Santtu von Bruun Helsingin yliopiston Inno-tiimiin innovaatioekosysteemien johtajaksi

Helsingin yliopisto tekee miljoonaluokan lisäpanostuksia innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen sekä yritysyhteistyöhön. Viime vuonna perustettu Inno-tiimi vastaa innovaatioyhteistyöstä ja -palveluista sekä niiden kehittämisestä.

Santtu von Bruun aloittaa Inno-tiimissä ekosysteemeistä sekä innovaatio- ja yrittäjyyspalveluista vastaavana johtajana ja Inno-johtoryhmän jäsenenä 1.2.2022. Hän siirtyy yliopistolle Helsingin kaupungin Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön vetäjän tehtävistä.

Helsingin yliopiston tavoitteena on olla jatkossa yritysten ykköskumppani omilla tutkimusaloilla, tuottaa kaikilla neljällä kampuksella entistä enemmän tiedepohjaisia innovaatioita ja varustaa opiskelijat tulevaisuuden työelämätaidoilla. Inno-tiimi vastaa yhteistyöstä kumppaneiden ja yliopiston välillä, innovaatioalustojen ja -palveluiden tuottamisesta sekä tukee yliopistolaista yrittäjyyttä.

– Tutkijat ja opiskelijat ovat keskiössä kehittämässä kunkin kampuksen innovaatiotoimintaa. Kokoamme parhaillaan kaupallistamisyhtiömme HIS:n ja yrittäjyysyhteisö Think Companyn kanssa yliopiston palvelut yhdeksi, saumattomaksi kokonaisuudeksi nopeuttaaksemme tutkimusideoiden pääsyä kaupallistamispolulle tai osaksi laajempaa ekosysteemiä, tiivistää viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja ja Inno-tiimin johtaja Taina Kyllönen.

– Suureksi ilokseni tiimi täydentyy nyt pitkäaikaisella yhteistyökumppanillamme, innovaatiotoiminnan kokeneella asiantuntijalla ja verkostojen johtajalla. Santulla on vahvaa osaamista startup- ja innovaatioalustojen kehittämisestä erityisesti kampus- ja kaupunkiympäristössä. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme Santtu!

Helsingin kaupungilla Santtu von Bruun on vastannut kaupungin innovaatiopolitiikasta ja -ekosysteemin kehittämisestä sekä mm. ollut perustamassa Maria 01 -kasvuyrityskeskittymän. Yliopistolla Santun vastuualueena on erityisesti innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemien strateginen kehittäminen, palveluiden synnyttäminen sekä kampusten kehittäminen innovaatioympäristöinä, yhdessä kampusjohdon ja muun Inno-tiimin kanssa sekä yhteistyö alueen laajemman innovaatioekosysteemin ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

– Helsingin yliopisto haluaa olla rakentamassa kumppaneidensa kanssa Suomeen maailman parasta innovaatioekosysteemiä, jossa kohtaavat huippututkimus, opiskelijoiden uudet ideat, kasvuhakuiset yritykset ja alueen loistava startup-ekosysteemi, sanoo Santtu von Bruun.

– Innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen on olennainen osa Helsingin yliopiston 2030 strategiaa, ja tukee tavoitettamme tuoda tiede ja tutkimus laaja-alaisesti yhteiskunnan käyttöön. Haluamme olla aktiivisesti mukana ratkaisemassa nykyajan monitieteisiä, globaaleja haasteita visiomme ”Tieteen voimalla, maailman parhaaksi” mukaisesti. Haluamme lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä tukea Suomelle tärkeän 4 % TKI-tavoitteen saavuttamista, Taina Kyllönen kiteyttää.

Lisätietoja:

Taina Kyllönen, Inno-tiimin johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
taina.kyllonen@helsinki.fi, p. 040 582 2175

Santtu von Bruun, johtaja, innovaatioekosysteemit (1.2.2022 alkaen)
p. 040 3577452