Yliopiston helsinki.fi -pääsivusto uudistuu pian – koko sivusto vaiheittain maaliskuusta alkaen

Uudistuvat verkkosivumme ovat monipuolinen tutkimuksen, opetuksen ja yhteistyömahdollisuuksien tietolähde. Sivuilta löytyvät yhdestä paikasta hakemiseen ja opetukseen liittyvät sisällöt, paljon avoimia opintoja ja kohta myös kattava koulutushaku.

Helsingin yliopiston helsinki.fi-verkkosivusto on uudistumassa vaiheittain. Ensimmäisenä uudistuu yliopiston pääsivusto, joka julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Pääsivusto sisältää monipuolisen koulutustarjonnan sekä tietoa tutkimuksesta, tieteen tuloksista ja yhteistyömahdollisuuksista sekä perustietoa Helsingin yliopiston toiminnasta. Sivuilta pääsee siirtymään sujuvasti uutisiin, henkilöhakuun sekä tiedekuntien, tutkimusryhmien ja koulutusohjelmien sivuille.

Uutta sisältöä lähes 17 miljoonalle käyttäjälle 

Helsingin yliopiston verkkosivusto on kooltaan ja käyttäjämääriltään poikkeuksellisen suuri. Viime vuonna sivuston käyttäjämäärä nousi 16,5 miljoonaan. Käyttäjät katselivat yliopiston verkkosivuja 42 miljoonaa kertaa. 

Sivustouudistuksessa yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut, että käyttäjät löytävät yliopiston koko koulutustarjonnan ja myös opetukseen liittyvät tiedot samasta paikasta. 

– Maaliskuun aikana avautuu kattava koulutushaku. Se sisältää koulutustarjonnan aina kandiohjelmista tohtorikoulutukseen, uudistuksen projektipäällikkö Paula Durston kertoo.

Viime vuoden aika yliopiston verkkosivujen käytössä näkyi selvästi avoimena tarjottavan opetuksen ja kurssien suosion lisääntyminen. Yliopiston jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ovat uudella sivustolla aiempaa paremmin esillä:

– Yksi esimerkki sivuston uusista sisällöistä ovat avoimet opinnot, jotka siirtyvät erillisestä Avoimen yliopiston sivustolta pääsivustolle, kertoo Durston.

Uusilla sivuilla esitellään myös yliopiston tutkimusta nykyistä laajemmin. Tutkimusta tuodaan esille aina tutkijoista instituutteihin, tieteenaloista tutkimusryhmiin ja tutkimuksen strategisista profiloitumisalueista huippuyksiköihin. Myös kestävyys ja vastuullisuus saavat paremmat sivut kevään kuluessa.

Käyttäjille uusi verkkosivusto on ikkuna yliopiston maailmaan:

– Tavoitteemme on, että helsinki.fi-verkkosivujen kautta yliopiston tiede, oppiminen ja koulutus ovat saavutettavia kaikille, sanoo viestintäpäällikkö Susanna Rautio

Sisällöllisten parannusten lisäksi sivustouudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjätestien tulokseen ja niissä esiin tulleisiin parannusehdotuksiin. Tärkeimmät käytettävyysparannukset ovat käyttäjäystävällisempi navigaatio ja uusittu haku. Visuaalisella ilmeellä tavoitellaan ajatonta raikkautta.

Helsinki.fi uudistuu vaiheittain 

Pääsivuston julkaisuajankohtaa on mietitty projektissa tarkkaan. Siihen vaikutti muun muassa opiskelijavalintojen vuodenkierto: juuri päättynyt haku kansainvälisiin maisteriohjelmiin ja alkava yhteishaku.

– Yli 30 000 verkkosivun, satojen yksikkö- ja tutkimusryhmäsivujen sekä 1 800 sisällöntuottajan verkkosivusto on myös sisällöntuottajien tuen ja projektinhallinnan takia pakko uudistaa vaiheittain, Rautio sanoo. 

Uutiset siirtyvät uudelle sivustolle kevään aikana. Henkilöhaun ja avointen työpaikkojen vuoro on myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Paljon käytetyt tiedekuntien sivustot ovat julkaisuvuorossa loppukevään ja kesän aikana.  Koulutusohjelmien ja tutkimusryhmien uusia sivustoja julkaistaan loppuvuodesta.

Kun uudet sivut siirtyvät käyttämään helsinki.fi-osoitetta, muuttuvat nykyiselle sivustolle jäävien tiedekuntien, tutkimusryhmien ja muiden yksiköiden verkkosivujen osoitteet väliaikaisesti www2.helsinki.fi-alkuisiksi. Sivujen löytyvyys on varmistettu uudelleenohjauksilla.

Sivuston julkaisupäivinä 24.2-3.3 käyttöhäiriöt mahdollisia

Sivuston julkaisupäivänä ja mahdollisesti jonkin aikaa sen jälkeen Helsinki.fi -sivuston käytössä voi olla häiriöitä. Tiedotamme sivuston käyttäjiä mahdollisista käyttökatkoista etukäteen ja julkaisun aikana.