Opiskelijat nostavat esiin jaksamisen, opiskelutaidot ja oppimisvaikeudet keskusteluissa opinto-ohjaajien kanssa

Opiskelijat tarvitsevat erityisesti pandemia-ajan jälkeen enemmän henkilökohtaista ohjausta, kohtaamisia ja hyvinvoinnin tukea. Hyvinvoinnin tukeminen vaatii pitkäjänteistä rahoitusta.

Helsingin yliopisto on vastannut kasvaneeseen opiskelijoiden tuen tarpeeseen lisäämällä erilaisia tukimuotoja sekä rekrytoimalla muun muassa kuusi opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajat tarjoavat opiskelijoille matalan kynnyksen keskustelutukea sekä mahdollisuuden pohtia opiskeluun liittyviä kysymyksiä yhdessä ammattilaisen kanssa.

– Yleisiä aiheita ohjauksissamme ovat opiskelutaidot, oppimisvaikeudet, pohdinta alanvaihdosta ja muut opintoihin liittyvät valinnat, tutkielman tekeminen, jaksaminen sekä keskittyminen ja motivaatio, opinto-ohjaajien tiiminvetäjä Sanna Siirilä kertoo.

Opiskelijat ovat löytäneet opinto-ohjaajien palvelut nopeasti. Syyslukukaudella 2022 tapaamisia ja muita kohtaamisia opiskelijoiden ja ohjaajien välillä oli noin 600. Näistä yksilöohjauksia oli yli 400. Muu toiminta pitää sisällään esimerkiksi ohjattuja opiskelutuokioita, työpajoja ja opiskelukykyä tukevia ryhmiä.

– Olemme saaneet yksilöohjauksistamme lähes poikkeuksetta positiivista palautetta. Opiskelijat kertovat tulleensa kuulluiksi, löytäneensä oikean suunnan opintoihin sekä saaneensa hyödyllisiä työkaluja opiskelun tueksi, Siirilä summaa.

Tekstiviestit tavoittivat tuen tarpeessa olevia opiskelijoita

 Jos opinnot ovat viivästyneet tai keskeytyneet, voi opiskelijan kynnys etsiä apua olla korkea ja hänen tavoittamisensa yleisellä viestinnällä vaikeaa. Yliopistossa päätettiin kokeilla, toimisiko kohdennetumpi yhteydenotto.

– Opinto-ohjaajat lähettivät koulutusohjelmien valitsemille opiskelijaryhmille tekstiviestin, jossa tarjottiin mahdollisuutta tapaamiseen ja keskusteluun. Tavoitteena oli tunnistaa opiskelijoita, jotka saattavat kaivata tukea opintojen edistämiseen, ja madaltaa kynnystä avun pyytämiseen, Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojektin projektipäällikkö Mari Räsänen kertoo. Kokeilu toteutettiin projektin koordinoimana.

Kokeiluun osallistui 12 koulutusohjelmaa seitsemästä tiedekunnasta. Mahdollisesti tukea kaipaavat opiskelijat pyrittiin tunnistamaan pääasiassa opintojen etenemistietojen perusteella. Viestejä lähetettiin yhteensä yli 500, joista hieman yli sataan vastattiin. Osa vastauksista johti opinto-ohjaajan tapaamiseen ja osa opiskelijoista ohjattiin esimerkiksi opintoneuvontaan.

–  Valtaosa viestiin vastanneista opiskelijoista suhtautui yhteydenottoon positiivisesti. Ajatuksena on, että kohdennetusta tuen tarjoamisesta voisikin tulla yksi osa opiskelijoiden ohjausta, Räsänen sanoo.

Opiskelijan hyvinvointipalveluiden ja toiminnan kehittämisen jatkuvuus on turvattava

Kauaskantoisin tapa lisätä opiskelijahyvinvointia on ennaltaehkäistä ongelmia. Laadukas ja helposti saatavilla oleva ohjaus sujuvoittaa opintoja ja tukee hyvinvointia. Siksi opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta on tärkeä kehittää ja selkiyttää.

Helsingin yliopisto on parantanut opiskelijoiden ohjausta ja lisännyt opiskelijahyvinvointia tukevia palvelujaan erillisen projektin avulla vuodesta 2021 lähtien. Tämä Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojekti toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella sekä yliopiston omalla strategisella hyvinvointirahalla.

– Rahoituksen mahdollistamat uudet palvelut ovat kohdanneet opiskelijoiden tarpeet erittäin hyvin. Ilman jatkorahoitusta tai pysyvämpiä panostuksia esimerkiksi opinto-ohjaajien palveluita joudutaan todennäköisesti supistamaan projektin päättyessä vuoden 2023 lopussa, ohjaus- ura- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö Laura Teinilä painottaa.

Tarve ohjaukselle ja hyvinvoinnin tuelle ole suinkaan vähenemässä, ja siksi palvelutarjonta tulisi pystyä säilyttämään ennallaan.

– Vahva toiveemme on, että opiskelijan hyvinvointipalveluiden ja toiminnan kehittämisen jatkuvuus turvataan. Ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen tarvitaan panostuksia jatkamalla opiskelijoiden hyvinvointiin suunnattua rahoitusta. Korkeakoulujen työtä on tuettava takaamalla riittävät neuvonta- ja ohjauspalveluiden resurssit sekä koulutuksen ja opintojen laatu, Teinilä jatkaa.

Lue lisää

Tiede ja koulutus rakentavat hyvinvointimme

Tiede ja koulutus rakentavat hyvinvointimme. Niihin panostaminen on tulevaisuutemme kohtalonkysymys. Lue lisää siitä, miten tutkimus ja koulutus vaikuttavat yhteiskunnassa ja tutustu Helsingin yliopiston hallitusohjelmatavoitteisiin 2023–2027. #Siksitiede