Plastiikkakirurgian professori Virve Koljoselle J. V. Snellman -palkinto

Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 2024 professori Virve Koljoselle. Koljonen viestii erikoisalastaan plastiikkakirurgiasta aktiivisesti ja yleistajuisesti sosiaalisessa mediassa ja on tavoittanut laajasti niin ammattilaisia kuin suurta yleisöä.

Professori Virve Koljonen toimii plastiikkakirurgina HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Koljonen ylläpitää Instagram-palvelussa suosittua Plastiikkaope-nimistä tiliä, jolla hän julkaisee videoita muun muassa yleisimmistä kirurgisista toimenpiteistä, kuten haavojen ompelusta tai paleltumien hoidosta. Videoita käytetään opiskelumateriaaleina ja terveydenhuollon arjessa, mutta ne ovat tarjonneet apua ja hyödyllistä tietoa myös maallikoille. 

Yliopiston palkintoperusteiden mukaan Plastiikkaope-videot ovat hieno esimerkki nykyaikaisesta tiedeviestinnästä. Koljosen tekemät videot ovat paitsi tieteellisen tarkkoja, myös kekseliäitä ja hauskoja. Niiden suosio kertoo siitä, että videot vastaavat tarpeeseen.

Perusteluissa todetaan myös, että Koljonen on vienyt videoillaan lääketieteen yleistajuistamista uusille urille ja näyttää esimerkkiä muillekin.

Uusia näkökulmia tutkittuun tietoon

Koljosen mukaan idea videoista syntyi siitä, että hän halusi jakaa tietoa plastiikkakirurgien hoitamista yleisistä vaivoista, joista monet ovat tavallisia syitä lääkäriin hakeutumiseen. Näitä ovat esimerkiksi ihosyövän pelko, akuutit ja krooniset haavat, arvet ja elämäntapojen vaikutus kirurgisiin sairauksiin. 

Videoiden saama suosio on osoittanut, että ihmiset haluavat saada tietoa ja ymmärtää lääketieteestä asioita, jotka koskettavat heitä tai heidän läheisiään.

– Nimenomaan videot ovat tiedon jakamiseen hyvä muoto, koska myös plastiikkakirurgia on visuaalista, Koljonen toteaa.

Tiedeviestintää ja yleistajuistamista tarvitaan Koljosen mukaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan. 

– Meillä tieteen ammattilaisilla on mahdollisuus tulkita tiedettä ja tehdä siitä ymmärrettävää. Minä koen sen etuoikeutena. Siksi on tärkeää jakaa tieteen tuloksia ja osallistaa ympäröivää yhteiskuntaa ymmärtämään ja hyödyntämään tutkimuksen tuloksia, Koljonen sanoo. 

Tieto lisää hänen mukaansa ymmärrystä, vahvistaa luottamusta asiantuntijoihin ja helpottaa yhteistyötä. Lääketieteen alalla yleistajuinen tieto voi tukea omahoitoa ja sitouttaa siihen. 

– Ja onneksi suomalaiset haluavat kuulla asiantuntijoita! Jos ihmiset saa heräteltyä esimerkiksi tarkkailemaan luomiaan ja hakeutumaan ajoissa vastaanotolle, sillä on paljon kerrannaisvaikutuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, Koljonen huomauttaa. 

Palaute saa jatkamaan 

Sosiaalisessa mediassa ei välttämättä ole helppoa tavoittaa yleisöä faktatiedolla ja neutraalilla sävyllä. Palaute kannustaa Koljosta kuitenkin jatkamaan tieteen yleistajuistamista ja videoiden tekemistä.

– Koen että videoiden ja some-viestinnän avulla voin vaikuttaa, auttaa ja tukea ammattilaisten työtä tai perheitä vaikeassa tilanteessa. 

Hän rohkaisee myös muita asiantuntijoita menemään sinne, missä ihmiset ovat, esimerkiksi juuri someen. 

– Voi tuntua musertavalta seistä puolustamassa oikeaa tietoa, mutta kannattaa muistaa perhosvaikutus: ei tarvitse muuttaa kuin yhden ihmisen ajatusmaailmaa, niin voi saada aikaan suuria muutoksia.

– Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat olleet mukanani tekemässä Plastiikkaopea: haavanhoitajia ja sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, osaston sihteereitä, laitoshuoltajia, lääkintävahtimestareita, plastiikkakirurgian kollegoitani ja muiden alojen kollegoita. Te kaikki toitte osaamisenne ja asiantuntemuksenne yhteiseksi hyväksi, kiitos!

Lisätietoja

Helsingin yliopiston J.V. Snellman -tiedonjulkistamispalkinto myönnetään vuosittain jollekin yliopistolaiselle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. 

Palkittavan valinnassa painotetaan toimintaa, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yliopistossa tehtävän tieteellisen työn ja yliopiston kannalta keskeisten päämäärien tunnetuksi tulemista. 

Palkintosumma on 6 000 euroa. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston yliopiston vuosipäiväjuhlassa 26.3.2024.