Yliopiston ja kaupungin yhteistyö tekee tutkijoiden ideoista totta

Tutkijoiden arvopohjaisille yhtiöille ja opiskelijayrittäjyydelle annettu tuki kiinnostaa ulkomaita myöten, kumppanuusjohtajan töistä eläkkeelle siirtynyt Kirsti Lehmusto kertoo pääkirjoituksessaan.

Moni ulkomainen kollega on ihaillut Helsingin yliopiston ja kaupungin tiivistä yhteistyötä. Tällainen ei ole itsestäänselvyys pääkaupungeissa. Yli 30 vuotta kestänyt strateginen kumppanuus on tuottanut uusia kaupunginosia, kehittänyt varhaiskasvatusta ja tehnyt mahdolliseksi esimerkiksi luonnontiedelukion muuton Kumpulan kampukselle 2023.

Kumppanuuden ytimessä on vuoropuhelu. Vertaamme tavoitteita ja suunnitelmia. Seuraamme yhteiskunnan ennusmerkkejä ja tutkimuksia, jaamme havaintoja ja ajatuksia. Kokeilemme, kehkeytämme, arvioimme.

Kymmenen viime vuoden aikana yhteistyötä ovat muovanneet myös tutkijoiden tarpeet saada ideansa yhteiskunnan käyttöön. Yhtenä tavoitteena on ollut kehittää yliopistolainen tapa nähdä yrittäjyys. Voisiko perustaa yrityksen ja samalla pelastaa maailmaa? Toimisiko arvopohjainen yrittäjyys?

Apua ideoiden kirkastamiseen

Pohdinnan seurauksena yliopisto ja kaupunki perustivat opiskelijajohtoisen yhteisön, Think Companyn, kaikille neljälle kampukselle. Jopa neljä viidestä toimintaan osallistuneista on ollut naisia. Tämä on poikkeuksellista. Ilmiö on saanut Edinburghin yliopiston ja kaupungin käyttämään oppejamme opiskelijayrittäjyyden tukemisessa.

Innovaatioalustat menestyvät maailmalla huippututkimuksen lähellä. Tämä havainto johti Terkko Health Hubin avaamiseen Meilahdessa 2017. Terveyden, sairaanhoidon, tutkimuksen, opiskelun ja teknologian yhteisöt ottivat sen nopeasti omakseen. Kaupunki avasi Terkossa myös yrityshautomon 2019.

Opiskelijat ja tutkijat kaipaavat tukea innovaatioiden tärkeimmässä vaiheessa, ideoiden kirkastamisessa. Ideoita versoo tutkimuksesta ja siihen pohjautuvasta opetuksesta. Yliopisto ja sen kumppanit voivat auttaa kiteyttämään idean muotoon, jonka eri tahot ymmärtävät. Voimme saattaa osaavia toimijoita yhteen.

Tuloksena voi olla tutkimusresurssien vahvistuminen, uusi sosiaalinen innovaatio, yhden ihmisen työpaikka, pörssiyhtiö tai keksintö, jolla ihmiskunta rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Yliopistomme innovaatiopotentiaali on jättimäinen. Yhteistyöllä saamme kirkkaat ideat kehittymään yhteiseksi hyväksi.

Kirjoittaja toimi Helsingin yliopiston kumppanuusjohtajana 2019–21 ja viestintäjohtajana 2011–19. Eläkepäivät alkoivat 1.4.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 5/2021.