Anu Haapala Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtajaksi

KT Anu Haapala aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta.

Kasvatustieteen tohtori Anu Haapala on valittu Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden toimialan kehitysjohtajaksi 1. huhtikuuta 2024 alkaen. Opetus- ja opiskelijapalvelut vastaavat yliopiston strategisesta opetuksen ja koulutuksen suunnittelusta, opintojen sujuvuuden ja opiskelijoiden tuen monipuolisista palveluista sekä opetuksen pedagogisesta kehittämisestä ja opintohallinnosta. 

Anu Haapala on viimeisimmät kymmenen vuotta toiminut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutkimusjohtajana ja sitä ennen muun muassa Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutusjohtajana, ja hänellä on laaja kokemus korkeakoulutuksen toimintaprosessien, pedagogiikan, ohjauksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä. Haapala toimi pitkään myös Joensuun yliopiston (nykyisen Itä-Suomen yliopiston) kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajana ja tutkijana.  

– Olen aloittamassa tätä tehtävää ilolla ja innolla. Työurallani keskeistä on aina ollut tulevaisuusorientoitunut koulutuksen ja oppimisen kehittäminen, kestävä hyvinvointi ja asiantuntijoiden työn optimaalinen mahdollistaminen. Uskon, että kehitysjohtajan tehtävässä voin laajasti hyödyntää kaikkea aiemmin työurallani kertynyttä asiantuntijuutta ja osaamista, kun yhdessä kehitämme Helsingin yliopistoa edelleen maailman parhaaksi, Anu Haapala toteaa. 

Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluissa on yli 350 asiantuntijaa, joiden työn tulokset näkyvät sekä opetuksen jatkuvana kehittymisenä että opintojen etenemisen sujuvuutena. 

– Olen todella iloinen, että saamme Anun joukkoomme. Hänen laaja kokemuksensa tutkimuspohjaisesta kehittämistyöstä tarjoaa erinomaisen pohjan kehittää tulevaisuuden yliopistokoulutusta ja sen edellyttämiä palveluita.  Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Helsingin yliopistoon, toteaa Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen