Tuomas Martikaisesta Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin uusi rehtori

FT, dosentti Tuomas Martikainen on valittu Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtoriksi kaudelle 1.1.2023–31.12.2027.

Tuomas Martikainen valittiin Soc&komin uudeksi rehtoriksi korkeakoulun hallituksen kokouksessa 8.12.2022 valmisteluryhmän esityksen mukaisesti. Hallitus äänesti valinnasta perusteellisen keskustelun jälkeen.

Tuomas Martikainen on filosofian tohtori (2004) ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tehnyt pitkän uran yliopistomaailmassa tutkijana, yliopistonlehtorina, professorina ja johtajana. Hän tuntee Soc&komin hyvin toimittuaan siellä aiemmin etnisten suhteiden professorina ja korkeakoulun hallituksen ulkoisena jäsenenä.

Vuosina 2015–2020 Martikainen työskenteli toimitusjohtajana monitieteisessä Siirtolaisuusinstituutissa sekä sen suomenruotsalaisessa Centret för Svenskfinland -yksikössä. Lisäksi hän on toiminut tutkimusjohtajana, varajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä lukuisissa tutkimushankkeissa. Erilaisten johtamistehtävien kautta, varsinkin Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtajana, Martikainen on hankkinut johtamiskokemusta, johon sisältyy myös vastuuta taloudellisista ja henkilöstöön liittyvistä kysymyksistä. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa.

Esteellisyyskysymys tutkittiin

Alun perin korkeakoulun hallituksen oli määrä valita rehtori kokouksessaan 29.11.2022, mutta erään ehdokkaan esitettyä esteellisyyteen liittyvän väitteen 24.11.2022 hallitus päätti jättää rehtorin valinnan pöydälle.

Ennen 8.12. järjestettyä kokoustaan hallitus oli tilannut yhteenvedon esteellisyyskysymyksen ratkaisuun vaikuttavista tiedoista sekä yhteenvedon huomioon otettavista oikeudellisista seikoista.

Yhteenvetojen perusteella hallitus saattoi todeta, ettei esteellisyyttä ole ollut, ja siten edetä rehtorin valinnassa.

Lisätietoja:

Tuomas Martikainen
p. 040 592 4202
tuomas.martikainen@uef.fi

Dekaani Marjaana Seppänen, hallituksen kokouksen puheenjohtaja
p. 050 448 9118
marjaana.seppanen@helsinki.fi