Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty – yliopistot perhevapaauudistuksen tiennäyttäjinä

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2022–2024 hyväksyttiin Sivistan ja palkansaajaliittojen hallinnoissa 8.4.2022 ja se tuli saman tien voimaan.

Uusi työehtosopimus on voimassa 8.4.2022 – 31.3.2024. Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6.2022 yleiskorotuksella 1,45 % ja 1.12.2022 paikallisella erällä 0,45 %. Vuoden 2023 palkantarkistuksista sovitaan 31.1.2023 mennessä. Mikäli niistä ei päästäisi yhteisymmärrykseen, on työehtosopimus irtisanottavissa päättymään jo 31.3.2023. 

Työehtosopimukseen tehtiin joitain tekstimuutoksia, joista merkittävimmät liittyvät 1.8.2022 voimaan tulevaan perhevapaauudistukseen. Työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää. Perhevapaauudistusta rahoitetaan osittain lomarahoja koskevalla muutoksella. Jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä, kuten irtisanoutumisesta, lomarahasta maksetaan vain puolet.

– Sopimus perhevapaauudistuksesta on selkeä panostus tasa-arvoiseen ja erilaiset elämäntilanteet huomioon ottavaan yliopistoyhteisöön, henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi toteaa.

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta sopivat Sivista, Ammattiliitto Pro, JUKO sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.  Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä on noin 34 000 työntekijää.

Sivista: Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty

JUKO: Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus – työmarkkinoiden edistyksellisin perhevapaauudistus