Ihmiset

Täältä löydät Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorien) tutkijat ja muun henkilökunnan.

Jos etsit asiantuntijaa haastateltavaksi, löydät tutkijoidemme erikoisalat ja yhteystiedot Media-sivultamme ja listattuna alla.

Kaius Tuori

Kaius Tuori on alaprojekti 1:n, Law and the Uses of the Past, johtaja. Hän on eurooppalaisen aatehistorian professori Helsingin yliopistossa. Hän on oikeushistorian tutkija, joka on mukana  tutkimusprojekteissa muun muassa perinteiden, kulttuurin, identiteetin, muistin ja menneisyyden käytön ymmärtämiseksi. Hän johtaa myös tutkimusprojektia Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition.

Kaius Tuori kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi ja rajoitetusti ruotsiksi seuraavista aiheista: yleinen historia, historiapolitiikka, identiteetti, oikeus ja sen historia, antiikki ja sen jälkivaikutus.

Pamela Slotte

Pamela Slotte on alaprojekti 2:n, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism, johtaja. Hän on teologian professori Åbo Akademissa ja toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana ja vastuullisena tutkijana HERA:n rahoittamassa tutkimushankkeessa Protestant Legacies in Nordic Law (2016–2019). Pamela on tutkii teologiaa, lakia ja oikeutta, ja hän on työskennellyt teologisen etiikan ja uskontofilosofian, ideoiden historian, poliittisen teologian, ihmisoikeuksien sekä laajemmin lain, oikeuden ja uskonnon parissa.

Pamela Slotte kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostitse ruotsiksi, englanniksi, suomeksi ja saksaksi seuraavista aiheista: uskonnon- ja omantunnonvapaus, ihmisoikeuksien historia ja teoria.

Reetta Toivanen

Reetta Toivanen on alaprojekti 3:n, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice, johtaja. Hän on kestävän kehityksen professori Helsingin yliopiston kestävän kehityksen tieteen instituutissa (HELSUS) erityisalanaan Indigenous Sustainabilities. Toivanen on Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman ALL-YOUTH-konsortion johtaja. Hän on sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä non-resident -tutkija European Centre for Minority Issues (ECMI) :ssa. Hän on antropologian ja lain tutkija, joka on mukana tutkimuksissa, joissa käsitellään valtaa ja epätasa-arvoa, kulttuuria ja identiteettiä sekä arktisia tutkimuksia.

Reetta Toivanen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi seuraavista aiheista: kestävä kehitys, nuorten näkökulma, pakolaiset, vähemmistöt, ihmisoikeuksista ei-juristin näkökulma, maahanmuutto, pakkoruotsi, alueelliset vähemmistöt, saamelaiset.

Ville Erkkilä

Ville Erkkilä on ryhmänjohtaja alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hänellä on oikeustieteen ja aatehistorian tausta. Hänen tutkimuksensa keskittyy historiografian historiaan, käsitteiden historiaan, affektiiviseen historiaan ja erityisesti Itä-Saksan juridiseen historiografiaan.

Ville Erkkilä kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: historian käyttö ideologioissa/ideologisesti, EU-vastaisuus.

Marco Piasentier

Marco Piasentier on ryhmänjohtaja alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston Euroopan-tutkimuksen keskuksessa.  

Marco Piansentier on filosofi ja hänen tutkimus keskittyy pääasiassa jälkikantilaisen eurooppalaisen filosofian, yhteiskunnallisen ja poliittisen ajattelun sekä 1900-luvun analyyttisen ja mannermaisen filosofian historian teemoihin.

Marco Piasentier kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: 1800- ja 1900-luvun eurooppalainen filosofia, genealogia, biopolitiikka, tiede ja kritiikki, ’metafysiikan loppu’.

Miika Tervonen

Miika Tervonen on ryhmänjohtaja alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän johtaa lisäksi tutkimusprojektia ”Gatekeeping the Nation: Deportation at Finnish Borderscapes from the Cold War to Europeanisation (GATE, Suomen Akatemia 2022-2026). Miikan tutkimus keskittyy muuttoliikkeiden, rajojen ja vähemmistöpolitiikan historiaan, sekä nationalismiin ja historiakirjoituksen historiaan. Hän työstää parhaillaan kirjaa ”Writing the Past White: Nation, Race and Coloniality in Finnish National Histories”.  

Miika Tervonen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: muuttoliikkeet, rajat ja karkotukset, vähemmistöpolitiikka, nationalismi ja historiakirjoituksen historia.   

Timo Miettinen

Timo Miettinen on yliopistotutkija alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hän on dosentti ja yliopistotutkija Helsingin yliopistossa ja johtaa Between Law and Politics: Rethinking the Intellemental Foundations of European Economic Constitution (UHEL) -tutkimushanketta. Miettinen on filosofian ja eurooppatutkimuksen tutkija ja työskennellyt historian, politiikan, universalismin ja liberalismin aiheiden parissa.

Timo Miettinen kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: EU, Eurooppa, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, eurooppalaiset ideat ja kertomukset, Euroopan historia, EU:n talouspolitiikka, eurooppalaiset ideologiat.

Paolo Amorosa

Paolo Amorosa on yliopistonlehtori oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja affilioitunut tutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on kansainvälisessä oikeudessa, laissa ja uskonnossa, sekä oikeusteoriassa. Hänen tutkimuksensa koskee ensisijaisesti kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien historiaa 1900-luvulla.

Paolo Amorosa kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälinen oikeus ja politiikka, ihmisoikeudet, kansainväliset instituutiot sekä nykyajan että historian perspektiivistä, erityisesti USA:n ja Italian kontekstissa.

Jacob Giltaij

Jacob Giltaij (MA, FT) on yliopistotutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Giltaijn tausta on roomalaisessa oikeudessa, oikeushistoriassa ja kansainvälisessä oikeudessa, ja hän on kiinnostunut lain, oikeustieteen ja historian ja yhteiskunnan kehityksen suhteiden laajemmista vaikutuksista.

Jacob Giltaij kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: ihmisoikeuskysymykset historiallisesta perspektiivistä, pakolaistutkimus, pakolaistutkijat, identiteettipolitiikan juuret.

Zoë Jay

Zoë Jay on tutkijatohtori alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on kansainvälisissä suhteissa ja politiikantutkimuksessa. Hänen tutkimuksensa käsittelee eurooppalaista politiikkaa, ihmisoikeuksia, kansainvälisen oikeuden politiikkaa (erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta).

Zoë Jay kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälinen oikeus, kansainvälinen politiikka, eurooppalainen politiikka, oikeuskulttuurit, Euroopan ja UK:n politiikka ja Brexit, ihmisoikeudet, Euroviisujen politiikka.

Karolina Stenlund

Karolina Stenlund on tutkijatohtori alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hän on oikeustieteen tohtori Uppsalan yliopistosta Ruotsista. Stenlund on toiminut vierailevana tutkijana Harvard Law Schoolissa Yhdysvalloissa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat oikeushistoria, ihmisoikeudet, EU:n perustuslaki, CLS/Crit ja siviilioikeus. Parhaillaan Stenlund työskentelee projektissa, jossa hän analysoi kriittisesti holokaustin muistin käyttöä EU:n lainsäädäntötyössä.

Emilia Mataix Ferrándiz

Emilia Mataix Ferrándiz on Maria Zambrano -tutkija (University of the Basque Country) ja affilioitunut tutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hän on oikeushistorioitsija ja klassisen arkeologian tutkija, jonka tutkimusaiheita ovat meriarkeologia, muinaisoikeus ja oikeusantropologia. Hän on julkaissut laajasti roomalaisesta oikeudesta ja sen merellisestä painotuksesta. Hän on toimittanut kaksi nidettä: Roman Law, and Maritime Commerce (EUP 2022) ja Seafaring and Mobility in the Late Antique Mediterranean (Bloomsbury 2022). Hän on myös kirjoittanut yhden monografian Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone under Sea (Brill 2022).

Emilia Mataix Ferrándiz kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa englanniksi.

Tuuli Talvinko

Tuuli Talvinko on väitöskirjatutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on oikeustieteessä. Talvingon väitöskirjatutkimus käsittelee oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionissa.

Marianne Sandelin

Marianne Sandelin työskentelee väitöskirjatutkijana Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa (poliittinen historia) ja on affilitoitunut alaprojektiin 1, Law and the Uses of the Past. Hänen taustansa on aatehistoriassa ja poliittisessa filosofiassa. Väitöskirjassaan hän tutkii eurooppalaisen konservatismin filosofisia juuria analysoimalla Joseph de Maistren poliittista ajattelua. Hänen tutkimusintressejään ovat muun muassa valistus, vastavalistukset, universalismi, poliittinen rationalismi, pluralismi sekä poliittisten aatteiden ja ideologioiden risteyskohdat. 

Alina Hruba

Alina Hruba on väitöskirjatutkija alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past. Hänen tutkimuskohteenaan on oikeussuojan saatavuus ukrainalaisissa tuomioistuimissa eurooppalaisen oikeusvaltion näkökulmasta. Hän keskittyy tutkimaan oikeutta tulla kuulluksi ja Ukrainan tuomioistuinten haavoittuvuutta kriisiaikoina yhdistämällä oikeudellista analyysia, laadullista kenttätyötä ja aistinvaraista oikeustieteellistä lähestymistapaa (sensory jurisprudence approaches).

Minna-Kerttu Kekki

FT Minna-Kerttu M. Kekki on tutkijatohtori alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Taustaltaan Kekki on yhteiskunta- ja kasvatusfilosofi, jonka erikoistumisaloja ovat mediavälitteinen julkisuus, poliittinen fenomenologia ja kollektiivinen muisti. Erityisesti hänen tutkimuksensa pureutuu Edith Steinin sotienvälisen ajan teorioihin valtiosta ja kollektiivisista sekä poliittisista kokemuksista, toisten kokemiseen mediavälitteisessä julkisessa keskustelussa sekä inkeriläisten ja virolaisten kollektiivisiin muisteihin. Hän työstää parhaillaan kirjaa “Public discussions in media: The concept, the experience, and a place for learning”. Tarkempaa tietoa niin tutkimuksesta kuin kirjallisesta työstä löytyy henkilökohtaisilta verkkosivuilta minnakerttumaarjakekki.blogspot.com.

Minna-Kerttu Kekki kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi, englanniksi ja viroksi (ruotsi ja saksa mahdollisia) erityisesti seuraavista aihepiireistä: julkinen keskustelu erilaisissa medioissa, valtio, kollektiiviset ja poliittiset kokemukset, kollektiivinen muisti, inkeriläisyys ja menneisyyden vaikutus nykymaailmaan.

Ville Louekari

Ville Louekari on väitöskirjatutkija alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason – Europe and the Crisis of Universalism. Hän on erikoistunut filosofian historiaan, mannermaiseen filosofiaan ja kriittiseen teoriaan. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee universalismin ja utopian käsitteitä.

Aada Pettersson

Aada Pettersson on väitöskirjatutkija alapojektissa 2 Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. Hänen taustansa on klassisen Kreikan ja Euroopan tutkimuksessa. Aadan väitöskirjansa keskittyy siviilitaistelun käsitteeseen eurooppalaisessa poliittisessa ajattelussa.

Kolar Aparna

Kolar Aparna on tutkijatohtori alaprojektissa 3. Migration and the narratives of Europe as an Area of Freedom, Security and Justice. Aparna on ansioitunut sekä esittävien taiteiden että ihmismaantieteiden parissa. Hänen tutkimuksensa on käsitellyt tiedontuotannon politiikkaa turvapaikkoihin liittyvässä muuttoliikkeessä. Hänen tutkimuksensa EuroStoriessa keskittyy Euroopan varjokertomuksiin suhteessa koloniaalisiin eroihin liittyviin siirtymiin.

Lisätietoa: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/kolar-aparna/publications/

Matti Välimäki

Matti Välimäki on postdoc-tutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hän on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa toteutettavassa tutkimushankkeessa: ”Gatekeeping the Nation: Deportation at Finnish Borderscapes from the Cold War to Europeanisation” (GATE, Suomen Akatemia, 2022–2026). 

Välimäen asiantuntijuusalueita ovat muuttoliikkeiden, maahanmuuttopolitiikan, pakkomuuton sekä ulkomaalaisia koskevan viranomaistoiminnan ja lainsäädännön kehitys. Lisäksi hän on erikoistunut tiedeviestintään ja poliittisen viestinnän ja puolueiden tutkimukseen.

Matti Välimäki kommentoi mielellään ajankohtaisia aiheita ja toimii haastateltavana kaikissa median muodoissa suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: Muuttoliikkeisiin liittyvät politiikat ja narratiivit Suomen ja Euroopan menneisyydessä ja nykypäivässä.

Ali Ali

Ali Ali on väitöskirjatutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänen taustansa on politiikantutkimuksessa ja sukupuolentutkimuksessa. Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy kuulumisen, yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden teemoihin sellaisten maanpakoon lähteneiden ihmisten elämässä, joiden seksuaalinen identifioituminen ei ole normatiivista.

Ali Ali kommentoi mielellään tutkimukseensa liittyviä ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana sähköpostilla englanniksi.

Floris van Doorn

Floris van Doorn on väitöskirjatutkija alaprojektissa 3 Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänellä on kansainvälisten suhteiden teorian maisterintutkinto London School of Economicsista. Hänen väitöstutkimus käsittelee EU:n ulkoista maahanmuuttopolitiikkaa ja EU:n Afrikkaan suunnattuun hätäapurahastoa (EUTF for Africa). 

Floris van Doorn kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla englanniksi seuraavista aiheista: kansainvälisyys, imperiumit, rajat, Euroopan unioni, governmentality, genealogia

Laura Sumari

Laura Sumari on väitöskirjatutkija alaprojektissa 3, Migration and the narratives of Europe as an "Area of freedom, security and justice". Hänen mielenkiinnon kohteisiinsa kuuluvat liikkuvuus, turvallisuus ja postkolonialistinen teoria, ja väitöskirjassaan hän tutkii pakolaiskertomuksia Euroopasta inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta.

Laura Sumari kommentoi mielellään ajankohtaisia uutisaiheita ja toimii haastateltavana puhelimitse tai sähköpostilla suomeksi ja englanniksi seuraavista aiheista: maahanmuutto, pakolaisuus ja ihmisten/inhimillinen turvallisuus ja turvattomuus sekä niiden kokeminen eli turvallisuuden tunne.

Vera Lampila

Vera Lampila työskentelee tutkimusavustajana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 1, Law and the Uses of the Past ja suorittaa samalla maisterintutkintoa Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa.

Sähköposti: vera.lampila@helsinki.fi

Anna Kananen

Anna Kananen työskentelee tutkimusavustajana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 2, Discovering the Limits of Reason - Europe and the Crisis of Universalism. 

Anna Kanasen yhteystiedot.

Otso Metsola

Otso Metsola työskentelee tutkimusavustajana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hän työskentelee pääasiassa alaprojektissa 3 Migration and the narrative of Europe as an “Area of freedom, security and justice”. Otso tekee tällä hetkellä maisterintutkintoa globaalin kehitystutkimuksen ohjelmassa.

Otson yhteystiedot: otso.metsola@helsinki.fi

Tuija von der Pütten

Tuija von der Pütten työskentelee projektikoordinaattorina Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä.

Tuija von der Püttenin yhteystiedot.

Mai Tuori

Mai Tuori on "Puppy of Excellence" Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikössä. Hänen tehtävänään EuroStoriessa on ihmisten tekeminen onnelliseksi. Hän keskittyy tasaisesti kaikkiin alaprojekteihin. Main vahvuudet ovat henkilöstön motivoimisessa, luissa, syömisessä, kengissä ja päiväunien ottamisessa.