Professori Sari Lindblom valittiin Helsingin yliopiston vararehtoriksi

Lindblom toimii 1.2.2017 alkaen osa-aikaisena (50 %) vararehtorina ja siirtyy kokoaikaiseksi 1.9. vararehtori Anna Maurasen jäädessä eläkkeelle. Lindblomin kausi kestää 31.7.2018 asti.

Lindblom toimii tällä hetkellä Yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n johtajana ja yliopistopedagogiikan professorina sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaanina. Hän on aloittanut työnsä Helsingin yliopistossa vuonna 1987 jatko-opiskelijana ja tutkijana, ja toiminut aiemmin muun muassa käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusvarajohtajana sekä kasvatustieteiden maisteriohjelman johtajana.

Vararehtorina Lindblomin yksi keskeisistä vastuualueista on edistää yliopistossa käynnissä olevaa koulutusuudistusta, jonka myötä yliopiston kaikki tutkintokoulutus organisoidaan koulutusohjelmiksi. Uusien koulutusohjelmien on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017. Toinen merkittävä yliopiston strategiasta nouseva painopiste hänellä on opetuksen ja oppimisen digitalisoinnin edistäminen.

Lisätietoja:

Professori Sari Lindblom
p. 0294 120 628
sari.lindblom@helsinki.fi

Follow @SariLindblom