Yliopistoviestijät palkitsivat Hanna Wassin aktiivisesta viestinnästä

Dosentti Hanna Wass on tänään saanut suomalaisten yliopistoviestijöiden tunnustuspalkinnon aktiivisesta tiedeviestinnästä ja tutkimuksen yhteiskunnallisen tunnettuuden edistämisestä.

Politiikan tutkija Wass on yleisen valtio-opin dosentti ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani ja yksi Suomen tunnetuimmista politiikan kommentaattoreista. Hanna Wass analysoi mediassa politiikkaa selväsanaisesti ja tuoreita näkökulmia esittäen. Hän on myös aktiivisesti nostanut muita tiedekuntansa tutkijoita julkisuuteen. Hanna Wass on luonut hyvät suhteet toimittajiin muun muassa järjestämällä medialle taustatapaamisia.

Hanna Wass on persoonallisella otteellaan monipuolistanut julkisuudessa toimivan politiikan tutkijan imagoa. Hänen mukaansa asiantuntijuuteen kohdistuu monenlaisia rooliodotuksia. Kun päätöksiä halutaan tehdä tietoon pohjautuen, tutkijoilta kaivataan yhä enemmän politiikkasuosituksia.

– Tutkija joutuu tässä yhtälössä aika ahtaalle: pitäisi olla näkemyksellistä sanottavaa, joka ei saa kuitenkaan vaikuttaa poliittiselta kannanotolta. Näistä keskenään vaikeasti yhteen soviteltavista vaateista olisi hyvä käydä avointa ja analyyttista keskustelua. Olen todella onnellinen, että voin edistää tätä varadekaanina, Hanna Wass sanoo.

Hanna Wass viestii erittäin aktiivisesti monella sosiaalisen median alustalla. Hän ei pelkää tuoda esiin näkemyksiään ja jopa henkilökohtaisia asioitaan, vaikka on joutunut useamman kerran some-myrskyn silmään. Omista ja kollegoidensa kokemuksista sisuuntuneena hän on edistänyt some-häirintätapausten tuen terävöittämistä Helsingin yliopistossa.

– On huima mahdollisuus saada esittää näkemyksiään julkisesti, eikä sitä kannata käyttää mihinkään jutusteluun. Tämä korostaa huolellisen valmistautumisen merkitystä. Olen noudattanut koko urani parikymppisenä saamaani ohjetta: mieti etukäteen muutama keskeinen pointti, jotka haluat sanoa.

Hanna Wass on viestijänä luontaisesti spontaani ja nopea liikkeissään. – Olen kuitenkin opetellut kysymään luottokollegoideni mielipidettä. Liian harkitsevaksi en kuitenkaan halua ryhtyä, sillä koen tärkeänä, että julkinen viestijärooli vastaa omaa persoonaani.

Hanna Wass on työskennellyt Helsingin yliopistossa vuodesta 2000. Hän tutkii demokratiaa, edustuksellisuutta ja poliittisen käyttäytymisen eri muotoja. Hän on kirjoittanut näistä aiheista yhdessä kollegojensa kanssa yli 200 julkaisua. Hän on johtanut hankkeita ja osahankkeita kansallisissa ja kansainvälisissä konsortioissa, joita ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto ja Euroopan komissio. Hän on Suomen vaalitutkimuskonsortion perustajajäsen. Tällä hetkellä Wass johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa suomalaisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkemyksiä tutkivaa NATOpoll-hanketta.

Suomen yliopistojen viestijät jakavat vuosittain palkinnon tiedeviestinnässä ansioituneelle henkilölle tai laitokselle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1986, ja se perustettiin kunnioittamaan Turun yliopiston tiedotussihteeri Jorma Rakkolaisen elämäntyötä ja muistoa. Palkinnon tavoitteena on aktivoida ja innostaa yliopistolaisia viestimään tutkimuksesta.

Yliopistoviestijöiden tunnustuspalkinto jaettiin Hanna Wassille valtakunnallisilla Yliopistoviestinnän päivillä Helsingissä 11.–12.1.2024. Tällä kertaa Helsingin yliopiston järjestämään tilaisuuteen osallistui noin 200 yliopistoviestijää eri suomalaisyliopistoista.