Tuija Brax Oikeusvaltiokeskuksen johtajaksi

Tuija Brax on nimitetty Helsingin yliopiston yhteydessä toimintansa aloittavan Oikeusvaltiokeskuksen johtajaksi. Oikeusvaltiokeskuksen avulla Suomi tukee kehittyvien maiden oikeusvaltiokehitystä.

Viime vuosien aikana oikeusvaltiokehitys on heikentynyt merkittävästi eri puolilla maailmaa. Työ oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja vahvistamiseksi on yhä tärkeämpää. Suomi on maailman vahvimpia oikeusvaltioita, jonka osaamiselle on kansainvälisesti laajaa kysyntää.

Ulkoministeriön ja Helsingin yliopiston yhteistyönä perustettu Oikeusvaltiokeskus kokoaa yhteen oikeusvaltioalan osaajia ja asiantuntijoita. Se tekee yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa oikeusvaltion perusteiden luomisessa ja vahvistamisessa, oikeusvaltioinstituutioiden toimintakyvyn kehittämisessä ja lainsäädännön vahvistamisessa. Keskuksen toiminnalla on myös mahdollista vahvistaa oikeusvaltiokysymyksiin liittyvää tutkimusta ja opetusta.

”Suomella ja suomalaisilla asiantuntijoilla on poikkeuksellisen paljon annettavaa kansainvälisessä oikeusvaltiotyössä. Meillä on sekä korkeatasoista akateemista että tuloksekasta pragmaattista oikeusvaltiojohtamisen osaamista sekä laajasti jaettu historiallinen kokemus, kuinka korkean luottamuksen ja sivistyksen yhteiskunta syntyy, kun kaiken pohjalla on luottamus oikeusvaltioon. ”Land skall med lag byggas. Maata on lailla rakennettava”, on osa pohjoismaista laillisuushistoriaamme jo keskiajalta. Oikeusvaltiokeskus on mitä ajankohtaisin osa tätä jatkumoa”, Tuija Brax sanoo.

Braxilla on monipuolinen kokemus oikeusasioista kansanedustajana ja oikeusministerinä. Oikeusministerinä hän vastasi muun muassa perustuslain, vaalirahoituslain sekä valmiuslain valmistelusta. Kansanedustajana hän on toiminut eduskunnan lakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä kolmena kautena perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Hän siirtyy Oikeusvaltiokeskuksen johtoon 9.8.2021 Sydänliiton pääsihteerin tehtävästä.

Oikeusvaltiokeskus toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä. Se aloittaa toimintansa kesällä 2021. Keskuksen toiminta rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Keskus voi hankkia myös muuta rahoitusta ja laajentaa siten toimintaansa myös muihin kuin kehittyviin maihin.

Lisätietoja Oikeusvaltiokeskuksesta:

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/ulkoministerio-ja-helsingin-yliopisto-yhteistyohon-oikeusvaltiotyon-vahvistamiseksi-kehittyvissa-maissa

Lisätiedot:

Tuija Brax
puh. 050 511 3115

Dekaani Pia Letto-Vanamo
Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
puh. 02941 23336