Professori Marja-Liisa Riekkolan muotokuva paljastettiin

Professori Marja-Liisa Riekkola on tehnyt pitkän ja vahvan uran analyyttisen kemian opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa ja jää eläkkeelle vuoden 2021 lopulla. Muotokuvan on toteuttanut Elina Brotherus, joka on paitsi valokuvaaja myös analyyttisen kemian maisteri ja Riekkolan entinen oppilas.

Muotokuvan vastaanotti yliopiston kansleri Kaarle Hämeri 4. marraskuuta järjestetyssä paljastustilaisuudessa. Sen ovat lahjoittaneet Marja-Liisa Riekkolan ystävät ja työtoverit ja muotokuva sijoitetaan Kumpulan kampukselle Chemicum-rakennukseen. Teos liitetään yliopiston muotokuvakokoelmaan, jota on kartutettu vuodesta 1640.

Marja-Liisa Riekkola nimitettiin analyyttisen kemian professoriksi vuonna 1987, ja hän on ohjannut yli 450 analyyttisen kemian maisteria ja 40 tohtoria. Vuosina 2007-2013 ja 2018- hän on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina. Hänen tieteellinen toimintansa on keskittynyt näytteenkäsittely- ja analyysitekniikoiden, kuten kiinteäfaasimikrouutto, neste- ja kaasukromatografia, kapillaarielektromigraatiotekniikat ja kenttävirtausfraktiointi, kehittämiseen ja niiden soveltamiseen mm. ilmakehän sekä biomolekyylien välisten vuorovaikutusten tutkimuksiin.

Professori Riekkola on toiminut ja toimii aktiivisesti useissa yliopiston tehtävissä sekä kansallisissa että kansainvälisissä tieteellisissä toimikunnissa, arviointipaneeleissa ja tieteellisissä seuroissa. Hän on osallistunut eurooppalaisten yliopistojen, Euroopan komission ja eri Euroopan maiden tiedeakatemioiden arviointipaneeleihin ja komiteoihin. Professori Riekkola on julkaissut lähes 400 tieteellistä artikkelia, kaksi kirjaa ja kahdeksan tieteellisen kirjan kappaletta. Hän on saanut Magnus Ehrnroothin kemian palkinnon, Emmanuel Merckin kromatografiapalkinnon ja Tswett-mitalin kromatografiassa.

Professori Marja-Liisa Riekkola on Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Hän on Journal of Chromatography A:n toimittaja sekä sarjojen Journal of Chromatographic Science ja Electrophoresis toimitusneuvostojen jäsen.

Vuosina 2013 ja 2015 professori Riekkola listattiin 100 vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon analyyttisessä kemiassa, ja vuonna 2016 maailman 50 tärkeimmän naistutkijan joukkoon (Analytical Scientist Power Lists 2013, 2015, 2016). Vuonna 2020 ilmestyneessä artikkelissa (Analytical and Bioanalytical Chemistry) hänet mainitaan eräänä analyyttisen naiskemistin roolimalleista.