Markku Fredman ja Hanna Nieminen-Finne ovat oikeustieteen uusia työelämäprofessoreita

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut kaksi uutta työelämäprofessoria. Markku Fredman ja Hanna Nieminen-Finne aloittavat tehtävissään syyslukukauden 2023 alusta.

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018.

Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien rinnalla yhä merkittävämmässä roolissa ovat välimiesmenettelyt ja sovittelut, joissa kaikissa asianajajien rooli on erittäin keskeinen. Tehtävä on sijoitettu Helsingin yliopistoon, mutta siihen sisältyy velvollisuus opettaa ja ohjata tutkimusta myös muissa Suomen oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä.

Työelämäprofessorin tehtävään kutsuttu OTT, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 1989 ja työskennellyt siitä alkaen asianajajana. Hän on toiminut Asianajajaliiton hallituksen ja valtuuskunnan jäsenenä sekä kolmen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Fredman on opettanut oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä ja muissa koulutustilaisuuksissa asianajajaetiikkaa. Hän on ollut Asianajajaoikeuden killan johtoryhmässä pitkään ja kiltavanhimpana 2017 alkaen.

Fredman väitteli vuonna 2018 Turun yliopistossa, ja hänen väitöskirjansa Puolustajan rooli, Rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustajan roolin kehitys Suomessa 1980-luvulta nykypäivään samoin kuin monet hänen muista julkaisuistaan käsittelevät asianajajaoikeutta sekä asianajajan tehtäviin ja rooliin keskeisesti liittyviä asioita. Vuonna 2019 hänet nimettiin Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentiksi.

– Markku Fredman on harjoittanut vuosikymmenten ajan asianajajan tointa pienessä asianajotoimistossa, painopisteenä oikeudenkäynnit, rikosoikeus, perhe ja perintöoikeus, perus- ja ihmisoikeudet sekä hallinto- ja virkamiesoikeus. Fredmanin nimitys syventää asianajajan roolin monipuolisuuden ymmärtämistä, tiivistävät oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Niemi ja Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Lautjärvi.

Työelämäprofessuuri on lahjoitusprofessuuri. Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto jakavat sen kustannukset.

Julkisoikeudellista osaamista Vaasan yksikköön

OTT, VT Hanna Nieminen-Finne on kutsuttu osa-aikaiseksi (20 %) oikeustieteen työelämäprofessoriksi viiden vuoden määräajaksi 1.9.2023 alkaen. Nieminen-Finne tulee työskentelemään tiedekunnan Vaasan yksikössä vahvistaen sitä julkisoikeudellisella osaamisellaan.

Nieminen-Finnellä on pitkä kokemus hallinto-oikeudellisista tuomioistuintehtävistä ja hän toimii Vaasan hallinto-oikeudessa hallinto-oikeustuomarina. Hän on tällä hetkellä virkavapaalla tuomarin virastaan ja toimii erityisasiantuntijana Tuomioistuinvirastossa 31.7.2023 asti. Nieminen-Finne väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 2020 aiheesta Asiantuntija tuomarina: Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa.

Nieminen-Finne on toiminut vuosien ajan sivutoimisena tuntiopettajana Vaasan yksikössä, jossa hän on opettanut hallinto-oikeutta sekä hallintoprosessioikeutta. Hän on toiminut luennoitsijana myös Tuomioistuinviraston ja tuomarinkoulutuslautakunnan järjestämissä koulutuksissa.

Nieminen-Finnen kokemus hallinto-oikeudellisista valitusasioista ja tuomioistuinhallinnosta yhdistettynä hänen julkaisutoimintaansa osoittavat, että hänellä on huomattavan laaja julkisoikeudellinen osaaminen. Hänellä on myös ollut luottamustehtäviä Hallinto-oikeustuomarit ry:ssä, Tuomariliitossa ja Juristiliitossa.

Vaasan oikeustieteelliselle koulutukselle on tärkeää tehdä yhteistyötä Vaasan alueen toimijoiden, erityisesti tuomioistuinten kanssa. Vastaavasti Vaasan oikeustieteellinen koulutus tuottaa kaksikielisiä juristeja Vaasan alueen tuomioistuinten tarpeisiin. Nieminen-Finnen sujuva kaksikielisyys täydentää yksikön kaksikielistä profiilia.

– Olen hyödyntänyt käytännön osaamistani niin tutkimuksessa kuin opetuksessa ja aion jatkaa samalla tiellä. Toivon, että voin osaltani auttaa luomaan yhteyksiä opiskelijoiden ja työelämän välillä ja että voin vahvistaa julkisoikeuden asemaa Vaasan yksikössä, Nieminen-Finne sanoo.

Työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Työelämäprofessori on aina määräaikainen ja työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Tavoitteena on, että työelämäprofessori vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja näkyvyyttä.

Lisätiedot:

Dekaani Johanna Niemi, p. 050 406 9586, johanna.niemi@helsinki.fi

Suomen Asianajajaliiton Säätiö puheenjohtaja Kari Lautjärvi, p. 040 042 5251, kari@lautjarvi.fi

Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi

Asianajajaoikeuden työelämäprofessori Markku Fredman, p. 040 046 4094, markku.fredman@fredman-mansson.fi

Oikeustieteen työelämäprofessori Hanna Nieminen-Finne, p. 050 581 2969, hanna.nieminenfinne@gmail.com