Yliopiston tärkein tuote on sivistynyt ihminen ja ymmärrys käyttää tietoa hyvään, pääkirjoittaja Tuomas Heikkilä sanoo

Sivistys on asenne, kirkkohistorian professori määrittelee Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa: toisten kanssa toimeen tulemista ja vastuun kantamista nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 4/2024.

Suomi viettää sivistyksen teemavuotta 2024. Helsingin yliopistossa sivistys on mielessä aina, vuodesta ja vuosisadasta toiseen. Olemmehan yliopistolla maailmanparannuksen ammattilaisia vuodesta 1640 saakka.

Sivistys on tärkein yliopistomme neljästä kulmakiviarvosta. Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijan arjessa korostuvat julkaisut, tutkimushankkeet, rahoitushaut, kurssit ja opintopisteet ovat vain välineitä. Todellisuudessa yliopiston tärkein, kestävin ja vaikuttavin tuote on sivistynyt ihminen, joka kandidaattina, maisterina tai tohtorina astuu yhteis- ja ihmiskunnan palvelukseen.

Sivistys on kiltteyttä, suvaitsevaisuutta ja vastuuta

Yliopistolla oppia saaneeseen ihmiseen viittaillaan toisinaan juhlavasti civis academicuksena, akateemisena kansalaisena. Alma materilla on upeat perinteet, mutta vielä tärkeämpi on sen tehtävä ohjata nykyistä ja tulevaa maailmaa parempaan suuntaan. Minkälaista civistystä Helsingin yliopiston siis tulisi opettaa akateemisille kansalaisille?

Todellinen sivistys ei ole detaljitietoa pöytätavoista, kykyä siteerata antiikin auktoreita tai hienoja sanoja. Sivistys on ymmärrystä käyttää tietoa hyvään. Se on toisten kanssa toimeen tulemista, kiltteyttä ja suvaitsevaisuutta. 

Sivistys on kestäviä valintoja, vastuun kantamista nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Sivistys on asenne.

Sivistyneesti käytetty tutkittu tieto jalostuu ongelmanratkaisuksi, oli kyse sitten ilmastonmuutoksesta, luonnon lajikadosta, kulttuurien yhteentörmäyksistä, Ukrainan sodasta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta tai hyvinvointivaltion rapautumisesta. Siksi tieto — ja sitä ohjaava sivistys — on pelastus.

Sivistynyt ihminen ei anna valtaa toivottomuudelle. Hän näet tietää, että synkimmälläkin hetkellä asioihin voi vaikuttaa. Siksi sivistykseen ei kuulu akateemisilla laakereilla lepäily norsunluutornissa vaan aktiivinen toiminta maailmalla. Siksi Helsingin yliopiston tärkein tehtävä on civistää meitä ja muita — maailman parhaaksi.

Kirjoittaja on kirkkohistorian professori Helsingin yliopistossa.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.