Eurooppa-tutkimuksen keskus

Eurooppa-tutkimuksen keskus on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan alainen monitieteinen tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on harjoittaa ja edistää Eurooppa-tutkimusta. Keskuksen alla toimii useita tutkimushankkeita, joiden puitteissa järjestetään säännöllisesti seminaareja ja muita tapahtumia. Lisäksi keskuksen pyrkimyksenä on lisäksi edistää tutkijoiden kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä, sekä tukea alan nuoria tutkijoita.

Tutustu Eurooppa-tutkimuksen keskukseen