Europaeum

Europaeum on Euroopan johtavien yliopistojen verkosto, joka perustettiin vuonna 1992 Oxfordin yliopiston johdolla. Se toimii ”yliopistona ilman seiniä”, joka tarjoaa eri maista, tieteenaloilta ja kulttuureista tuleville opiskelijoille ja nuorille tutkijoille mahdollisuuden pohtia yhdessä eurooppalaisia kysymyksiä.

Europaeumin tarkoituksena on kouluttaa nuoria, johtamis- ja yhteistyötaitoisia asiantuntijoita, jotka ovat luomassa Euroopalle entistä parempaa tulevaisuutta.

Europaeumin toiminta on viime vuosina keskittynyt erityisesti kolmen teeman ympärille: eurooppalainen historia ja kulttuuri, päätöksenteko Euroopassa sekä eurooppalainen liberaali demokratia ja kansalaisten osallistuminen.

Eurooppa-tutkimuksen keskus koordinoi Helsingin yliopiston osallistumista Europaeumin toimintaan.

Osallistuvat yliopistot
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Freie Universität Berlin
 • Universitá di Bologna
 • University of Copenhagen
 • Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva
 • Helsingin yliopisto
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Universiteit Leiden
 • KU Leuven
 • Universidade Católica Portuguesa
 • University of Luxembourg
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • University of Oxford
 • Université Paris I Panthéon-Sorbonne
 • Univerzita Karlova, Prague
 • University of St Andrews
 • University of Tartu
Europaeum Scholars

Europaeumin Scholars -ohjelma on kaksivuotinen johtamisen ja poliittisen päätöksenteon kurssi, johon valitaan lahjakkaimpia, tuotteliaimpia ja sitoutuneimpia väitöskirjantekijöitä Europaeumiin osallistuvista yliopistoista. Ohjelma on monitieteinen ja sen keskiössä on tämän hetken eurooppalaiset poliittiset kysymykset. Ohjelmaan valitaan joka toinen vuosi 30+ uutta opiskelijaa avoimen haun kautta. Ensimmäinen kohortti aloitti vuonna 2018. Lisätietoja Europaeum Scholarseista ja heidän projekteistaan löytyy täältä.

Helsingin yliopistosta Europaeum Scholar -ohjelmaan valitut

Kohortti 1:

 • Anna Wennäkoski
 • Laura Nordström

Kohortti 2:

 • Peeter Vihma
 • Zea Szebeni
 • Frederik Forrai Ørskov
 • Ilana Hartikainen
 • Tuukka Brunila

Kohortti 3:

 • Bradley Reynolds
 • Hasan Akintug
Seminaarit ja muut tapahtumat

Europaeum järjestää seminaareja, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä osallistuvien yliopistojen kanssa. Niihin voivat hakea kaikki opiskelijat, jotka ovat kirjoilla jossain osallistuvista yliopistoista ja joiden opintojen painopiste on humanistisilla tai yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Suurin osa tapahtumista on suunnattu maisteritason opiskelijoille tai väitöskirjatutkijoille.

Tietoa tulevista tapahtumista on täällä.

Muut Europaeumin toimintamuodot

Europaeum-yliopistot tarjoavat yhteistyössä kolmea Europaeum joint degree -maisterintutkinto-ohjelmaa. Lisätietoja tutkinto-ohjelmasta on Europaeumin verkkosivuilla. Helsingin yliopisto ei osallistu tällä hetkellä näihin tutkinto-ohjelmiin.

Europaeum myöntää myös vuosittain pieniä apurahoja tutkijavaihtoon. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat hakea rahoitusta Oxfordiin suuntautuvaan lyhyeen työskentelyjaksoon. Hakuaika on vuosittain syksyllä. Lisätietoja

Yhteystiedot

Europaeum-yhteistyön pääyhteyshenkilö Helsingin yliopistossa

Europaeumin johto ja toimisto Oxfordin yliopistossa