Yli 6 miljoonaa euroa strategisen tutkimuksen neuvostolta yhteensä kahdeksalle Helsingin yliopiston tutkijalle

Suomen akatemia myönsi yhteensä 44 miljoonaa euroa väestörakenteen muutoksien, elonkirjon köyhtymisen ja pandemioiden yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat saaneet yhteensä 6 204 594 euroa tutkimusrahoitusta Suomen Akatemian yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN).

STN myönsi 44 miljoonan euroa rahoitusta tutkimukselle, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Kolme rahoitettua ohjelmaa ovat väestörakenteen muutoksia käsittelevä DEMOGRAPHY, elonkirjon köyhtymisen ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia yhteyksiä käsittelevä BIOD sekä PANDEMICS, jossa tutkitaan pandemioita yhteiskunnallisena haasteena.

Ohjelmiin valittiin yhteensä 12 konsortiota eli hankekokonaisuutta, joihin osallistuu tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus.

Kaikki ohjelmat ovat uusia. PANDEMICS-ohjelma toimii vuoden 2024 loppuun asti, DEMOGRAPHY- ja BIOD-ohjelmat toimivat syyskuuhun 2027 saakka.

Rahoituksen sai BIOD-ohjelmassa BOOST-konsortiossa toimiva tutkijamme Heini Kujala.

  • Heini Kujala, BOOST: Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (1 006 728 €)

Rahoitusta saivat DEMOGRAPHY-ohjelmassa seuraavissa konsortioissa toimivat tutkijamme:

  • Markus Jokela, NetResilience: Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (732 118 €)
  • Pekka Martikainen, LIFECON: Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (879 743 €)
  • Mikko Myrskylä ja Katariina Salmela-Aro, FLUX: Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (881 239€)

Rahoitusta saivat PANDEMICS-ohjelmassa seuraavissa konsortioissa toimivat tutkijamme:

  • Tero Erkkilä ja Johanna Rainio-Niemi, JuRe: Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit (707 437 € ja 706 680 €)
  • Katariina Salmela-Aro, RESCUE: Resilientti koulu ja koulutus (602 519 €)
  • Ville-Pekka Sorsa (konsortion johtaja), WELGO: Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden hallintaa (688 130 €)