Hae valtiotieteelliseen

Valtiotieteellisen tiedekunnan tieteenaloja voit opiskella sekä kandi- että maisteriohjelmissa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus jatkaa tohtoriopintoihin. Opetuksemme perustuu tieteenaloillamme ja tutkimusyksiköissämme tehtävään tutkimukseen.
Tutkinnot

Voit suorittaa tiedekunnassa valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) ja valtiotieteiden maisterin tutkinnon (VTM) tai molemmat. Sinulla on mahdollisuus jatkaa myös tohtoriopintoihin.

Jos et ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa, tutustu koulutuksiimme, jotka johtavat sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Jos taas olet jo suorittanut jonkin alemman korkeakoulututkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea suoraan maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Löydät kaikki tarkemmat koulutuksen kuvaukset valtakunnalliselta Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta haetaan myös opiskelijaksi.  Voit selailla ja vertailla Helsingin yliopiston koulutuksia ja tarkastella niiden hakuun liittyvää tietoa myös Koulutustarjonta-sivuilta.

Koulutusohjelmat

Valtiotieteellinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana neljässä kotimaisessa kandiohjelmassa, viidessä kotimaisessa maisteriohjelmassa, neljässä englanninkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä maisteriohjelmassa sekä kolmessa tohtoriohjelmassa. Osa koulutusohjelmista on yhteisiä muiden tiedekuntien kanssa. Koulutusohjelmien opetus perustuu tieteenalojemme ja tutkimusyksiköidemme tutkimukseen. 

Kandiohjelmat
Maisteriohjelmat
Englanninkieliset maisteriohjelmat

Englanninkielisten maisteriohjelmien linkit vievät englanninkielisille sivuille. Taloustieteen maisteriohjelma on monikielinen.

Tohtoriohjelmat