Tohtorikoulutettavan nimike muuttuu väitöskirjatutkijaksi

Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt muuttaa tohtorikoulutettavan nimikkeen väitöskirjatutkijaksi.

Tohtorikoulutettavan nimike muuttuu väitöskirjatutkijaksi Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt muuttaa tohtorikoulutettavan nimikkeen väitöskirjatutkijaksi.

Yliopisto käyttää jatkossa kaikista jatkotutkintoa suorittavista virallisissa yhteyksissä nimikettä väitöskirjatutkija. Muutos kirjattiin yliopiston johtosääntöön, mutta se ei vaikuta kelpoisuusvaatimuksiin eikä tehtävän sisältö muuten muutu.

Uusi nimike otetaan käyttöön työsuhteissa aloittaville tohtorin tutkintoa suorittaville 1.1.2022 alkaen. Voimassa oleviin työsopimuksiin ei tehdä nimikkeen muutoksia, mutta väitöskirjatutkija voi itse muuttaa uuden nimikkeen haluamiinsa paikkoihin vuoden 2022 alusta lähtien. Työsuhteisille väitöskirjatutkijoille nimikkeen muutos tehdään SAP HR-järjestelmään ja henkilöprofiiliin. Muulla rahoituksella tohtorin tutkintoa suorittava voi myös siirtyä käyttämään väitöskirjatutkijan nimikettä.

Englanninkielinen nimike on jatkossa Doctoral Researcher. Ruotsiksi nimike ei muutu, vaan myös jatkossa käytetään nimikettä Doktorand.

Vararehtori Paula Eerola kommentoi muutosta seuraavasti:– Haluamme osoittaa arvostusta tälle suurelle tutkijajoukolle Helsingin yliopistossa, ja korostaa nimikkeen muutoksella sitä, että tutkijat ovat ammattilaisia kaikissa uran vaiheissa. Väitöskirjatutkijan nimike kertoo sekä työn sisällöstä että uravaiheen. Nimikkeen muutoksen tavoitteena on edistää tohtoriksi valmistuvan tutkijanidentiteettiä ja työuraa. Jatkotutkintoa suorittavat ovat itse toivoneet muutosta jo pitkään.

Uusi nimike kuvaa tehtävän sisältöä osuvammin

Helsingin yliopistossa on noin 4700 tohtorin tutkintoa suorittavaa henkilöä, joista noin 1350 on työsuhteessa yliopistoon. Yliopistosta valmistuu vuosittain noin 500 uutta tohtoria. Nimike päätettiin muuttaa, sillä väitöskirjatutkijan nimike kuvaa tohtorikoulutettavan nimikettä paremmin tehtävän pääasiallista sisältöä eli tutkimusta.

Väitöskirjatutkija on hyvä nimike myös siksi, että se kertoo arvostuksesta väitöskirjatutkijoiden tekemää tutkimustyötä kohtaan. Lisäksi väitöskirjatutkijan nimike kertoo vaiheen, jossa tutkija on urallaan. Tavoitteena on, että nimike tukee tohtoriksi valmistuvan tulevaa työuraa siten, että väitöskirjan tekemiseen käytetty aika otetaan huomioon, kun arvioidaan kokemusta tutkimustyöstä.Nimikkeen muutoksesta on käyty keskustelua muun muassa tohtorikoulutuksen johtoryhmässä, yliopiston laajennetussa johtoryhmässä sekä yhteistoimintakokouksessa. Nimikkeen muutos on keskusteluttanut yliopistoyhteisöä pitkään niin yliopiston sisällä kuin kansallisestikin.