Vuoden dosentti 2023 on Mikael Niku

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2023 dosentiksi vanhemman yliopistonlehtorin, mikroskooppisen anatomian dosentin, filosofian tohtori Mikael Nikun.

Dosentti Mikael Niku on eläinlääketieteellisten biotieteiden opettaja sekä immuunijärjestelmän ja suolistomikrobiston varhaiskehityksen tutkija. Hän on kollegoidensa ja opiskelijoiden arvostama ja opetusansioistaan palkittu opettaja. Hän on ansioitunut tutkimuslöydöstensä ja uuden digitaalisen opetusteknologian hyödyntämisessä opetuksessaan. Opettajana Niku on innostunut, omistautunut ja kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnista. Niku on Opettajien akatemian jäsen, mikä on yliopiston korkein tunnustus opettajalle.

– Kiitollinen ja hämmentynyt olen – kun katsoo aiempien vuoden dosenttien listaa, kyllähän tässä melkoisten jättiläisten harteilla seisoo! Ajattelen että tutkijalla on velvollisuus viestiä aiheista, joissa on paras saatavilla oleva asiantuntija. Muuten tyhjiö täytyy humpuukilla. Oma korteni kekoon on ollut suomenkielinen tiedeviestintä, etupäässä Twitterissä (@MikaelNiku) ja Yliopisto-lehdessä, Niku kommentoi valintaansa.

Niku on kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin verkottunut tutkija sekä huomattavan oivaltava  avaamaan tutkimuslöydöksiään ja löydöksiensä merkitystä paitsi tiedeyhteisölle myös suurelle yleisölle. Hän on lisännyt merkittävästi ymmärrystä alansa tieteellisestä tutkimuksesta sekä tehnyt laajemminkin tieteen tekemistä tunnetuksi yhteiskunnassa.

Niku on aktiivinen ja seurattu tiedeviestijä sosiaalisessa mediassa. Hän on toiminut Yliopisto-lehden kolumnistina vuodesta 2014 lähtien, laatinut huomattavan määrän merkityksellisiä yleistajuisia kirjoituksia ja esitelmiä sekä tehnyt sarjakuvia siitä, miten esimerkiksi koronavirusrokotteina käytetyt RNA-rokotteet ja immuniteetti toimivat. Piirtämänsä ja käsikirjoittamansa sarjakuvat Niku on jakanut Avointen oppimateriaalien kirjaston kautta kaikkien saataville.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys ry.:n (HYDY) hallitus valitsee Vuoden dosentin vuosittain tiedekuntien ja erillislaitosten esitysten perusteella. Vuoden dosentin valinnan pääkriteereinä ovat dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä sekä niiden edistäminen merkittävällä tavalla. Erityisesti otetaan huomioon, jos ehdokas on edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta yhteiskunnassa tai toiminut ansiokkaasti yhteiskunnan eri sektoreilla tai toiminut esimerkillisellä tavalla Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajana ja edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta kansainvälisellä tasolla.

Suomessa on kaikkiaan noin 10 000 dosenttia, joista Helsingin yliopistossa 4400. Vuosittain uusia dosentteja nimitetään Helsingin yliopistossa noin 180. Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.

 

Lisätietoja