Valtiotieteellisen tohtorikoulutus

Valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tähtää ensi sijassa valtiotieteiden tohtorin tutkintoon, mutta halutessaan tohtorikoulutettava voi suorittaa myös valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon.
Tohtoriohjelmat

Valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa, ja haku tohtoriopintoihin tapahtuu myös tohtoriohjelmien kautta. Valtiotieteellinen tiedekunta koordinoi kolmea tohtoriohjelmaa: Taloustieteen tohtoriohjelma (DPE), Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) ja Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma (SOST).

Tohtoriohjelmien sivuilta löydät tarkempaa tietoa ohjelmien profiilista, opetuksesta, tohtorikoulutukseen hakemisesta sekä ohjelmissa mukana olevista ohjaajista. Tohtorikoulutettavan valinnan yhteydessä hänelle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja ohjausjärjestelyt.

Ohjaajat ja vastuuhenkilö

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa.

Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, jonka tulee olla professori tai dosentti, joka on työsuhteessa tiedekuntaan tai Svenska social- och kommunalhögskolaniin, toimii tiedekunnassa tai Svenska social- och kommunalhögskolanissa uraportaikon neljännen tai kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta.

Kolmannen tason tehtäviä ovat mm. apulaisprofessori (tenure track), vanhempi yliopistonlehtori, yliopistonlehtori, yliopistotutkija, vanhempi tutkija ja akatemiatutkija. 

Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Lisätietoa vastuuhenkilön roolista löytyy opetustyön ohjeista.

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa

Valtiotieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat kuuluvat Helsingin yliopiston tohtorikouluun, joka kokoaa yhteen kaikkien tiedekuntien tohtoriohjelmat tarjoten näin monipuolisia mahdollisuuksia monitieteiselle tutkimukselle ja verkostoitumiselle. Kaikki Helsingin yliopiston tohtoriohjelmat löydät yliopistomme Tohtorikoulutus-sivulta.