Nobelin rauhanpalkinto on meille hieno kiitos

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen todentamistutkimusta tehdään Helsingin yliopistossa.

Kemiallisen aseen kieltojärjestö OPCW on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä toimiva Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti, VERIFIN, toimii OPCW:n nimettynä laboratoriona ja kouluttaa kehitysmaiden kemistejä muun muassa käyttämään kehittämiään analyysimenetelmiä.

– Palkinto on hieno osoitus arvostuksesta työllemme, jota olemme tehneet pitkäjänteisesti,  sanoo VERIFINin johtaja, professori Paula Vanninen.

OPWC on tehnyt pitkään työtä kemiallisten aseiden vähentämiseksi maailmassa, ja muun muassa sen Syyrian iskuihin liittyvä työ nousi palkintoperusteluissa esille. VERIFIN on analysoinut Syyriasta kerättyjä näytteitä kemiallisista iskuista.

Instituutti tekeekin aktiivisesti tutkimusta kehittäen tehokkaita ja herkkiä analyysimenetelmiä kieltosopimuksen nimeämien kemikaalien analytiikkaan ympäristö- ja biolääketieteellisistä näytteistä. Tämän kehitystyön myötä se julkaisi vuonna 2011 niin sanottujen Sinisten kirjojen sarjan viimeisimmän kirjan, jossa on laaja kokoelmapäivitys suositelluista toimintatavoista analysoida Kieltosopimuksen listaamia kemikaaleja.

Rauhanpalkittu OPCW, Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, nimesi VERIFINin designoiduksi laboratorioksi vuonna 1998 ensimmäisten laboratorioiden joukossa. Tällä hetkellä maailmalla on näitä laboratoriota kaikkiaan 17.

VERIFINin asema tarkoittaa, että sen pitää kyetä analysoimaan virheittä ja raportoimaan tulokset sille lähetetyistä testinäytteistä 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kemikaalien tunnistusten pitää perustua vähintään kahteen eri analyysitekniikkaan.

– Me olemme saaneet parhaan arvosanan, A:n, kaikissa pätevyystesteissä, joihin olemme osallistuneet, sanoo Vanninen iloisesti.

VERIFIN juhli 40-vuotista taivaltaan perjantaina 4.10.2013, jolloin myös OPCW pääjohtaja Ahmet Uzümcü vieraili maassamme.