Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivosesta vuoden dosentti 2022

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys on valinnut vuoden 2022 dosentiksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäekonomian ja markkinoinnin dosentti, dekaani, professori, MMT Ritva Toivosen.

Perustelujen mukaan Ritva Toivonen on erittäin pidetty ja innostava opettaja. Hän on myös edistänyt menestyksellisesti tiedekunnan toimintaa ja luonut kokonaan uuden toimintakulttuurin erityisesti kestävän puurakentamisen ja ruokaketjujen innovaatiotutkimuksen aloilla.

– Olen hyvin ilahtunut ja yllättynyt ja arvostan tätä huomioimista kovasti. Samalla myös koen, että huomiointi kohdistuu kaikkiaan koko Viikin kampukseen ja kampuksella vahvasti kehittyviin uusiutuvien luonnonvarojen ja biotieteiden tieteenalojen, sekä tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen, yhteiskunnalliseen merkitykseen, sanoo Toivonen.

Vuoden dosentin valinnan pääkriteereinä ovat dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä ja niiden edistäminen merkittävällä tavalla. Erityisesti otetaan huomioon, jos ehdokas on edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta yhteiskunnassa tai toiminut ansiokkaasti yhteiskunnan eri sektoreilla tai toiminut esimerkillisellä tavalla Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajana ja edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta kansainvälisellä tasolla. Yhdistys haluaa myös korostaa dosenttien yhteiskunnallista vaikuttavuutta lukemalla erityiseksi ansioksi toimimisen yliopiston ulkopuolella.

Dosenttiyhdistys luonnehtii Toivosta perusteluissaan myös visionääriseksi kehittäjäksi, joka on edesauttanut vahvasti maatalous-, metsä- ja elintarviketieteiden alan tohtori- ja maisteriopiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamista ja tutkimusedellytyksiä. Hän on tuonut tiedekuntaan uudenlaisen johtamisen kulttuurin, jonka ansiosta tiedekuntalaiset yhteiskehittävät tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sisältöjä ja toimintakulttuuria modernilla tavalla.

– Dosenttien muodostaman verkoston kautta yliopiston tiedeyhteisö jatkuvasti kehittyy vieläkin laajemmaksi ja monipuolisemmaksi, kuin mikä muutoin olisi mahdollista, ja dosentit toimivat osaltaan verkostona ja yhdistäjänä yliopiston ja muun yhteiskunnan välillä. Tällä on tärkeä merkitys tieteen vaikuttavuuden kannalta, toteaa Toivonen.

Lisäksi yhdistys huomioi, että Toivonen on edistänyt aktiivisesti tiedekunnan alojen tutkimuksen ja opetuksen näkyvyyttä sekä yhteistyön rakentamista sidosryhmien kanssa.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys ry.:n (HYDY) hallitus valitsee Vuoden dosentin vuosittain tiedekuntien ja erillislaitosten esitysten perusteella. Suomessa on kaikkiaan noin 10 000 dosenttia, joista Helsingin yliopistossa 4400. Vuosittain uusia dosentteja nimitetään Helsingin yliopistossa noin 180. Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.