Pohjoismaiden suurin humanistisen alan palkinto Heikki Pihlajamäelle

Professori Heikki Pihlajamäelle on myönnetty Pohjoismaiden suurin humanistisen tutkimuksen palkinto, Gad Rausing palkinto. Pihlajamäki vastaanotti palkinnon Ruotsin kuninkaallisen humanististen tieteiden akatemian (Kungl. Vitterhetsakademien) juhlassa Tukholman kaupungintalolla 20. maaliskuuta.

Akatemiaprofessori Heikki Pihlajamäki, Helsingin yliopiston vertailevan oikeushistorian professori, on saanut Gad Rausing ‑palkinnon ansiokkaasta humanistisesta tutkimuksesta. Palkintosumma on 1,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Pihlajamäki palkittiin luovasta ja uraauurtavasta tutkimustyöstään vertailevan oikeushistorian alalla.

– Palkinto on hieno yllätys. Näen sen rohkaisuna paitsi itselleni myös koko oikeushistorian tutkimusympäristölle, joka on viime vuosikymmeninä edistynyt merkittävästi sekä kansainvälisesti että Pohjoismaissa, Pihlajamäki toteaa kuninkaallisen akatemian lehdistötiedotteessa (ruotsiksi).

– Tutkimusala on kasvanut kansallisesta tieteestä eurooppalaiseksi ja globaaliksi. Se käyttää historiallisia, juridisia ja yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä lakien ja yhteiskunnallisten muutosten ja jatkuvuuden ymmärtämiseksi. Oikeushistorioitsijoina käymme kollegoiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua ajankohtaisista teemoista, kuten kolonialismista sekä kulttuurien ja uskontojen kohtaamisista, Pihlajamäki kertoo.

Palkintoperusteiden mukaan Pihlajamäellä on ollut alallaan suuri vaikutus ja huomattava kansainvälinen merkitys empiirisen ja teoreettisen tarkkanäköisyytensä sekä laajan ajallisen ja kansainvälisen näkökulmansa ansiosta. Hänen tutkimukselleen on ominaista menneiden aikojen juridisten yksityiskohtien syvä ymmärrys ja kyky nostaa esiin oikeudellisia periaatteita ja käytäntöjä sekä niiden oikeusfilosofinen perusta vertailevan tutkimuksen menetelmin.

Tutkimus kattaa laajoja aikaperspektiivejä keskiaikaisesta kanonisesta oikeudesta nykyaikaan Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa, Venäjällä, Ranskassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Pihlajamäen työ on viitoittanut oikeushistorian tutkimukselle uusia suuntia ja johtanut pysyvästi merkityksellisiin tuloksiin.

Pihlajamäki johtaa parhaillaan hanketta Comparing Early Modern Colonial Laws: England, the Netherlands, Portugal, and Spain, jossa tarkastellaan varhaisen uuden ajan keskeisten siirtomaavaltojen (Englanti, Alankomaat, Espanja ja Portugali) oikeudellisia ratkaisuja. Siirtomaiden oikeusjärjestyksiä tutkitaan siirtomaavaltojen keskiaikaisen oikeuden ja eurooppalaisen oikeuskehityksen näkökulmasta. Tutkimuksessa myös vertaillaan eri siirtomaaoikeuksia keskenään.