Tutkimushankkeita ja -ryhmiä

Valtiotieteellisessä on käynnissä useita tutkimusprojekteja ja hankkeita. Voit tutustua osaan niistä oheisten verkkosivujen kautta. Löydät lisää tutkimushankkeitamme Helsingin yliopiston tutkimusportaalista sekä tieteenalojen omilta sivuilta.
BIBU - Kansalaisuuden kuilut ja kuplat

Tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin.

Crosslocations -tutkimushanke

Crosslocations aims to understand changes in the relations between people and locations in the Mediterranean region.

Facing Narcissism

Facing Narcissism -project investigates the ways in narcissistic personality features and personality disorders manifest themselves in face-to-face social interaction.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti

HSSH on laaja-alaisen ihmistieteellisen tutkimuksen edelläkävijä. Instituutti edistää uutta monitieteistä tutkimuskulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. HSSH on humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Svenska social- och kommunalhögskolanin (SSKH), Tutkijakollegiumin (HCAS) ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) yhteinen yksikkö.

ImagiDem

ImagiDemissa tutkitaan visuaalista osallistumista sekä sosiaalisessa mediassa että reaalimaailmassa.

INEQ - Helsinki Inequality Initiative

INEQ tuo yhteen tutkijoita eri yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilta keskittyen erityisesti eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö

Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö (EuroStorie) huippuyksikkö tutkii kriittisesti eurooppalaista oikeuskulttuuria, arvoja ja ihanteita kertomuksina, joissa kilpailevat yhteisten juurien ja kansallisten erityispiirteiden kaltaiset teemat. Tarkoituksena on selvittää kuinka holokaustin ja totalitarismin kokemus sai eurooppalaiset ajattelijat luomaan idean uudesta oikeusvaltioon ja demokratiaan perustuvasta Euroopasta ja miten tämä vaikuttaa yhä EU:n toiminnassa.

Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition

The research project Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition (SpaceLaw) is funded by the European Research Council (ERC) and hosted by the University of Helsinki. The project poses the questions: Why there were no offices in ancient Rome? How is it possible that it nevertheless forms the model for the Western administrative state? The project seeks to investigate this neglected issue with the spatial analysis of power relations and meanings. The significance of these issues extends much beyond this: the development of administrative space in the European context amounts to nothing less than the emergence of the concept of public.

The Max Planck – University of Helsinki Center for Social Inequalities in Population Health

Max Planck -instituutin sosiaalisen epätasa-arvon tutkimuskeskus Helsingin yliopistossa (Maxhel) selvittää terveyserojen perimmäisiä syitä ja keinoja niihin puuttumiseen.

Keskus soveltaa tavanomaista havaintotutkimusta laajempia keinoja hyödyntäessään poikkeuksellisen yksityiskohtaista ja sidoksista perhepohjaista dataa sekä genetiikkaan perustuvaa yhteiskunnallista ja epidemiologista dataa, luonnollisia kokeellisia malleja ja kehittyneitä dynaamisia mallintamismenetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa terveyseroja aiheuttavia keskeisiä yhteiskunnallisia prosesseja.

Tietämystä terveyserojen perimmäisistä syistä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Terveyteen ja kuolleisuuteen liittyvä sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut, ja koronaviruspandemian ennennäkemättömät terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset saattavat kohdistua rankimmin haavoittuvassa asemassa oleviin, mikä pahentaa terveyseroja entisestään.

Maxhel on Helsingin yliopiston, sen väestöntutkimuksen yksikön ja Max Planck -instituutin väestöntutkimuskeskuksen (MPIDR) yhteinen tutkimusyksikkö.

WISE – Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions

WISE pyrkii parantamaan viheliäisiä ekososiaalisia murroksia koskevaa päätöksentekoa. Pyrimme lisäämään Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin, joissa esimerkiksi ilmastopakolaisuus, energiakriisi ja poliittinen epävakaus toteutuvat samanaikaisesti.

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö AgeCare

AgeCare on Jyväskylän yliopiston vetämä tutkimuksen huippuyksikkö, joka tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta. Mukana on myös useita Helsingin yliopiston tutkijoita.

Lisää tutkimushankkeita