkimusprojektissa “Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition” (SpaceLaw)

Tutkimusintressit:

 • Eurooppa-tutkimus
 • Oikeushistoria
 • Oikeusantropologia
 • Oikeustiede
 • Roomalainen oikeus
 • Klassinen arkeologia
 • Muinaishistoria

Kaius Tuori EuroStorien sivuilla

Pamela Slotte

Professori, uskonnon ja oikeuden tutkimus, teologia, Åbo Akademi
Dosentti, uskonnon ja oikeuden tutkimus, Helsingin yliopisto
Dosentti, teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia, Åbo Akademi

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Varajohtaja Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä (2018-2025)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Uskonnonvapaus
 • Ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuksien teoria ja historia
 • Aatehistoria
 • Poliittinen teologia

Pamela Slotte EuroStorien sivuilla

Reetta Toivanen

Kestävyystieteen professori, HELSUS ja Kulttuurien tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Alaprojektin johtaja, Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian huippuyksikkö 
  (EuroStorie)
 • Vieraileva jäsen, European Centre for Minority Issues (ECMI)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Oikeusantropologia
 • Alkuperäiskansatutkimus
 • Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet
 • Antirasismi Euroopassa
 • Vähemmistökulttuurit ja -kielet
 • Arktinen alue

Asiantuntijatehtävät:

Reetta Toivanen EuroStorien sivuilla

 

Ville Erkkilä

Yliopistotutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) ensimmäisessä alaprojektissa “Law and the uses of the past”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Histografian historia
 • Käsitehistoria
 • Itä-Saksan juridinen historia

Ville Erkkilä EuroStorien sivuilla

Marco Piasentier

Yliopistotutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) toisessa alaprojektissa “Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Post-kantilainen eurooppalainen filosofia
 • Sosiaalinen ja poliittinen ajattelu
 • 1900-luvun analyyttinen ja mannermainen filosofia
 • ”Metafysiikan loppu”
 • Tiede ja kritiikki
 • Biopolitiikan teoria

Marco Piasentier EuroStorien sivuilla

Miika Tervonen

Yliopistotutkija

Ajankohtaiset projektit:

 • Tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) kolmannessa alaprojektissa, “Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice” 
 • Johtaja tutkimusprojektissa ”Gatekeeping the Nation: Deportation at Finnish Borderscapes from the Cold War to Europeanisation" (GATE, Suomen Akatemia 2022-2026) 
 • Kirjahanke ”Writing the Past White: Nation, Race and Coloniality in Finnish National Histories”

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Muuttoliikkeet, rajat ja karkotukset 
 • Vähemmistöpolitiikka
 • Nationalismi
 • Historiankirjoituksen historia

Miika Tervonen Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

 

Matti Välimäki

Tutkijatohtori

Ajankohtaiset projektit:

 • Tutkijana projektissa ”Gatekeeping the Nation: Deportation at Finnish Borderscapes from the Cold War to Europeanisation" (GATE, Suomen Akatemia 2022-2026) 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Muuttoliikkeet ja maahanmuuttopolitiikka 
 • Pakkomuutto 
 • Ulkomaalaisia koskeva viranomaistoiminta 
 • Tiedeviestintä 
 • Poliittinen viestintä ja puolueet 

Matti Välimäki EuroStorien sivuillaHelsingin yliopiston tutkimusportaalissa, ResearchGatessa ja Twitterissä

 

Timo Miettinen

Akatemiatutkija
Filosofia

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö (EuroStorie)
 • Saksalaisen ordoliberalismin aatteelliset juuret (Suomen Akatemia, 2021-2026)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Moderni filosofia
 • Mannermainen filosofia
 • Fenomenologia
 • Poliittinen filosofia
 • Eurooppa
 • Euroopan integraatio
 • Poliittinen talous
 • Taloudellinen perustuslaki
 • Liberalismin historia
 • Uusliberalismi
 • Ordoliberalismi

Timo Miettinen EuroStorien sivuilla

Timo Miettinen Twitterissä

Irina van der Vet

Tutkimuskoordinaattori

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • INDEED (Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evidence-based model for evaluation of radicalisation prevention and mitigation)

Irina van der Vet LinkedIn:ssä

 

Johanna Vuorelma

Yliopistotutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Johanna Vuorelman kotisivu

Cherry Miller

 

Akatemiatutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit

 • GenParlDip (Gendering Parliamentary Diplomacy in EU27-UK Relations)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit

 • Parlamentit sukupuolittuneina organisaatioina
 • Parlamenttien nykykehitys ja haasteet
 • Metodologiset innovaatiot parlamenttien tutkimuksessa
 • Parlamenttidiplomatia
 • Puoluepolitiikka
 • Ison-Britannian parlamentti, Euroopan parlamentti

Twitter: @cherrymmiller

Markus Ojala

Tutkijatohtori

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

 • Eurooppalaisen julkisuuden politisoituminen (2020-2024)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Poliittinen viestintä
 • Median rooli kansainvälisessä politiikassa
 • Talouspolitiikan ideat ja julkisuus
 • Euroopan talous- ja rahaliitto
 • Kansainvälinen talouseliitti

Markus Ojalan kotisivu

 

Valentine Berthet 

Tutkijatohtori

Ajankohtaiset tutkimusprojektit:

Päättyneet projektit:

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Anti-gender -politiikka
 • Euroopan parlamentti, poliittiset ryhmät 
 • Sukupuoli ja politiikka 
 • Demokratia, EU-arvot
 • Laadulliset menetelmät

Valentine Berthet Twitterissä

Barbara Gaweda

Tutkijatohtori

Ajankohtaiset tutkimusprojektit: 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Sukupuoli ja politiikka itäisessä Keski-Euroopassa 
 • Tasa-arvopolitiikka 
 • Intersektionaalisuus 
 • Sosiaalipolitiikka ja sosiaalinen oikeus Euroopassa 
 • Seksuaalisuus 
 • Nationalismi ja post-state sosialismi 

Barbara Gaweda EUGenDem -projektissa 

Barbara Gaweda Twitterissä 

Annastiina Kallius

Tutkijatohtori

Ajankohtaiset tutkimusprojektit: 

 • Tutkijana projektissa "Racism without Others" (Koneen säätiö 2023)

 • Tutkimushanke "2020-luvun kilpailevat Eurooppa-visiot illiberaalin ja liberaalin tiedontuotannon valossa" (Emil Aaltosen säätiö 2024-2026)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Sosiaaliantropologia ja etnografia

 • Epistemologia

 • Liberalismi ja illiberalismi

 • Fasismi

 • Eurooppa ja Euroopan Unionin politiikka

 • Maahanmuutto

Annastiina Kallius Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Annastiina Kallius Twitterissä 

Liliia Antoniuk

Väitöskirjatutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit: 

 • Tutkija projektissa EUGenDem: "Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament's party groups" , European Research Council Consolidator Grant (2018-2023) 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Euroopan unioni, toimijat, instituutiot, arvot
 • Euroopan integraatio
 • Euroopan unionin itäinen laajentuminen
 • Demokratia, ihmisoikeudet
 • Sukupuolen ja politiikan tutkimus
 • Tasa-arvopolitiikka, intersektionaalisuus, anti-gender politiikka Itä-Euroopassa

Liliia Antoniuk EUGenDem -projektissa

Rohan Stevenson

Väitöskirjatutkija

Ajankohtaiset tutkimusprojektit

 • VORTEX (Coping with Varieties of Radicalisation into Terrorism and Extremism)

Asiantuntemus ja tutkimusintressit

 • Terrorismin torjunta Euroopassa
 • Äärioikeistolainen ekstremismi
 • Verkkoetnografia
 • Alustakapitalismi
 • Kaupunkiturvallisuus ja gentrifikaatio
Mirka Muilu

Väitöskirjatutkija

Mediatutkimus

Ajankohtaiset tutkimusprojektit: 

 • Tutkija projektissa ”Politisoitu yksinäisyys: viha, väkivalta ja yksinäisyyskokemus verkossa” (Emil Aaltosen säätiö, 2023-2026)
 • Väitöskirjaprojekti ”Yhteisen tuntu: Hannah Arendt materiaalisena mediateoreetikkona” (Tampereen yliopisto) 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Teknologian politiikka
 • Mediainfrastruktuurit
 • Poliittinen toimijuus
 • Mediafilosofia
 • Tieteen ja teknologian tutkimus (STS) 
 • Uusmaterialismi
Daniel Sallamaa

Väitöskirjatutkija
Poliittinen historia

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Terrorismi
 • Poliittinen väkivalta
 • Ekstremismi

Daniel Sallamaa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

 

Marianne Sandelin

Väitöskirjatutkija

Poliittinen historia

Marianne Sandelin Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Laura Nordström

Väitöskirjatutkija

Valtio-oppi

Jäsen, Europaeum Board of Trustees

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Globaali poliittinen talous
 • Euroopan talous- ja rahaliitto
 • Lobbaus
 • EU-instituutiot
 • Asiantuntijavalta
 • Ajatuspajat

Laura Nordström Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Marie Krogius

Tutkimusavustaja

Marie Krogius työskentelee tutkimusavustajana Eurooppatutkimuksen keskuksessa. Hän työskentelee pääasiassa Eurovaalien parissa. Marie Krogius tekee tällä hetkellä maisterintutkintoja Euroopan ja pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelmassa.

EuroStorien henkilökunta

Lista kaikista EuroStorien (Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön) tutkijoista ja muusta henkilökunnasta löytyy täältä.

SpaceLawn henkilökunta

Lista kaikista SpaceLaw-projektin (Law, Governance, and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition) löytyy täältä

 

Vierailevat tutkijat
Miia Halme-Tuomisaari, 4.-15.9.2023 ja 15.-26.4.2024

Ihmisoikeustutkimuksen lehtori, Lundin yliopisto 

Affilioitunut tutkija, Global Governance Center, Geneve Graduate Institute for International and Development Studies 

Dosentti, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (Helsingin ja Jyväskylän yliopistot), Kansainvälinen oikeus (Turun yliopisto) 

Tutkimushankkeet: 

 • Kirjaprojekti Looping for Human Rights: An Ethnographic Theory of Expansion (2023-2024, rahoittaja Riksbankens Jubileumsfond) 
 • Kirjaprojekti Movement in the Rights Direction: An Ethnography of the UN Human Rights Committee 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Toisen maailmansodan jälkeinen ihmisoikeusilmiö 
 • Ihmisoikeuksien historia 
 • Kansainvälisten järjestöjen, asiantuntijuuden ja byrokratian etnografia 
 • YK:n ihmisoikeusvalvontamekanismit 

Miia Halme-Tuomisaari Lundin yliopiston tutkimusportaalissa

Miia Halme-Tuomisaaren kotisivut

Katri Eeva, 1.8.2023-29.2.2024

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto  

DPhil Oxford

Tutkimushankkeet:

 • Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa (Suomen Akatemia 2021-2025, Tampereen yliopisto) 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit: 

 • Euroopan unioni ja koulutuspolitiikka: toimijat, instituutiot, politiikkainstrumentit 
 • Koulutuksen eurooppalaistuminen 
 • Korkeakoulupolitiikka ja hallinta 
 • Koulutuspolitiikan tiedon verkostot ja toimijat

Katri Eeva Tampereen yliopiston portaalissa

Filippo Incontro, 30.7.-3.9.2023 

Väitöskirjatutkija, University of Trento 

Asiantuntemus ja tutkimusintressit:

 • Oikeushistoria 

 • Roomalainen oikeus 

 • Klassinen arkeologia 

 • Antiikin historia 

 • Roomalainen epigrafiikka 

 • Pohjois-Afrikka 

 • Maaoikeus 

Filippo Incontro Trenton yliopiston portaalissa

Mikko Immanen, 1.4.-31.12.2023

FT, historia 

Tutkimushankkeet:

 • Probing the House of the Hangman: Jewish Émigrés and Post-Nazi Germany (2023-) 

 • Theodor W. Adorno ja konservatiivinen kulttuurikritiikki (Suomen Akatemia, 2019-22) 

  

Asiantuntemus ja tutkimusintressit  

 • Moderni eurooppalainen aatehistoria 

 • Saksan historia  

 • Kriittinen yhteiskuntateoria / Frankfurtin koulu 

 • Radikaali konservatismi 

 • Käytännöllinen filosofia 

 • Moderni filosofia 

Mikko Immasen Academia-profiili