Tieteellinen neuvottelukunta

Tiedekuntamme ulkopuolisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Board, SAB) tarkoituksena on tukea valtiotieteellisen tiedekunnan toiminnan kehittämistä sen strategisten tavoitteiden mukaisesti tarjoamalla ulkopuolinen näkökulma tiedekunnan toimintaan ja käytäntöihin, sekä vahvistamalla tiedekunnan kansainvälisiä verkostoja ja tiedekunnan kansainvälistä näkyvyyttä.
Neuvottelukunnan jäsenet, 2019–2022

Linkit johdattavat kunkin yliopiston omille sivuille, jotka ovat englanniksi.

Professori Stephen Broadberry, University of Oxford
Professori Laurent Licata, Université Libre de Bruxelles
Professori Karen Mossberger, Arizona State University
Professori Annelise Riles, Northwestern University
Professori Mike Savage, London School of Economics and Political Science
Professori Elizabeth Shove, Lancaster University