Karkotukset Suomen rajoilla kylmästä sodasta eurooppalaistumiseen

Miten ja miksi karkotuksista tuli kylmän sodan jälkeen eurooppalaisen muuttoliikepolitiikan keskeinen väline? Kansakunnan portinvartijat: karkotukset Suomen monitasoisilla rajoilla kylmästä sodasta eurooppalaistumiseen (GATE) -hankkeessa toteutetaan ensimmäinen pitkän aikavälin analyysi Suomen karkotuspolitiikasta. Suomen akatemian 2022–2026 rahoittama hanke toteutetaan Helsingin yliopistossa osana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikköä.

Kuva: Saarinen, UA. Museovirasto, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, UA Saarisen kokoelma.