Rehtorin puhe yliopiston vuosipäivän aattona 25.3.2022

Rehtori korosti vuosipäivän aaton juhlapuheessaan tutkitun tiedon merkitystä kestävän yhteiskunnan rakentamisessa sekä tulevaisuutemme tärkeimpien kysymysten ratkaisemisessa. Lue tai katso puhe kokonaisuudessaan tällä sivulla. Rehtori piti puheen kolmella kielelllä.

Arvoisa herra kansleri, dear excellencies, hyvät yliopistolaiset sekä yliopiston ystävät,

Olemme kohdanneet tänä talvena valtavan turvallisuuspoliittisen kriisin. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat järkyttäneet koko maailmaa ja ravisuttaneet vakavasti kansainvälisen politiikan kenttää. Mieliimme on noussut uhkakuvia, joiden ajateltiin jääneen kauas edelliselle vuosituhannelle.

Myös kolmatta vuotta kestänyt koronapandemia on muuttanut yhteiskuntia, yhteisöjä ja yksilöitä. Korona-aika on lyhentänyt tulevaisuushorisonttiamme. Olemme eläneet pari viikkoa kerrallaan ja pitäneet silmällä muuttuvia rajoituksia ja määräpäiviä. Olemme joutuneet sopeutumaan hetkessä elämämme perusasioihin vaikuttaviin rajoituksiin, jotta voimme turvata toistemme terveyttä.

Koronakriisi ei lopu samalla tavalla kuin se alkoi, lähes yhdessä yössä. Myös sota Ukrainassa alkoi hetkessä valtavalla voimalla, ja sen varjot tulevat kestämään vuosia. Me olemme nyt uuden tilanteen äärellä ja valmistaudumme siihen tunnustellen.

***

Hyvät kuulijat,

Yhteiskunta tarvitsee luotettavan, vankan pohjan, jonka päälle elämää voi rakentaa. Tarvitsemme tiedollista ja sydämen sivistystä. Me yliopistossa tuotamme tutkimuksen ja opetuksen voimalla ymmärtämystä yhteiskunnan käyttöön vastuullisesti ja eettisesti – koko maailman parhaaksi.

Tutkittu tieto on kysymyksiä. Miksi yhteisömme hajautuvat? Mitä on sodan syttymisen taustalla? Mikä on työn tulevaisuus pandemian jälkeen? Mikä on paikkamme maailmankaikkeudessa? Me rakennamme ihmisenä olemista ja maailmassa elämistä niiden kysymysten kautta, joita tieteessä tutkitaan.

Tutkittu tieto tuo ratkaisuja. Meillä on tuore kokemus nopeasti kehitetyistä koronarokotteista ja osaamme paremmin tunnistaa uusia viruksia. Olemme ottaneet askeleita kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa, kun tutkijat ovat onnistuneet tuottamaan fuusioenergiaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Voimme rakentaa rauhaa, kun ymmärrämme, miten sosiaalisen median kuplat ja informaatiovaikuttaminen meihin vaikuttavat.

Tutkittu tieto luo ymmärrystä siitä, mitä meille on tapahtunut. Me peilaamme nykyhetken tilanteita historian tapahtumiin ja voimme paremmin nähdä syitä ja ennakoida seurauksia.

Helsingin yliopistolla tutkittu tieto luodaan yliopistomme arvojen; totuuden, vapauden, yhteisöllisyyden ja sivistyksen pohjalta. Tuotamme sivistyksellistä pääomaa, joka on tiedollista mutta myös sisäistä kypsyyttä, eettisyyttä ja avarakatseisuutta, suvaitsevaisuutta sekä koko elämän jatkuvaa oppimista.

Toimimme yhteisöllisesti, toisemme yhdenvertaisesti kohdaten ja kunnioittaen. Tuemme ja edistämme avoimuutta ja yhdessä tekemistä. Yhteisöllisyys kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista. Haluamme lisätä ymmärrystä toisistamme ja yhteiskunnasta.

Tutkittu tieto avaa myös näköalan eteenpäin ja antaa keinoja siihen, miten voimme toimia juuri nyt. Kuva luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta tarkentuu koko ajan niin, että tiedämme yhä paremmin mitä meidän pitää tehdä, jotta planeettamme olisi jatkossakin ihmiselle elinkelpoinen.

***

Om vi inte ändrar kurs, kommer minst en tredjedel av jordens natur enligt forskarnas uppskattningar att ha förstörts före år 2050. Klimatet blir nu varmare i snabbare takt än vad som tidigare uppskattades. Vi kan inte längre vänta en enda stund med att lösa dessa globala förändringar.

Hållbarhet är ett av de fyra valen i Helsingfors universitets strategi: vi är en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Denna vecka publicerade vi universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram fram till år 2024. Till de centrala utmaningar som vår omfattande mångvetenskapliga forskningskunskap kan bidra till att lösa hör att stävja klimatförändringen, bibehålla naturens mångfald, använda naturresurserna på ett hållbart sätt samt trygga hälsa och välfärd.

I höstas bildades Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet. Syftet med fonden är att stödja hållbarhetsforskningen och undervisningen vid universitetet samt den samhälleliga påverkan och därigenom främja en hållbar välfärd i samhället. Via fonden kan alla universitetets vänner ge en gåva till hållbarhetsforskning.

Kestävyysrahaston ensimmäinen lahjoittaja oli edellinen rehtorimme, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä. Haluan kiittää Niemelää pitkäjänteisestä ja täydellä sydämellä tehdystä työstä yliopiston hyväksi. Jatketaan yhdessä työtä kestävän tulevaisuuden puolesta.

***

Tutkimuksen rahoitukseen on kohdistunut viime vuosina huolestuttavia uhkia. Suomen hallituksen kehysneuvotteluissa käsitellään muutaman viikon päästä Suomen Akatemian rahoitusta sekä koko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta. Luotan vahvasti siihen viestiin, että Akatemian rahoitukseen ei kohdisteta leikkauksia. Tieteeseen ja parhaaseen tutkimukseen perustuviin innovaatioihin panostamalla voimme saavuttaa hallituksen asettaman tavoitteen tutkimus- ja kehitystoiminnan neljän prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Aikaa tavoitteen saavuttamiseen on enää kahdeksan vuotta. Siksi on toimittava nyt. Nykyinen hallitus voi tehdä ratkaisevia päätöksiä tämän kevään kehysneuvotteluissa ja budjettiriihessä syksyllä. Tulevan hallituksen täytyy ottaa viestikapula ja jatkaa oikeaan suuntaan heti ensi vuoden eduskuntavaalien jälkeen.

Toimivaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojärjestelmää ei voi rakentaa ilman yliopistoja. Tätä osaamista emme voi ostaa muualta. Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnan elinvoiman perustana on korvaamaton. Vain tuoreimman tutkimustiedon ja siihen perustuvan osaamisen avulla pystymme synnyttämään uraauurtavia keksintöjä ja kouluttamaan ihmisiä, jotka voivat muuttaa maailmaa.

Päättäjillä ja tiedeyhteisöllä on yhdessä vastuu siitä, että pidämme yhteiskuntamme osaamisesta huolta. Me haluamme luoda Suomeen hyvinvointia kestävällä tavalla. Pitkäjänteinen ja taattu tutkimusrahoitus on tähän avain. Haluamme jatkaa työtä, jota olemme tehneet vuosisatojen ajan yhteiskunnan hyväksi.

***

Distinguished members of the audience,

The University is not an isolated unit, but rather an integral part of society, the surrounding city and our common sphere of life. We have a strong presence in all of Finland through the university consortia of Seinäjoki, Mikkeli and Lahti. We also have seven research stations, with the northernmost one located in Kilpisjärvi and the southernmost in Hanko.

Our impact is the greatest in Helsinki in our campuses in Kumpula, Viikki, Meilahti and the City Centre. The students and the research conducted have a huge influence on Helsinki, its residents and the City’s decision-makers.

Concrete examples of collaboration between the City and the University include the development of schools and education. The Helsinki Upper Secondary School of Natural Sciences will soon move to Kumpula Campus. It will then be easy to supplement upper secondary school education with the latest scientific discoveries and enable upper secondary school students to complete university-level courses if they so wish.

Collaboration engaging Meilahti Campus and the University supports the wellbeing of Helsinki residents, as the healthcare system benefits from medical research on the campus and the work of the academic community at the Helsinki University Hospital. On Viikki Campus, the University and the City are collaborating to create an innovation hub which will seek solutions to modern food production and other global sustainability challenges by joining the forces of research, teaching and the business sector.

When the pandemic finally subsides, Helsinki residents can again enjoy the programme offerings on site at Think Corner. Students also contribute to a lively city. To them, Helsinki should be the best place in the world to study.

The City of Helsinki greatly benefits from the various expertise of the University’s researchers, students and alumni, while offering the University and the University community a good home.

***

Arvoisa yleisö,

Vietämme parhaillaan yliopiston syntymäpäiväviikkoa, joka huipentuu tähän vuosijuhlapäivään. Viikon aikana olemme juhlistaneet tiedettä ja tutkimusta yhdessä yliopistolaisten, alumnien, yhteistyökumppaneiden, lahjoittajien ja muiden yliopiston ystävien kanssa.

Me olemme nähneet, mikä merkitys yhteisöllä on. Olemme iloinneet isoista ja pienistä saavutuksista, jakaneet tunteita ja muistoja sekä nostaneet esiin yhteisömme monia ääniä.

Olemme olleet toistemme tukena myös surun ja kriisien hetkinä. Olemme olleet osa valtavaa maailmanlaajuista liikettä, joka on koonnut ihmisiä ennennäkemättömällä tavalla yhteen vastustamaan sotaa ja tukemaan hätää kärsiviä.

Valmistaudumme yhdessä myös tulevaisuuteen muuttuneessa maailmassa. Helsingin yliopistossa olemme rakentaneet parempaa maailmaa joka päivä jo kolmesataakahdeksankymmentäkaksi vuotta. Yliopistomme on ollut suomalaisen yhteiskunnan tukipylväitä valtavien historiallisten mullistusten keskellä.

Se on sitä myös tänään. Tutkitun tiedon voimalla rakennamme kestävää yhteiskuntaa ja ratkaisemme tulevaisuutemme tärkeimpiä kysymyksiä.

Toivotan kaikille hyvää vuosipäivää!

Jag önskar alla en glad årsdag!

I wish you all a happy anniversary!